Writing Rules

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU AKADEMİK DERGİSİ YAZIM KURALLARI


Sayfa Yapısı       : Kâğıt boyutu olarak A4 ebadı kullanılmalı, kâğıdın her kenarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlangıcı 1.25 cm içerden başlamalı ve paragraf ölçüleri önden ve sonran 6nk olmalıdır.

Makale Başlığı : Çalışmanın başlığı, içeriği kısa ve net bir şekilde yansıtmalıdır. Başlığın tamamı büyük harfle yazılmalı, Times New Roman yazı tipinde 12 punto, koyu (Bold) ve satır ortasında olmalıdır. Başlıktan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. Başlığın İngilizcesi, Times New Roman yazı tipinde 12 punto, koyu (Bold) ve satır ortasında olmalı, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Makale başlığı, 12 kelimeyi aşmamalıdır.

 Yazar Bilgisi     : Hakemlik aşamasında yazar isimlerinin belli olmaması için, yazar bilgisi makale içerisinde yer almamalıdır. Hakemlik süreci sonunda yayımlanması uygun görülen makaleler için yazar bilgisi ilk harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman 11 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adı yanına * işaretiyle dipnot eklenerek ünvan, çalıştığı kurum, orcid no ve e-posta bilgisine yer verilmelidir. Birden fazla yazarı bulunan makalelerde iletişimi sağlamak için dipnot kısmına [Sorumlu Yazar] şeklinde açıklama eklenmelidir. 

Öz / Abstract / Anahtar Kelimeler : Türkçe ve İngilizce Özet (Abstract) en az 150, en fazla 300 kelime olmalı, anahtar (en az 3, en fazla 7) kelime Türkçe ve İngilizce olarak yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özet Times New Roman 9 punto olarak yazılmalıdır.

Ana Metin : Yazılar, akıcı, anlaşılır, dil, yazım ve bilimsel atıf kurallarına uygun olmalıdır. Yazı içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Başlıklar/Alt başlıklar : Başlıklar, numaralandırılmalı ve aşağıdaki numaralandırma düzeninde olmalıdır.

I. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF
   A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF
        1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
           a. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
                i. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

Kaynak Gösterme : Makale içinde atıflar metin içi atıf (APA) yöntemine göre yapılmalıdır. Metin içindeki alıntıların kaynağı parantez içinde aşağıdaki şekillerde yazılmalıdır. Sayfa altı dipnotları sadece ek açıklamalar için kullanılmalıdır. Metin içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için cümle ya da paragraf bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası parantez içinde belirtilmelidir.

Ayrıntılar için https://www.tihek.gov.tr/akademik-dergi-yayim-ilkeleri-ve-makale-yazim-kurallari