Year 2012, Volume 13 , Issue 2, Pages 143 - 149 2012-09-24

Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers
Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri

Bekir BAL [1]


In this study, in three different combinations and five ply plywood boards were produced from beech (Fagus orientalis L.), eucalyptus (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden) and hybrid poplar (Populus x euramericana I-214 clone) rotary cut veneers using urea-formaldehyde (UF), melamine-urea formaldehyde (MUF) and phenol-formaldehyde (PF) adhesives. Physical properties e.g. air-dry density, thickness swelling and water absorption of produced plywood boards were determined. The measurements of thickness swelling and water absorption were made at the end of 2, 24, 168 and 336 h times. The effects of factors of adhesive type, combination type and time on the thickness swelling and water absorption were investigated. As a result of ANOVA test, it was determined that the effects of all three factors on the thickness swelling and water absorption were significant, statistically. According to adhesive type, the lowest thickness swelling and water absorption were determined on the plywood bonded with MUF, the highest were determined on the plywood bonded with PF. According to combination type, the lowest thickness swelling was determined on the plywood produced with eucalyptus and poplar combination. The lowest water absorption was determined on the plywood produced with beech and eucalyptus combination. Keywords: Plywood, Thickness swelling, Water absorption, Eucalyptus, Poplar, Beech
Bu çalışmada, kayın (Fagus orientalis L.), melez kavak (Populus x euramericana I-214), ve eucalyptus (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden) kaplamaları ile, üre-formaldehit, melamin-üre-formaldehit ve fenol-formaldehit tutkalları kullanılarak 3 farklı kombinasyonda 5 tabakalı kontrplak levhaları üretilmiştir. Üretilen levhaların hava kurusu yoğunluk, kalınlığına şişme ve su alma gibi fiziksel özellikleri ölçülmüştür. Kalınlığına şişme ve su alma testlerinin ölçümleri 2, 24, 168 ve 336 saatlik süreler sonunda yapılmıştır. Yapılan istatistik testleri ile tutkal türü, kombinasyon tipi ve süre faktörlerinin kalınlığına şişme ve su alma üzerine etkisi incelenmiştir. İstatistik testlerin sonuçlarına göre; her üç faktöründe kalınlığına şişme ve su alma miktarları üzerine etkilerinin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Tutkal türüne göre en düşük kalınlığına şişme ve su alma miktarları melamin-üre formaldehit tutkalı ile üretilen levhalarda, en yüksek fenol-formaldehit ile üretilen levhalarda ölçülmüştür. Kombinasyon tipine göre en düşük kalınlığına şişme okaliptüs-kavak kombinasyonunda, en düşük su alma miktarı ise kayın-okaliptüs kombinasyonunda ölçülmüştür. Anahtar kelimeler: Kontrplak, Kalınlığına şişme, Su alma, Okaliptüs, Kavak, Kayın
Kontrplak, Kalınlığına şişme, Su alma, Okaliptüs, Kavak, Kayın
 • Adalı, F., 1944. Sağlık Ağacı Okaliptüs, Ziraat Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü Genel Sayı:609, Pratik Kitaplar Sayı:3, İstanbul, S:146.
 • Anonim, 2012, Okaliptüs grandis plantasyonları projesi. MOPAK internet sitesi, www.mopak.com.tr, (Erişim tarihi: 13.05.2012).
 • Aydın, İ., Çolak, S., Çolakoğlu, G., Salih E., 2004. A comparative study on some physical and mechanical properties of laminated veneer lumber (LVL) produced from beech (Fagus orientalis L.) and eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) veneers, Holz Roh Werkst 62: 218–220.
 • Carvalho, A.M., Lahr, F.A.R., Bortoletto, G., 2004. Use of Brazilian eucalyptus to produce LVL panels, For Prod J 54 (10):61-64.
 • Castro, G., Paganini, F., 2003. Mixed glued laminated timber of poplar and Eucalyptus grandis clones, Holz als Roh-und Werktoff 61: 291-298.
 • Çolak, S., Aydın, İ., Çolakoğlu, G., 2003. Okaliptüs ağacının farklı yüksekliklerinden alınan tomruklardan üretilmiş kontrplakların bazı mekanik özellikleri, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, DOA dergisi, Sayı:9, 2003, Tarsus.
 • Dias, F.M., Lahr, F.A.R., 2004. Alternative castor oil-based polyurethane adhesive used in the production of plywood, Materials Research, 7 (3): 413-420.
 • Gürboy, B., Özden, Ö., 1994. E.camaldulensis ve E. Grandis odununun hacim-ağırlık değerleri ve lif morfolojisi, İÜ Orman fakültesi Dergisi A serisi, V:44, S:101,106
 • Gürses, M., K., 1990: Dünya'da ve Türkiye'de Okaliptüs. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1990/1, İzmit, s. 1-19.
 • Gürses, M.,K., Gülbaba, A.G., Özkurt, A., 1995. Türkiye’de okaliptüs yetiştiriciliğinin geliştirilmesi hakkında rapor, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, DOA dergisi, Sayı:1.
 • Iwakiri, S., Neto, R., A., de Almeida, B. C., Biasi, C.,P., Chies, D., Guisantes, F.P., Franzoni, J.A., Rigatto, P.,A., Bettega, W., P., 2006. Evaluation of quality of phenolic plywood manufactured from Eucalyptus grandis. Ciência Florestal, Santa Maria, 16 (4): 437-443.
 • Kojima, M., Yamamoto, H., Yoshid, M., Ojio, Y., Okumura, K., 2009, Maturation property of fast-growing hardwood plantation species: a view of fiber length, Forest Ecology and Management 257 (2009) 15–22
 • Kurt, R., Mengeloğlu, F., Çavuş, V., 2008. Okaliptüs odununun kullanımında yeni alanlar. I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S:84.
 • Örs, Y., Çolakoğlu, G., Aydın, İ, Çolak S., 2002. Kayın, okume ve kavak soyma kaplamalarından farklı kombinasyonlarda üretilen karşılaştırılması. Politeknik Dergisi, 5 (3): 257-265 bazı
 • kontrplakların teknik özelliklerinin
 • Özen, R., 1981. Çeşitli Faktörlerin Kontrplağın Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Yaptığı Etkilere İlişkin Araştırmalar. KTÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Fakülte yayın No:120, S:168. Trabzon.
 • Saviana, J., Sosa, Z.M.A, Piter J.C., 2009. Bending strength and stiffness of structural laminated veneer lumber manufactured from fast-growing Argentinean Eucalyptus grandis. Maderas. Ciencia Y Tecnología 11(3): 183-190.
 • Shukla, S.R., Kamdem, P.D., 2009. Properties of laboratory made yellow poplar (Liriodendron Tulipifera) laminated veneer lumber: effect of the adhesives. European Journal of Wood and Wood Product, 67: 397–405.
 • Şahin, A., 1998. Okaliptüs odunundan üretilen kontrplakların bazı teknolojik özellikleri üzerine tomruk buharlama süresinin etkisi. Yüksek lisans tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tan, H., 1999. Tarsus karabucak yöresi buharlanmış ve buharlanmamış okaliptüs odununun (E.camaldulansis Dehn.) bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tüfekçi, S., 2001. Odun Kömürü ve Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odun Kömürünün Özellikleri. DOA Dergisi, Sayı:7, Tarsus.
 • Uysal B., Kurt Ş., 2005. Dimensional stability of laminated veneer lumbers manufactured by using different adhesives after the steam test. G.U. Journal of Science, 18 (4): 681-691.
 • Uysal B., 2005. Bonding strength and dimensional stability of laminated veneer lumbers manufactured by using different adhesives after the steam test, International Journal of Adhesion & Adhesives, 25: 395–403.
Primary Language en
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Author: Bekir BAL

Dates

Publication Date : September 24, 2012

Bibtex @ { tjf224448, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {13}, pages = {143 - 149}, doi = {10.18182/tjf.72670}, title = {Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers}, key = {cite}, author = {Bal, Bekir} }
APA Bal, B . (2012). Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers. Turkish Journal of Forestry , 13 (2) , 143-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20899/224448
MLA Bal, B . "Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers". Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 143-149 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20899/224448>
Chicago Bal, B . "Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers". Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 143-149
RIS TY - JOUR T1 - Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers AU - Bekir Bal Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 149 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers %A Bekir Bal %T Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers %D 2012 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Bal, Bekir . "Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers". Turkish Journal of Forestry 13 / 2 (September 2012): 143-149 .
AMA Bal B . Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(2): 143-149.
Vancouver Bal B . Some physical properties of plywood produced from beech, poplar and eucalyptus veneers. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(2): 149-143.