ISSN: 2667-4599
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Kapak Resmi
       

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Bu dergide yer alan bütün çalışmalar editör ve yayın kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler, kör hakemlik sistemiyle incelenmekte ve az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır. Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir. Derginin amacı insan haklarının akademi ayağına katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır. Yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yazara aittir; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal görüşünü ifade etmemektedir.

Dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışı bırakılabilmektedir. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve referans kaynağı belirtilmeksizin kullanılamaz.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 21 Haziran 2021 Bitiş: 15 Ocak 2022

2021 - Cilt: 4 Sayı: 7

Dizinler

Asos Index


İdeal Online