Makale Çağrısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, ulusal hakemli bir dergidir. Dergide yer alan bütün makaleler editörün ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler en az iki hakem tarafından incelenmektedir. Makalede ifade edilen görüşler yazara aittir. TİHEK’in kurumsal görüşünü ifade etmemektedir.

Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir. Makale çalışmaları Dergipark sisteminde yer alan "Makale Gönder" aracılığıyla yüklenecektir.

Soru ve görüşleriniz için makale@tihek.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Dergimizin Yayım İlkeleri ve Makale Yazım Kurallarına https://www.tihek.gov.tr/akademik-dergi-yayim-ilkeleri-ve-makale-yazim-kurallari linki ile ulaşabilirsiniz.


Last Update Time: 1/6/21, 10:19:01 PM