Türkiye Ormancılık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3898 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf


AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, DOAJ, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye Ormancılık Dergisi

e-ISSN 2149-3898 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf
Kapak Resmi


AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, DOAJ, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 21 - Sayı 1 - 26 Mar 2020
 1. Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench.)’da aşı başarısı üzerine aşı yöntemi ve zamanının etkileri
  Sayfalar 1 - 5
  Ahmet Turan TURNA , Sezgin AYAN , Salih PARLAK , Ergin YILMAZ , Orhan GÜLSEVEN , Seyma Selin AKIN
 2. Endemik kasnak meşesinin (Quercus vulcanica [Boiss. et Heldr. ex] Kotschy) yeni bir yayılış alanı
  Sayfalar 6 - 14
  Siğnem ÖNEY BİROL , Nihal ÖZEL , Paul F GUGGER , Kürşad ÖZKAN
 3. Remote sensing and GIS-based forest fire risk zone mapping: The case of Manisa, Turkey
  Sayfalar 15 - 24
  Derya GÜLÇİN , Bülent DENİZ
 4. Kuzey Marmara Yöresi sapsız meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl) meşcereleri için kütük çapı - göğüs çapı ilişkisinin belirlenmesi
  Sayfalar 25 - 34
  Emrah ÖZDEMİR , Abbas ŞAHİN , Gafura AYLAK ÖZDEMİR
 5. Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi
  Sayfalar 35 - 42
  Mustafa ÜMİT , Muammer ŞENYURT
 6. Honaz (Denizli) Orman Planlama Birimi’nin damarlı bitkileri
  Sayfalar 43 - 54
  Mustafa KARAKÖSE
 7. Muğla ili Dalaman, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde park ve süs bitkilerinde bulunan Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) familyasına bağlı türler
  Sayfalar 55 - 59
  Levent ISPARTA , Bülent YAŞAR
 8. Orman alanlarındaki değişimlerin CBS tabanlı belirlenmesi: Çamsu Orman İşletme Şefliği örneği
  Sayfalar 60 - 69
  H. Oğuz ÇOBAN , Şükrü GÜNDOĞDU
 9. Evaluation of essential properties of impregnating agents for preserving wood by AHP method in fuzzy environment
  Sayfalar 70 - 76
  Ayşenur GÜRGEN , Sibel YILDIZ , Ümit Cafer YILDIZ , Sabrina PALANTI
 10. Miğfer kartonların yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi
  Sayfalar 77 - 83
  Ahmet TUTUŞ , Umut SAKÇILAR , Mustafa ÇİÇEKLER
 11. Evaluation of forest fragmentation with particular reference to landscape-based ecological assessment and wildlife conservation
  Sayfalar 84 - 93
  Derya GÜLÇİN , Tuluhan YILMAZ
 12. Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği
  Sayfalar 94 - 105
  E. Seda ARSLAN , Ömer K. ÖRÜCÜ
Dizinler