Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 6 Ocak 2021
Bitiş: 15 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-4599 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | www.tihek.gov.tr


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Bu dergide yer alan bütün çalışmalar editör ve yayın kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler, kör hakemlik sistemiyle incelenmekte ve az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır.. Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir. Derginin amacı insan haklarının akademi ayağına katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır. Yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yazara aittir; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal görüşünü ifade etmemektedir.

Dergimizde Türkçe, İngilizce ve Arapça çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışı bırakılabilmektedir. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve referans kaynağı belirtilmeksizin kullanılamaz.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi

ISSN 2667-4599 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | www.tihek.gov.tr
Kapak Resmi


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Bu dergide yer alan bütün çalışmalar editör ve yayın kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler, kör hakemlik sistemiyle incelenmekte ve az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır.. Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir. Derginin amacı insan haklarının akademi ayağına katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır. Yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yazara aittir; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal görüşünü ifade etmemektedir.

Dergimizde Türkçe, İngilizce ve Arapça çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışı bırakılabilmektedir. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve referans kaynağı belirtilmeksizin kullanılamaz.

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 6 Ocak 2021
Bitiş: 15 Nisan 2021
Dizinler

Asos Index


İdeal Online