Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

TİHEK Akademik Dergi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar TİHEK Akademik Dergiye herhangi bir aşamada hiçbir ödeme yapmazlar. Bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.