Cilt: 2 - Sayı: 1, 31.07.2020

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Nuran CÖMERT MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Dr. Arş. Gör. Nevzat GÜNGÖR ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 0000-0001-9883-1985
Muhasebe
Arş. Gör. Sezer KÜLAH MARMARA UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 0000-0002-2478-4693
Muhasebe