PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 21 - 36, 03.09.2009

Abstract

This study was conducted in Darıderesi watershed which is located in Antalya watershed and is within border of Isparta province. In this area a dam aiming irrigation has being constructed. Since watershed is important for water production, it is necessary to determine erosion problems of watershed for future of the watershed. Thus, study considering this point was designed and resistance of soil in Darıderesi watershed to erosion was compared by using erosion sensitivity index depending on land use. The results showed that sensitivity of soil to erosion in the study area was at minimum in forested area, however these ratios exceeded fixed percentage. As a result, soils of study area are sensitive to erosion. This shows that dam reservoir is under threat of sediment deposition. For this reason forest area should be preserved and hydrological plans should be accomplished and applied in the watershed area. Keywords: Darıderesi Watershed, Erodibility Indexes, Land Use Types

ISPARTA-DARIDERESİ HAVZASI TOPRAKLARINDA EROZYONA DUYARLILIĞIN ARAZİ KULLANIM ŞEKİLLERİNE BAĞLI DEĞİŞİMİ

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 21 - 36, 03.09.2009

Abstract

Bu çalışma Antalya havzasının Isparta sınırları içerisinde yer alan Darıderesi havzasında yürütülmüştür. Havza alanının çıkışında sulama amaçlı bir baraj yapımı devam etmektedir. Bu nedenle, havzanın erozyon sorunları bakımından değerlendirilmesi zorunluluk halini almıştır. Bu gereksinimden hareketle planlanan çalışmada, Darıderesi havzasındaki toprakların erozyona karşı gösterdiği direncin, bazı erozyona duyarlılık indeksleri kullanılarak, arazi kullanım durumuna bağlı değişimleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler, araştırma alanı topraklarının erozyona duyarlılığının orman topraklarında daha az olduğunu ancak bu oranların sabit değerleri aştığını göstermektedir. Sonuç olarak, araştırma alanı toprakları erozyona duyarlıdır. Bu durum, baraj rezervuarının sediment taşınımı tehlikesi altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, havzadaki orman alanları korunmalı ve havzada hidrolojik boyutlu planlar yapılmalı ve uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Darıderesi Havzası, Erodibilite İndeksleri, Arazi Kullanım Şekilleri

Details

Primary Language English
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Ayten EROL This is me


Ahmet BABALIK This is me


Koray SÖNMEZ This is me


Nilüfer SERİN This is me

Publication Date September 3, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @ { tjf224335, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta University of Applied Sciences}, year = {2009}, volume = {10}, pages = {21 - 36}, doi = {10.18182/tjf.06161}, title = {ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS}, key = {cite}, author = {Erol, Ayten and Babalık, Ahmet and Sönmez, Koray and Serin, Nilüfer} }
APA Erol, A. , Babalık, A. , Sönmez, K. & Serin, N. (2009). ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS . Turkish Journal of Forestry , 10 (2) , 21-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20893/224335
MLA Erol, A. , Babalık, A. , Sönmez, K. , Serin, N. "ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS" . Turkish Journal of Forestry 10 (2009 ): 21-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20893/224335>
Chicago Erol, A. , Babalık, A. , Sönmez, K. , Serin, N. "ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS". Turkish Journal of Forestry 10 (2009 ): 21-36
RIS TY - JOUR T1 - ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS AU - Ayten Erol , Ahmet Babalık , Koray Sönmez , Nilüfer Serin Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 36 VL - 10 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forestry ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS %A Ayten Erol , Ahmet Babalık , Koray Sönmez , Nilüfer Serin %T ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS %D 2009 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Erol, Ayten , Babalık, Ahmet , Sönmez, Koray , Serin, Nilüfer . "ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS". Turkish Journal of Forestry 10 / 2 (September 2009): 21-36 .
AMA Erol A. , Babalık A. , Sönmez K. , Serin N. ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS. Turkish Journal of Forestry. 2009; 10(2): 21-36.
Vancouver Erol A. , Babalık A. , Sönmez K. , Serin N. ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS. Turkish Journal of Forestry. 2009; 10(2): 21-36.
IEEE A. Erol , A. Babalık , K. Sönmez and N. Serin , "ERODIBILITY CHANGES RELATED TO THE LAND USE TYPES OF ISPARTA-DARIDERESI WATERSHED SOILS", Turkish Journal of Forestry, vol. 10, no. 2, pp. 21-36, Sep. 2009, doi:10.18182/tjf.06161