Conference Paper
PDF BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume: 2 Issue: 1, 9 - 32, 31.07.2020

Abstract

Supporting Institution

Yoktur

References

  • Referans 1. World Health Organization. Health topics. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 erişim:18.3.2020. Referans 2. Thukydides. Peloponnessos Savaşları. 3.Baskı. İstanbul: Belge Yay., 2019.

SALGINLARIN ÖĞRETTİKLERİNDEN BİRİ: SORUNUN KAYNAĞINI DENETLEMEK

Year 2020, Volume: 2 Issue: 1, 9 - 32, 31.07.2020

Abstract

İnsanlık tarihi boyunca insanların kitlesel olarak hastalanmasına ve ölümüne yol açan salgınların nedenleri irdelendiğinde insanoğlunun ve canlıların yaşam rutinini bozan çeşitli doğal olaylar ile savaş, büyük yangınlar, çevre kirliliği ve benzeri insan kaynaklı tahribatları gözlemleriz.
İnsanın doğaya müdahalesi, doğal yaşamın, ekolojik dengenin, ekosistemlerin bozulmasına, eşitsizliklerin derinleşmesine yol açarak giderek büyüyen yıkımlara veya salgınlara neden olmaktadır.
Büyük veya küçük çaplı olayların çözümünde, sorunlara çare aradığımızda, bilimden yararlanırız. Bilim; insanoğlu ve doğa mücadelesi veya dengesiyle ilgili korku, merak ve gözlemlere cevap arar, kendi yöntemleriyle sebep açıklama çalışmaları yapar. Daha rahat yaşam sürme, bazı doğal olaylara veya diğer canlılara karşı üstün olma gibi konularda da yol gösterir. Bilim etiğine saygı gösterilirse bu çaba dengeye, etiğin inkarında ise mücadeleye dönüşür.
Eğer etik konular açık ve şeffaf bir biçimde pandemik plana dahil edilirse, toplumun birçok sektörünün de yardımıyla yapılan planlar daha büyük güven, otorite ve mantıkla yürütülebilecektir. Seçenekleri açıkça tartışmak ve toplum tarafından kabul edilen seçeneklerin etik değerlerin üzerine kurulu olduklarını teyit etmek toplumda önemli kazançlar sağlar.
Bu makalede bütün dünyayı etkileyen bazı salgınlara ve sonuçlarına değindikten sonra, bilimin gelişimi, salgın yönetimi, kaynakların dağıtımı, pandemi etiği, uygarlık ürünleri gibi konulara kısaca değinilecektir.

References

  • Referans 1. World Health Organization. Health topics. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 erişim:18.3.2020. Referans 2. Thukydides. Peloponnessos Savaşları. 3.Baskı. İstanbul: Belge Yay., 2019.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Kadircan KESKİNBORA
BAHCESEHIR UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0003-1940-1026
Türkiye

Project Number _
Publication Date July 31, 2020
Submission Date August 10, 2020
Acceptance Date August 12, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA
KESKİNBORA, K. (2020). SALGINLARIN ÖĞRETTİKLERİNDEN BİRİ: SORUNUN KAYNAĞINI DENETLEMEK. TIDE AcademIA Research, 2(1), 9-32.