Türkiye Ormancılık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3898 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf


AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, DOAJ, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index Copernicus'te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye Ormancılık Dergisi

e-ISSN 2149-3898 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf
Kapak Resmi


AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, DOAJ, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index Copernicus'te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 21 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. Aydın ili park ve süs bitkilerinde bulunan Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) familyasına bağlı türler
  Sayfalar 195 - 200
  Ozan GÜNEŞ , Bülent YAŞAR
 2. Türkmen Dağı karaçam meşcerelerinde döküm ile ekosisteme giren besin maddesi miktarları
  Sayfalar 201 - 214
  Ertan Şeref KORAY , Doğanay TOLUNAY
 3. Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde vejetasyon yapısının yetişme ortamı özelliklerine göre değişimi
  Sayfalar 215 - 223
  Halim ŞAHİN , Yasin KARATEPE
 4. Karabük yöresinde farklı arazi kullanımı ve mevsimlerin karşılaştırılmasında sıçrar kuyrukluların (Collembola: Arthropoda) biyolojik gösterge olarak kullanımı
  Sayfalar 224 - 230
  Ahmet DUYAR
 5. Su kullanım bilincinin değerlendirilmesi: Kırklareli örneği
  Sayfalar 231 - 242
  Nilufer YAZICI , Nergiz KOÇER
 6. Terkedilmiş maden sahalarındaki sulak alanlar ve yakın çevrelerinden sürdürülebilir faydalanmanın incelenmesi: İstanbul örneği
  Sayfalar 243 - 253
  Murat KÖSE , Ali Ayhan KUL
 7. Metagenomic analysis of the microbial community in Çal Cave soil to elucidate biotechnological potential
  Sayfalar 254 - 259
  Hasan DEMİRCİ , Emel ORDU
 8. Occupational health and safety awareness in wood, wood products and mushroom production sector in Turkey
  Sayfalar 260 - 266
  Osman KOMUT , Şekip Şadiye YAŞAR , Mehmet YAŞAR
 9. Devlet orman işletmelerinde müşteri memnuniyetinin belirlenmesi (Isparta Orman Bölge Müdürlüğü örneği)
  Sayfalar 267 - 278
  Murat ÖZEN , Hasan ALKAN
 10. Türkiye’de ithal odun hammaddesinin sektörel kullanımı
  Sayfalar 279 - 293
  Musa AKKAYA , Kenan OK , Mehtap KOÇ , İ̇brahim AKSEKİ , Mehmet Emin AKKAŞ
 11. Kavak odunu işleyen sanayi işletmeleri çalışanlarının iş doyumunu etkileyen faktörler
  Sayfalar 294 - 303
  Aşkın BOZKURT , İ̇smet DAŞDEMİR , Kısmet Kubra KALKAN BALCI
 12. Factors affecting job satisfaction in Turkish forestry
  Sayfalar 304 - 317
  Murat KÖSE , İ̇smet DAŞDEMİR , Seçil YURDAKUL EROL , Hasan Tezcan YILDIRIM
 13. Yağ ısıl işleminin kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununda yağ alımı, yoğunluk ve rutubet miktarı üzerine etkileri
  Sayfalar 318 - 323
  Ahmet Ali VAR , Mehmet DEMİR
 14. Hidrotermal yaklaşımın lignoselülozik yüzeydeki akıllı nano biyomimetik yansıması
  Sayfalar 324 - 331
  Doğu RAMAZANOĞLU , Ferhat ÖZDEMİR
 15. Türkiye’de sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergelerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 332 - 343
  Ayşe Esra HAKVERDİ
 16. Biyolojik Çeşitlilik Bileşenleri (BİÇEB) hesaplama yazılımı
  Sayfalar 344 - 348
  Kürşad ÖZKAN , Ecir KÜÇÜKSİLLE , Ahmet MERT , Serkan GÜLSOY , Halil SUEL , Murat BAŞAR
Dizinler