Journal Contacts

Journal Contact

TİHEK Dergi Editörlüğü
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
makale@tihek.gov.tr
03124227965

Editor

Dr.Öğretim Üyesi Hülya UZUN
türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu
editor@tihek.gov.tr

Primary Contact

Öğr.Gör.Pelin BABAOĞLU
türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu
pelin.babaoglu@tihek.gov.tr