Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 271 - 297 2019-06-30

Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü
The Role of Context in Interpreting and Translating the Qur’an

Nihat UZUN [1]


Kur’ân’ın anlaşılması, yorumlanması ve başka bir dile çevrilmesi hususunda bağlam çok önemli bir rol oynamaktadır. Fakat Kur’ân’ın İngilizce tercümelerinde bu konu yeterince dikkate alınmamaktadır. Aynı durum Arapça yazılmış bazı tefsirler için de geçerlidir. Bununla birlikte klasik dönemdeki bazı tefsir alimleri bağlamın tespitine özen göstermişlerdir. Bağlama yeterince dikkat edilmediği zaman doğru anlama ulaşmak zordur. Bağlam derken hem metin bağlamı hem de durum bağlamı kastedilmektedir. Bu iki durum da anlamı etkilemektedir. Belirli âyetleri çevreleyen bağlamın öneminin farkına daha fazla varmak, sûrelerin yapısal anlamda karmakarışık olduğu yahut Kur’ân’ın mantıksız ifadeler ve tarihi hatalar barındırdığı, Kur’ân’daki kafiyeli söyleyişin sadece süs için olduğu ve Mekkî sûrelerin kâhinlerin seci’li konuşmalarının bir taklidi olduğu şeklindeki herhangi bir algıya karşı çıkıp onu düzeltmektedir. Kur’ân’ın tefsir ve tercümesiyle ilgilenen herkesin, gerek metin bağlamı gerekse durum bağlamı şeklindeki bağlamı sıkı bir şekilde akılda tutmaları gerekmektedir. 

The context plays a very important role in understanding, interpreting and translating the Qur'an into another language. But, this issue is not taken into account in the English translations of the Qur'an. The same is true for some commentaries written in Arabic. However, some scholars in the classical period have paid attention to the determination of the context. It is difficult to reach a correct understanding when context is not sufficiently taken into account. By context, it is meant both the textual context and the context of the situation. These two conditions affect the meaning. Greater awareness of the importance of the context that frames specific verses counters and corrects any perceptions that suras are chaotic in construction, or that the Qur’an makes illogical statements or historical inaccuracies, that Qur’anic rhyme is merely for embellishment, and that the Meccan suras are an imitation of sajʿal-kuhhān (soothsayer’s rhetoric). It is essential for all involved in the interpretation and translation of the Qur’an to keep the siyāq, whether siyāq al-naṣṣ or siyāq al-mawqif, firmly in mind

 • Abdel Haleem, M.A.S. “Divine Oaths in the Qur’an”. Journal of Qur’anic Studies. Occasional Paper 1, 2013.
 • Abdel Haleem, M.A.S. The Qur’an, English Translation with Parallel Arabic Text.Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Cook, Michael. The Koran: A Very Short Introduction. Oxford; New York; OUP,2000.
 • Ebû Hayyân el-Endelusi. el-Bahru’l-Muhît. Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, 1993.
 • el-Beydâvî, Nasıruddin b. Muhammed. Tefsîru’l-Beydâvî. Beyrut, 1988.
 • el-Kazvînî, Muhammed b. Abdurrahman. Şerhu’t-Telhîs. Beyrut: Daru’l-Hikme, 1970.
 • el-Mu’cemü’l-Vasît. 2 cilt, Kahire: Arap Dili Akademisi, 1972.
 • er-Râzî, Fahruddin. et-Tefsîru’l-Kebîr. Beyrut: Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, 1980.
 • Hassan, Temmam. “es-Seb’u’l-Mesânî [Hicr 15/87]”. Journal of Qur’anic Studies. 6:2, 2004, ss. 177–174.
 • Hassan, Temmam. el-Beyân fî Ravâi’i’l-Kur’ân. Kahire: Âlemü’l-Kütüb, 1993.
 • Hassan, Temmam. el-Lugatü’l-Arabiyye Maʿnâhâ ve Mebnaha. Kahire: Daru’s-Sekafe, 1973.
 • İbn Selame, Hibetullah, en-Nâsih ve’l-Mensûh, Beyrut: el-Yemâme, 1986.
 • İbnü’l-Esîr, Ziyauddin. el-Meselü’s-Sâir fi Adabi’l-Katib ve’ş-Şair. Kahire: Mustafa el-Babi el-Halebi, 1939.
 • Papa XVI. Benedict. “Faith, Reason and the University: Memories and Reflections”. s. 2. http://w2.vatican.va/content/benedict-vi/en/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html. (Erişim: 5 Nisan 2016).
 • Sâlih, Muhammad A. Tefsiru’n-Nusus fi’l-Fıkhi’l-İslami. Beyrut: el-Mektebü’l-İslami, 1993.
 • Watt, W. Montgomery, ve Bell, Richard L. Introduction to the Qur’an. Edinburgh:Edinburgh University Press, 1970.
Primary Language tr
Subjects Religion
Published Date Bahar
Journal Section Çeviri
Authors

Orcid: 0000-0002-5955-9250
Author: Nihat UZUN (Primary Author)
Institution: Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 6, 2019
Acceptance Date : May 10, 2019
Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @translation { tid536464, journal = {Trabzon İlahiyat Dergisi}, issn = {2651-4559}, eissn = {2651-4567}, address = {ktuifd@gmail.com}, publisher = {Trabzon University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {271 - 297}, doi = {10.33718/tid.536464}, title = {Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü}, key = {cite}, author = {UZUN, Nihat} }
APA UZUN, N . (2019). Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü. Trabzon İlahiyat Dergisi , 6 (1) , 271-297 . DOI: 10.33718/tid.536464
MLA UZUN, N . "Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü". Trabzon İlahiyat Dergisi 6 (2019 ): 271-297 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tid/issue/45281/536464>
Chicago UZUN, N . "Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü". Trabzon İlahiyat Dergisi 6 (2019 ): 271-297
RIS TY - JOUR T1 - Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü AU - Nihat UZUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33718/tid.536464 DO - 10.33718/tid.536464 T2 - Trabzon İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 297 VL - 6 IS - 1 SN - 2651-4559-2651-4567 M3 - doi: 10.33718/tid.536464 UR - https://doi.org/10.33718/tid.536464 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Trabzon İlahiyat Dergisi Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü %A Nihat UZUN %T Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü %D 2019 %J Trabzon İlahiyat Dergisi %P 2651-4559-2651-4567 %V 6 %N 1 %R doi: 10.33718/tid.536464 %U 10.33718/tid.536464
ISNAD UZUN, Nihat . "Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü". Trabzon İlahiyat Dergisi 6 / 1 (June 2019): 271-297 . https://doi.org/10.33718/tid.536464
AMA UZUN N . Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü. TİD. 2019; 6(1): 271-297.
Vancouver UZUN N . Kur’an’ın Tefsir ve Tercümesinde Bağlamın Rolü. Trabzon İlahiyat Dergisi. 2019; 6(1): 297-271.