Baş editör

Dr. Ramazan Özçelik

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  ramazanozcelik@isparta.edu.tr

Editör Kurulu

Dr. A. Alper Babalık

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  alperbabalik@isparta.edu.tr

Dr. Ayşe Deligöz

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  aysedeligoz@isparta.edu.tr

Dr. Esra Bayar

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye |  esrabayar@isparta.edu.tr

Dr. Gürcan Güler

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye |  gurcanguler@isparta.edu.tr

Dr. Hasan Alkan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye |  hasanalkan@isparta.edu.tr

Dr. H. Tuğba Lehtijarvi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye |  tugbadogmus@isparta.edu.tr

Dr. Hüseyin Fakir

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  huseyinfakir@isparta.edu.tr

Dr. H. Oğuz Çoban

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye |  oguzcoban@isparta.edu.tr

Dr. İbrahim Özdemir

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  ibrahimozdemir@isparta.edu.tr

Dr. İ. Emrah Dönmez

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  emrahdonmez@isparta.edu.tr

Dr. Mehmet Eker

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  mehmeteker@isparta.edu.tr

Dr. Mehmet Korkmaz

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  mehmetkorkmaz@isparta.edu.tr

Dr. Mustafa Avcı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  mustafaavci@isparta.edu.tr

Dr. Nevzat Gürlevik

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  nevzatgurlevik@isparta.edu.tr

Dr. Onur Alkan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  onuralkan@isparta.edu.tr

Dr. Serkan Gülsoy

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  serkangulsoy@isparta.edu.tr

Dr. Şirin Dönmez

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye  |  sirindonmez@isparta.edu.tr

Dr. Tuğba Yılmaz Aydın

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye |  tugbayilmaz@isparta.edu.tr

Dr. Yılmaz Çatal

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  yilmazcatal@isparta.edu.tr

Dizgi editörü

Süleyman Uysal

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  suleymanuysal@isparta.edu.tr

Danışma kurulu

Dr. Alois Skoupy 

Czech University of Life Science, Czech Republic  |  alois.skoupy@mendelu.cz

Dr. Arif Karademir

Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye  |  arif.karademir@btu.edu.tr

Dr. Asko Lehtijarvi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye  |  askolehtijarvi@isparta.edu.tr

Dr. Aydın Tüfekçioğlu

Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye  |  atufekci27@hotmail.com

Dr. Aynur Aydın

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye  |  aynur.aydin@istanbul.edu.tr

Dr. Bahar Türkyılmaz Tahta

Ege Üniversitesi, Türkiye  |  bahar.turkyilmaz@ege.edu.tr

Dr. Cemil Ata

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye  |  acemil@yeditepe.edu.tr

Dr. Ferhat Gökbulak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye  |  fgokbulak@istanbul.edu.tr

Dr. Gökhan Abay

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye  |  gokhanabay@gmail.com

Dr. H. Hulusi Acar

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye  |  hafizhulusi.acar@yeniyuzyil.edu.tr

Dr. Hakkı Alma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye  |  alma@ksu.edu.tr

Dr. İsmet Daşdemir

Bartın Üniversitesi, Türkiye  |  idasdemir@bartin.edu.tr

Dr. Kani Işık

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Emekli)  |  isikkani74@gmail.com

Dr. Kenan Ok

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye  |  kenanok@istanbul.edu.tr

Dr. Nihat Sami Çetin

İzmir Katip Çelebi Üniveristesi, Türkiye  |  nihatcetin@yahoo.com

Dr. Nilgül Karadeniz

Ankara Üniversitesi, Türkiye  |  nkaradeniz@ankara.edu.tr

Dr. Osman Karagüzel

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye  |  okaraguzel@akdeniz.edu.tr

Dr. Sadık Artunç

Mississippi State University, USA  |  sa305@msstate.edu

Dr. Veli Ortaçeşme

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye  |  ortacesme@akdeniz.edu.tr