Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 71 - 89, 31.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Teng, J. , Lin, K. ,Ho, B. (2007) “Application of Classification Tree and Logistic Regression for The Management and Health İntervention Plans in A Community-Based Study”, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 741-748
 • Bozan, F (2010). CART(Classification and Regression Tree) Adres: http://www.farukbozan.com/2010/01/cartclassification-and-regression-tree/ Albright, S. C., Winston, W. L. ve Zappe, C. (2006). Data Analysis & Decision Making. Üçüncü Baskı, Australia: Thomson South-Western.
 • Akın, E (2017). K-FOLD CROSS VALİDATİON http://cagriemreakin.com/veri-bilimi/k-fold-cross-validation-1.html Url-1<https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html> Erişim tarihi: 24.09.2019
 • Silahtaroğlu, G. (2008) “Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği”, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, 33, 45-47, 58
 • Berry, M. J., Linoff, G. S. (2004) “Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management 2nd ed.”, Wiley, USA,
 • Kurt, I. , Ture, M.,Kurum, A. T. , (2008) “Comparing Performances of Logistic Regression, Classification and Regression Tree, and Neural Networks for Predicting Coronary Artery Disease”, Expert Systems with Applications, 34 : 366–374
 • Deconinck, E., Hancock, T., Coomans, D., Massart, D.L., Heyden, Y.V. (2005) “Classification of drugs in absorption classes using the classification and regression trees (CART) methodology”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 39 : 91–103 (2005).
 • Hand David, Mannila Heikki ve Smyth Padhraic (2001), Principles of Data Mining, MIT Press, USA.
 • An Introduction To Classification and Regression Tree (CART) Analysis (2004) URL: https://www.researchgate.net/profile/Roger_Lewis6/publication/240719582_An_Introduction_to_Classification_and_Regression_Tree_CART_Analysis/links/0046352d3fb18f1740000000/An-Introduction-to-Classification-and-Regression-Tree-CART-Analysis.pdf . Erişim Tarihi: 24.02.2004.
 • Arlot S, Celisse A. (2010) A survey of crossvalidation procedures for model selection. Statistics Surveys 2010;4:40-79.
 • Gordon, G. ve Pressman, I. (1983). Quantitative Decision-Making For Business. İkinci Baskı, USA: Prentice Hall International, Inc.

BANKALARIN SAHTE PARA DENETİMİNDE KULLANDIKLARI KARAR AĞAÇLARINDA SONUÇ İYİLEŞTİRİCİ YÖNTEMLER

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 71 - 89, 31.07.2020

Öz

Bu çalışmada, bankacılıkta kullanılan sahte para denetimi konusunda çevrimiçi platform üzerinden alınan hazır verilerin güdümlü Makine Öğrenmede kullanılan Karar Ağacı algoritmalarından CART ile sınıflandırma işlemi yapılırken tüm süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Algoritmanın daha iyileştirilmesi, karşılaştırmalı validasyon aşamasında eğitim verilerinin daha doğru seçilmesi yolu ile ağaç yapısının daha doğru eğitilmesi, bu şekilde sahtecilik başta olmak üzere algoritmanın her tür denetimde daha yüksek etkinlikte kullanılması beklenmektedir. Test ve eğitim verileri alt kümelere ayrılırken belirli kriterlere göre bu işlemlerin yapılması özellikle eğitim aşamasında sistemin kararlılığını artırmakta ve başarı oranını yükseltmektedir. Veri setine alt bölüme ayrılma aşamasında kullanılacak olan verilerin sınıflandırma sonucuna etkisini artırmak amacıyla algoritmik geliştirmeler yapılmıştır.

Kaynakça

 • Teng, J. , Lin, K. ,Ho, B. (2007) “Application of Classification Tree and Logistic Regression for The Management and Health İntervention Plans in A Community-Based Study”, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 741-748
 • Bozan, F (2010). CART(Classification and Regression Tree) Adres: http://www.farukbozan.com/2010/01/cartclassification-and-regression-tree/ Albright, S. C., Winston, W. L. ve Zappe, C. (2006). Data Analysis & Decision Making. Üçüncü Baskı, Australia: Thomson South-Western.
 • Akın, E (2017). K-FOLD CROSS VALİDATİON http://cagriemreakin.com/veri-bilimi/k-fold-cross-validation-1.html Url-1<https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html> Erişim tarihi: 24.09.2019
 • Silahtaroğlu, G. (2008) “Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği”, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, 33, 45-47, 58
 • Berry, M. J., Linoff, G. S. (2004) “Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management 2nd ed.”, Wiley, USA,
 • Kurt, I. , Ture, M.,Kurum, A. T. , (2008) “Comparing Performances of Logistic Regression, Classification and Regression Tree, and Neural Networks for Predicting Coronary Artery Disease”, Expert Systems with Applications, 34 : 366–374
 • Deconinck, E., Hancock, T., Coomans, D., Massart, D.L., Heyden, Y.V. (2005) “Classification of drugs in absorption classes using the classification and regression trees (CART) methodology”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 39 : 91–103 (2005).
 • Hand David, Mannila Heikki ve Smyth Padhraic (2001), Principles of Data Mining, MIT Press, USA.
 • An Introduction To Classification and Regression Tree (CART) Analysis (2004) URL: https://www.researchgate.net/profile/Roger_Lewis6/publication/240719582_An_Introduction_to_Classification_and_Regression_Tree_CART_Analysis/links/0046352d3fb18f1740000000/An-Introduction-to-Classification-and-Regression-Tree-CART-Analysis.pdf . Erişim Tarihi: 24.02.2004.
 • Arlot S, Celisse A. (2010) A survey of crossvalidation procedures for model selection. Statistics Surveys 2010;4:40-79.
 • Gordon, G. ve Pressman, I. (1983). Quantitative Decision-Making For Business. İkinci Baskı, USA: Prentice Hall International, Inc.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Batuhan BİLENLER> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7925-4876
Türkiye


Kutluk ÖZGÜVEN Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6372-6640
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 21 Ocak 2020
Kabul Tarihi 10 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bilenler, B. & Özgüven, K. (2020). BANKALARIN SAHTE PARA DENETİMİNDE KULLANDIKLARI KARAR AĞAÇLARINDA SONUÇ İYİLEŞTİRİCİ YÖNTEMLER . TIDE AcademIA Research , 2 (1) , 71-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/56351/661681