About

Dergimizin 12. sayısı için (Ocak) makale kabulü devam etmektedir. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Bu dergide yer alan bütün çalışmalar editör ve yayın kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler, kör hakemlik sistemiyle incelenmekte ve az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır. Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir. Derginin amacı insan haklarının akademi boyutuna katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır. Yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yazara aittir; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal görüşünü ifade etmemektedir.

Dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışı bırakılabilmektedir. Dergimize gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve referans kaynağı belirtilmeksizin kullanılamaz.