ISSN: 2651-4559
e-ISSN: 2651-4567
Founded: 2014
Publisher: Trabzon University
Cover Image
       

"From Trabzon to the Earth..."

ISSN 2651-4559 | e-ISSN 2651-4567 | Period: Twice a year | Beginning: 2018

Previous Title:

ISSN 2148-5011 | e-ISSN 2618-611X| Period: Twice a year| Beginning- Ending: 2014-2018

Acceptance Period: For June: 01 January-15 April

For December: 01 July-15 October

Trabzon Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as of June and December.

The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

Closing Date for Article Submission: October 15, 2023

2023 - Volume: 10 Issue: 1

İSNAD ATIF SİSTEMİ

İlahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Haziran sayımızdan itibaren İsnad Atıf Sistemine geçmiş bulunmaktayız. Dergimize makale gönderecek yazarlarımızın bu sisteme göre yazılarını bizlere iletmeleri gerekmektedir.

İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyon için tıklayınız...

MAKALE KABUL

TİD Olarak İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararlarını Benimsediğimizi Duyururuz. Kararlar için http://dimer.cumhuriyet.edu.tr/?page_id=809