Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 1 - 25, 25.12.2016

Abstract

Tanınmış marka kavramı ülkemizde, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”) kabulünden önceki dönemde de, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (“TBMM”) önünde olan Sınaî Mülkiyet Kanun Tasarısı’nda da korunma kapsamı ve sınırlarının önem arz ettiği kadar tartışmalı da olduğu bir kavramdır. Tanınmış markanın tanımı, sınırları, tanınmışlığın tespiti ve tanınmışlığın belirlenmesinde uygulanacak kriterler konuları doktrin ve uygulamada tartışılmış, Anayasa Mahkemesi (“AYM”) tarafından 556 sayılı KHK’nın 7/1-(i) maddesinin iptal edilmesinden sonra bu tartışma başka bir boyuta taşınmıştır. Ancak söz konusu iptal kararı, tanınmış markaların ülkemizde korunmasını ortadan kaldırmamaktadır. Gerek 556 sayılı KHK’da bulunan tanınmış markalara ilişkin diğer hükümler, gerekse taraf olduğumuz Paris Sözleşmesi ve TRIPS Anlaşmasının ilgili hükümleri tanınmış markaların bu özelliğe sahip olmayan markalara göre daha geniş çaplı korumadan yararlanacağına işaret etmektedir. Bir markanın tanınmışlığının belirlenmesinde; Türkiye’nin uluslararası anlaşmalara taraf olması, WIPO ve TPE tarafından yayınlanan tanınmışlık kriterleri ve Yargıtay içtihatları konuya ışık tutmaktadır. Son olarak bu makalenin yazıldığı tarihte T.B.M.M.’de görüşülmekte olan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı da, AYM tarafından iptal edilen “Paris Sözleşmesi Anlamındaki Tanınmış Markalar” korumasını nispi ret ve hükümsüzlük sebebi olarak hukukumuza yeniden entegre edecek şekilde düzenlemeler içermektedir.

References

 • Bozkurt, Mustafa (2007), Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markanın Korunması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çağlar, Hayrettin (2013), Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara. Adalet Yayınevi.
 • Çampınarı, Duygu (2014), Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, TPE Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi.
 • Çolak, Uğur (2013), Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı.
 • Dirikkan, Hanife (2003), Tanınmış Markanın Korunması, Ankara. Seçkin Yayınları.
 • Erdem, Özge (2005), Tanınmış Markanın Farklı Mal veya Hizmetler Bakımından Korunması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eyüboğlu, Samiye, Tanınmış Marka, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2001/2.
 • Kargı, Nilüfer (2006), Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmışlık Kriterleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kenaroğlu, Yasemin (2015), 556 Sayılı KHK Madde 7/(i) Hükmünün Anayasa Mahkemesi’nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 16, Cilt: 17, 2015/1.
 • Kervankıran, Emrullah (2015), Tanınmış Markalarda Tanınmışlığın Aranacağı Toplumsal Çevrenin/İlgili Sektörün Belirlenmesi ve Kötü Niyetli Tescil İle Tanınmışlık Arasındaki İlişki, FSHD, Cilt 11, Sayı 42.
 • Meran, Necati, (2014), Marka Hakları ve Korunması, (3. Baskı), Ankara. Seçkin Yayınları.
 • Sabih, Arkan (1997) Marka Hukuku Cilt: I, Ankara, AÜHF Yayınları.
 • Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, (5. Baskı), İstanbul. Vedat Kitapçılık.
 • Üzüm, Zeynep (2014), Tanınmış Markaların Türk Hukuku Kapsamında Tanımı ve Korunması, Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Cilt 10, Sayı 40.
 • Yasaman, Hamdi (2007), Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt 1.

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 1 - 25, 25.12.2016

Abstract

References

 • Bozkurt, Mustafa (2007), Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markanın Korunması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çağlar, Hayrettin (2013), Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara. Adalet Yayınevi.
 • Çampınarı, Duygu (2014), Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, TPE Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi.
 • Çolak, Uğur (2013), Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı.
 • Dirikkan, Hanife (2003), Tanınmış Markanın Korunması, Ankara. Seçkin Yayınları.
 • Erdem, Özge (2005), Tanınmış Markanın Farklı Mal veya Hizmetler Bakımından Korunması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eyüboğlu, Samiye, Tanınmış Marka, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2001/2.
 • Kargı, Nilüfer (2006), Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmışlık Kriterleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kenaroğlu, Yasemin (2015), 556 Sayılı KHK Madde 7/(i) Hükmünün Anayasa Mahkemesi’nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 16, Cilt: 17, 2015/1.
 • Kervankıran, Emrullah (2015), Tanınmış Markalarda Tanınmışlığın Aranacağı Toplumsal Çevrenin/İlgili Sektörün Belirlenmesi ve Kötü Niyetli Tescil İle Tanınmışlık Arasındaki İlişki, FSHD, Cilt 11, Sayı 42.
 • Meran, Necati, (2014), Marka Hakları ve Korunması, (3. Baskı), Ankara. Seçkin Yayınları.
 • Sabih, Arkan (1997) Marka Hukuku Cilt: I, Ankara, AÜHF Yayınları.
 • Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, (5. Baskı), İstanbul. Vedat Kitapçılık.
 • Üzüm, Zeynep (2014), Tanınmış Markaların Türk Hukuku Kapsamında Tanımı ve Korunması, Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Cilt 10, Sayı 40.
 • Yasaman, Hamdi (2007), Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt 1.

Details

Journal Section Articles
Authors

Uğur AYTEKİN This is me


Güldeniz DOĞAN ALKAN This is me


İbrahim Barış SAYAR>

0000-0002-4290-6463

Publication Date December 25, 2016
Application Date January 31, 2017
Acceptance Date November 22, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm289052, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {1 - 25}, title = {Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı}, key = {cite}, author = {Aytekin, Uğur and Doğan Alkan, Güldeniz and Sayar, İbrahim Barış} }
APA Aytekin, U. , Doğan Alkan, G. & Sayar, İ. B. (2016). Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 2 (2) , 1-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/289052
MLA Aytekin, U. , Doğan Alkan, G. , Sayar, İ. B. "Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 1-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/289052>
Chicago Aytekin, U. , Doğan Alkan, G. , Sayar, İ. B. "Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 1-25
RIS TY - JOUR T1 - Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı AU - UğurAytekin, GüldenizDoğan Alkan, İbrahim BarışSayar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 25 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı %A Uğur Aytekin , Güldeniz Doğan Alkan , İbrahim Barış Sayar %T Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı %D 2016 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Aytekin, Uğur , Doğan Alkan, Güldeniz , Sayar, İbrahim Barış . "Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 / 2 (December 2016): 1-25 .
AMA Aytekin U. , Doğan Alkan G. , Sayar İ. B. Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı. TFM. 2016; 2(2): 1-25.
Vancouver Aytekin U. , Doğan Alkan G. , Sayar İ. B. Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2016; 2(2): 1-25.
IEEE U. Aytekin , G. Doğan Alkan and İ. B. Sayar , "Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 1-25, Dec. 2016