Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands

Year 2017, Volume 18, Issue 3, 226 - 231, 30.11.2017
https://doi.org/10.18182/tjf.305369

Abstract

Extraction process of wood raw materials, from forest stand to the nearest forest road, is very difficult and expensive stage having highest environmental damages. Forestry activities where limited to the use of technology have great importance in terms of technical, economical, ergonomic and environmental in mountainous terrain especially. The aim of this study is to develop an economic and ergonomic system to ensure the transport of logs to the nearest forest path by cable line and also to provide an alternative skyline system to existing costly methods in air transportation. In our country, the only method used to transport of logs in the air is the forest airlines. Differences of the proposed system from other airlines (expensive and imported) are more simple, ergonomic and economic. Thus, possible damages in both logs and environment will be minimized during the transportation and an ergonomic work will be done. In this system, drummed forest tractor was used for the power supply and 10-12 mm thickness steel cable as main cable was used. Locking wagon on the main cable was produced in special mechanic industry and it was integrated to the system. This wagon has 6-8 mm thicknesses ground cable and process of pulling the timber up to the forest road by cable wrapped to drum was completed. Ring system is used in the pulling of logs to uphill direction. Installation procedures of this system in the field can be performed in a very short period as a few hours in a simple manner. This research was tested in Mountainous Eastern Black Sea Region at the field condition formed conifer forest in the spring 2016. Controlled pulling to upward by using engine power was taken essential. Based on this study, drawing speed and efficiency on the motor system were found 1,05 m/s and 3,057 m3/h, respectively.  Average skidding distance was 140 meter in both cases. Previously imported heavy forest airlines are not being profitable due to high depreciation price and inappropriate for the magnitude work. This system to be developed will be the first in our country. According to the forest airlines used in this world, the advantages are as follows: The tower is not required, practical, cheaper and portable, and it does not need a big drum.

References

 • Acar, H.H., 1994. Ormancılıkta transport planları ve dağlık arazide orman transport planlarının oluşturulması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Acar, H.H., 1998. Transport Tekniği ve Tesisleri. KTÜ Orman Fak. Yayın No:56, Trabzon. Acar, H.H., 2005. The effects on natural environment of forest roads and harvesting operations, emerging harvesting ıssues in technology transition at the end of century. Mehanizacija Sumarstva, 26(2):21-124.
 • Acar, H.H., Ünver, S. 2012a. Tomrukların bölmeden çıkarılmasında TOKK-M sisteminin uygulanması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 103-106.
 • Acar, H.H., Ünver, S. 2012b. Tomrukların oluk içerisinde traktör gücü ile kontrollü kaydırılması (TOKK-T) yönteminde iş verimliliği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 97-102.
 • Acar, H.H., 2016. Orman içinde tomruk transportu için bir mini hava hattı acarmhh300 sisteminin geliştirilmesi. KTÜ BAP Araştırma Projesi No:5364, Trabzon.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara.
 • Erdaş, O., Acar, H.H., 1993. Türkiye’de odun hammaddesi üretimi özellikle kesim, bölmeden çıkarma, ve taşıma sırasında karşılaşılan güçlükler ve bunların orman ürünleri endüstrisi üzerine etkileri. II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, (ORENKO 93), 6-9 Ekim 1993, Cilt 1: 164-178, Trabzon. Gürtan, H., 1975. Dağlık ve sarp arazili ormanlarda kesim ve bölmeden çıkarma işlerinde uğranılan kayıpların saptanması ve bu işlerin rasyonalizasyonu üzerine araştırmalar. TÜBİTAK Yayın No:250, T.O.A.G. Ankara.
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2006. Döner Sermaye Bütçesi. Ankara.
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2015. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Orman Genel Müdürlüğü, www.ogm.gov.tr Erişim:20 Haziran 2017.
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2017. Ormancılık İstatistikleri 2016. Orman Genel Müdürlüğü, www.ogm.gov.tr Erişim: 13 Temmuz 2017.
 • Yoshimura,T., Acar, H.H., 1996. Present state of mobile yarder operation and others in republic of Turkey. Journal of The Forestry Mechanization Society, 516(11): 37-43.

Orman içinde tomruk transportu için bir mini hava hattı (AcarMHH300) sistemi geliştirilmesi

Year 2017, Volume 18, Issue 3, 226 - 231, 30.11.2017
https://doi.org/10.18182/tjf.305369

Abstract

Odun hammaddesinin üretiminde bölmeden çıkarma aşaması çok güç, pahalı ve çevresel zararı en yüksek olan aşamadır. Teknoloji kullanımının sınırlı olduğu bu ormancılık faaliyeti özellikle dağlık arazide teknik, ekonomik, ergonomik ve çevresel açılardan büyük bir önem taşır. Çalışmanın amacı; ağır tomrukların en yakın orman yoluna havadan taşınabilmesini sağlayacak ve mevcut havadan taşıma yöntemlerine alternatif oluşturacak ekonomik ve ergonomik yeni bir sistem geliştirmektir. Geliştirilen sistemin pahalı ve ithal orman hava hatlarından farklı olarak çok daha basit, pratik ve ekonomik bir yöntem olması hedeflenmiştir. Bu sayede taşıma sırasında tomrukta ve çevrede oluşan zararların asgariye indirilmesi ve ergonomik bir taşıma sistemin geliştirilmesi planlanmıştır. Bu sistemde güç temini için tamburlu orman traktörü kullanılmıştır. Ana kablo olarak 10-12 mm kalınlığında çelik tel kablo kullanılmıştır. Ana kablo üzerindeki kilitlemeli vagon yerel sanayide üretilerek sisteme entegre edilmiştir. Bu vagon 6-8 mm kalınlığında cer kablosuna sahip olup kablonun tambura sarılması ile tomrukların orman yoluna yukarı doğru çekilmesi işlemi tamamlanmıştır. Ters yönde çekimlerde ring sistemi kullanılmıştır. Sistemin arazide kurulum işlemi, birkaç saat gibi çok kısa sürede ve basit bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir. Araştırma Dağlık Karadeniz Bölgesi arazi şartlarındaki ibreli tomruk üretim sahalarında 2016 yılı üretim sezonunda test edilmiştir. Çalışmada, motor gücünden yararlanılarak yukarı doğru kontrollü çekimler esas alınmış ve tüm çekimler ortalama 140 m mesafeden gerçekleştirilmiştir. Buna göre yukarı çekim hızı 1,05 m/sn ve çekme verimi ise 3,057 m3/saat olarak bulunmuştur. Önceden ithal edilen ağır orman hava hatları amortisman değerinin yüksek olması ve yeterli büyüklükte işlerde çalıştırılamamaları itibariyle verimli olamamıştır. Geliştirilen bu sistem ülkemizde bir ilk olmuştur. Dünyada kullanılan orman hava hatlarına göre avantajları; kuleye gerek duyulmaması, pratik olması, çok daha ucuz ve seyyar olması ile büyük bir tambura gerek duyulmaması şeklinde sıralanabilir.

References

 • Acar, H.H., 1994. Ormancılıkta transport planları ve dağlık arazide orman transport planlarının oluşturulması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Acar, H.H., 1998. Transport Tekniği ve Tesisleri. KTÜ Orman Fak. Yayın No:56, Trabzon. Acar, H.H., 2005. The effects on natural environment of forest roads and harvesting operations, emerging harvesting ıssues in technology transition at the end of century. Mehanizacija Sumarstva, 26(2):21-124.
 • Acar, H.H., Ünver, S. 2012a. Tomrukların bölmeden çıkarılmasında TOKK-M sisteminin uygulanması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 103-106.
 • Acar, H.H., Ünver, S. 2012b. Tomrukların oluk içerisinde traktör gücü ile kontrollü kaydırılması (TOKK-T) yönteminde iş verimliliği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 97-102.
 • Acar, H.H., 2016. Orman içinde tomruk transportu için bir mini hava hattı acarmhh300 sisteminin geliştirilmesi. KTÜ BAP Araştırma Projesi No:5364, Trabzon.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara.
 • Erdaş, O., Acar, H.H., 1993. Türkiye’de odun hammaddesi üretimi özellikle kesim, bölmeden çıkarma, ve taşıma sırasında karşılaşılan güçlükler ve bunların orman ürünleri endüstrisi üzerine etkileri. II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, (ORENKO 93), 6-9 Ekim 1993, Cilt 1: 164-178, Trabzon. Gürtan, H., 1975. Dağlık ve sarp arazili ormanlarda kesim ve bölmeden çıkarma işlerinde uğranılan kayıpların saptanması ve bu işlerin rasyonalizasyonu üzerine araştırmalar. TÜBİTAK Yayın No:250, T.O.A.G. Ankara.
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2006. Döner Sermaye Bütçesi. Ankara.
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2015. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Orman Genel Müdürlüğü, www.ogm.gov.tr Erişim:20 Haziran 2017.
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2017. Ormancılık İstatistikleri 2016. Orman Genel Müdürlüğü, www.ogm.gov.tr Erişim: 13 Temmuz 2017.
 • Yoshimura,T., Acar, H.H., 1996. Present state of mobile yarder operation and others in republic of Turkey. Journal of The Forestry Mechanization Society, 516(11): 37-43.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

H.Hulusi Acar

Publication Date November 30, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 18, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { tjf305369, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {226 - 231}, doi = {10.18182/tjf.305369}, title = {Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands}, key = {cite}, author = {Acar, H.Hulusi} }
APA Acar, H. (2017). Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands . Turkish Journal of Forestry , 18 (3) , 226-231 . DOI: 10.18182/tjf.305369
MLA Acar, H. "Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands" . Turkish Journal of Forestry 18 (2017 ): 226-231 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/32360/305369>
Chicago Acar, H. "Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands". Turkish Journal of Forestry 18 (2017 ): 226-231
RIS TY - JOUR T1 - Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands AU - H.Hulusi Acar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18182/tjf.305369 DO - 10.18182/tjf.305369 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 231 VL - 18 IS - 3 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.305369 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.305369 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forestry Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands %A H.Hulusi Acar %T Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands %D 2017 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 18 %N 3 %R doi: 10.18182/tjf.305369 %U 10.18182/tjf.305369
ISNAD Acar, H.Hulusi . "Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands". Turkish Journal of Forestry 18 / 3 (November 2017): 226-231 . https://doi.org/10.18182/tjf.305369
AMA Acar H. Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands. Turkish Journal of Forestry. 2017; 18(3): 226-231.
Vancouver Acar H. Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands. Turkish Journal of Forestry. 2017; 18(3): 226-231.
IEEE H. Acar , "Development of the small yarder system (AcarMHH300) for logging from forest stands", Turkish Journal of Forestry, vol. 18, no. 3, pp. 226-231, Nov. 2017, doi:10.18182/tjf.305369