ISSN: 2651-3757
e-ISSN: 2667-6877
Founded: 2018
Publisher: Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları Derneği
Cover Image

Turkish Journal of Audiology And Hearing Research yayın hayatına 2018 yılında başlamış hakemli bilimsel bir yayındır. Bağımsız-önyargısız hakemli ve açık erişimli uluslararası bir Odyoloji dergisidir. Odyoloji alanı ile ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanı sıra olgu sunumları, derleme gibi yazıları da yayımlar. Yılda üç kez online olarak yayımlanır. 

Turkish Journal of Audiology And Hearing Research Crossref, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, Asos İndeks ve EBSCO tarafından taranmakta olup, YÖK akademik teşvik uygulaması kapsamında yayın üretmektedir.

2023 - Volume: 6 Issue: 3