Türkiye Ormancılık Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tjf


AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye Ormancılık Dergisi

e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tjf
Kapak Resmi


AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 20 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Comparison of tree volume equations for brutian pine stands in Eğirdir district
  Sayfalar 149 - 156
  Ramazan Özçelik, Hakkı Altınkaya
 2. Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi
  Sayfalar 157 - 167
  Mehmet Eker, Yasin Kurt
 3. Ekolojik kuantum analizi: Sapma düzeltmeli enerji bileşen tablosunun yapılandırılması
  Sayfalar 168 - 172
  Kürşad Özkan
 4. Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri
  Sayfalar 173 - 179
  Ayşe Gül Sarıkaya, Asiye Karaevli
 5. Farklı doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) populasyonlarına ait fidanların morfolojik ve fizyolojik karakteristikleri
  Sayfalar 180 - 186
  Orhan Gulseven, Sezgin Ayan, Halil Barış Özel, Esra Nurten Yer
 6. Boylu ardıç’ta (Juniperus excelsa Bieb.) bazı kozalak ve tohum özellikleri bakımından populasyonlar arası farklılıklar
  Sayfalar 187 - 194
  Süleyman Gülcü, Süleyman Demir, Samet Dirlik
 7. Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması
  Sayfalar 195 - 202
  Mehmet Korkmaz, Yasin Duman
 8. Orman işletme şeflerinin performanslarına yönelik nitel bir çözümleme (Batı Akdeniz Bölgesi örneği)
  Sayfalar 203 - 212
  Ersin Yılmaz, İsmet Daşdemir, Mehmet Erpulat, Süleyman Alkan, Kader Hale Güler
 9. Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler
  Sayfalar 213 - 220
  Mehmet Korkmaz, Nurgül Dündar
 10. AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’de su kaynakları yönetimine etkisi
  Sayfalar 221 - 233
  Merve Bulut, Üstüner Birben
 11. Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma
  Sayfalar 234 - 242
  Nilüfer Yazıcı, İsmet Çelik
 12. Türkiye'de leylek (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) dağılımının iklim değişikliğine göre kestirimi
  Sayfalar 243 - 249
  Halil Süel
 13. Production of paper from rose wastes
  Sayfalar 250 - 253
  Fatma Bekdaş, Mustafa Karaboyacı
 14. Some physical and mechanical properties of maritime pine and poplar exposed to oil-heat treatment
  Sayfalar 254 - 260
  Mehmet Taşdelen, Ahmet Can, Hüseyin Sivrikaya
 15. Su itici maddeler ile kombine edilmiş bakırlı ve borlu bileşiklerin yıkanma özellikleri
  Sayfalar 261 - 266
  Ahmet Can, Hüseyin Sivrikaya
 16. Atık muz kabuğu, biber sapı ve kızılçam odun unu kullanılarak biyoplastik kompozit üretimi
  Sayfalar 267 - 273
  Ferhat Özdemir, Doğu Ramazanoğlu
 17. Phoenix theophrasti Gr.’nin iklim değişimine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının MaxEnt Modeli ile tahmini ve bitkisel tasarımda kullanımı
  Sayfalar 274 - 283
  Ömer K. Örücü
Dizinler