Turkish Journal of Forestry
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3898 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |


AIMS AND SCOPE

Turkish Journal of Forestry is an online, open access, peer-reviewed, international research journal. Language of the journal is English and Turkish. It publishes four issues a year.  It covers subject areas related to forest engineering, forest products engineering, wildlife ecology and management and landscape architecture. Authors should only submit original work, which has not been previously published and is not currently considered for publication elsewhere. Research papers will be given priority for publication while only a limited number of review papers are published in a given issue.

It is indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database (TR index), CAB AbstractsZoological Records Open Academic Journals Index (OAJI)Cite FactorIndex Copernicus and Cosmos Index.

Turkish Journal of Forestry is the official journal of Faculty of Forestry, Isparta University of Applied Sciences. It was previously published under the title "Süleyman Demirel University Faculty of Forestry Journal" between 2000 and 2014.


 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Turkish Journal of Forestry

e-ISSN 2149-3898 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Cover Image


AIMS AND SCOPE

Turkish Journal of Forestry is an online, open access, peer-reviewed, international research journal. Language of the journal is English and Turkish. It publishes four issues a year.  It covers subject areas related to forest engineering, forest products engineering, wildlife ecology and management and landscape architecture. Authors should only submit original work, which has not been previously published and is not currently considered for publication elsewhere. Research papers will be given priority for publication while only a limited number of review papers are published in a given issue.

It is indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database (TR index), CAB AbstractsZoological Records Open Academic Journals Index (OAJI)Cite FactorIndex Copernicus and Cosmos Index.

Turkish Journal of Forestry is the official journal of Faculty of Forestry, Isparta University of Applied Sciences. It was previously published under the title "Süleyman Demirel University Faculty of Forestry Journal" between 2000 and 2014.


 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Volume 20 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Comparison of tree volume equations for brutian pine stands in Eğirdir district
  Pages 149 - 156
  Ramazan Özçelik , Hakkı Altınkaya
 2. Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi
  Pages 157 - 167
  Mehmet Eker , Yasin Kurt
 3. Ekolojik kuantum analizi: Sapma düzeltmeli enerji bileşen tablosunun yapılandırılması
  Pages 168 - 172
  Kürşad Özkan
 4. Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri
  Pages 173 - 179
  Ayşe Gül Sarıkaya , Asiye Karaevli
 5. Farklı doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) populasyonlarına ait fidanların morfolojik ve fizyolojik karakteristikleri
  Pages 180 - 186
  Orhan Gulseven , Sezgin Ayan , Halil Barış Özel , Esra Nurten Yer
 6. Boylu ardıç’ta (Juniperus excelsa Bieb.) bazı kozalak ve tohum özellikleri bakımından populasyonlar arası farklılıklar
  Pages 187 - 194
  Süleyman Gülcü , Süleyman Demir , Samet Dirlik
 7. Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması
  Pages 195 - 202
  Mehmet Korkmaz , Yasin Duman
 8. Orman işletme şeflerinin performanslarına yönelik nitel bir çözümleme (Batı Akdeniz Bölgesi örneği)
  Pages 203 - 212
  Ersin Yılmaz , İsmet Daşdemir , Mehmet Erpulat , Süleyman Alkan , Kader Hale Güler
 9. Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler
  Pages 213 - 220
  Mehmet Korkmaz , Nurgül Dündar
 10. AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’de su kaynakları yönetimine etkisi
  Pages 221 - 233
  Merve Bulut , Üstüner Birben
 11. Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma
  Pages 234 - 242
  Nilüfer Yazıcı , İsmet Çelik
 12. Türkiye'de leylek (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) dağılımının iklim değişikliğine göre kestirimi
  Pages 243 - 249
  Halil Süel
 13. Production of paper from rose wastes
  Pages 250 - 253
  Fatma Bekdaş , Mustafa Karaboyacı
 14. Some physical and mechanical properties of maritime pine and poplar exposed to oil-heat treatment
  Pages 254 - 260
  Mehmet Taşdelen , Ahmet Can , Hüseyin Sivrikaya
 15. Su itici maddeler ile kombine edilmiş bakırlı ve borlu bileşiklerin yıkanma özellikleri
  Pages 261 - 266
  Ahmet Can , Hüseyin Sivrikaya
 16. Atık muz kabuğu, biber sapı ve kızılçam odun unu kullanılarak biyoplastik kompozit üretimi
  Pages 267 - 273
  Ferhat Özdemir , Doğu Ramazanoğlu
 17. Phoenix theophrasti Gr.’nin iklim değişimine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının MaxEnt Modeli ile tahmini ve bitkisel tasarımda kullanımı
  Pages 274 - 283
  Ömer K. Örücü
Indexes and Platforms