Year 2018, Volume 19 , Issue 2, Pages 192 - 199 2018-07-21

Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi
The effect of the edge banding process on the mechanical performance of some of the fastener elements and boards used in manufacturing furniture

Bekir Cihad BAL [1] , Ahmet AKKÖK [2]


Günümüz mobilya üretiminde, özellikle seri üretimde, en fazla tercih edilen kenar bandı 0.4 ve 0.8 mm kalınlıktaki PVC kenar bantlarıdır. Bunlar, kapaklarda, gövde ve iç kısımlarda, bazalarda, nadiren köşe birleşme noktasındaki kenarlarda ve arkalık gelecek kısımlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, mobilyalarda uygulanan L tipi köşe birleştirmelerde gizli kenara, farklı kalınlıkta kenar bandı uygulanarak birleştirme elemanlarının mekanik performansları araştırılmıştır. Bunun için, kenar bantlama işleminde 0.4 mm ve 0.8 mm PVC kenar bandı kullanılmıştır. Denemelerde birleştirme gereci olarak minifix, kavela ve confirmat vida kullanılmıştır. Ayrıca, denemeler için kenar bandı uygulanmayan bir kontrol grubu hazırlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, gizli kenara uygulanan kenar bandının, mobilya birleştirme noktalarının mekanik performansını artırdığı belirlenmiştir. Melamin kaplı lif levhalardan hazırlanan test örnekleri, melamin kaplı yonga levhalardan hazırlanan test örneklerine göre daha yüksek moment değeri vermiştir. Birleştirme gereçlerinden en düşük mekanik performans kavelada, en yüksek ise confirmat vida ile yapılan birleştirmelerde ölçülmüştür. Ayrıca, kenar bandı kalınlığının çekme ve basınç testi sonuçları üzerine istatistiksel olarak önemli bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.
Currently, the edge band that is preferred for producing furniture is a PVC edge band that is either 0.4 or 0.8 mm thick. Such edge bands are used on the doors, body and interior sections, and in the bases of cabinets. However, they rarely are used at the edge of the corner joint or in the back panels. In this study, we investigated the mechanical performances of some fasteners on demountable furniture, and we did so by adding 0.4 and 0.8 mm side bands onto the hidden side of the furniture’s L-type corner connections. We tested three types of fixing pieces in our experiments, i.e., minifix, dowel, and confirmat screws. Also, we prepared a control group that did not have any side bands. Our findings indicated that the use of edge bands on the hidden edge increased the mechanical performance of the points at which the pieces of the furniture were joined. The test specimens prepared from melamine-coated fiber board had higher moment values than the test specimens prepared from melamine-coated particle boards. The lowest mechanical performance of the fasteners was measured in the joining, while the highest performance was measured at the joints made with confirmat screws. It also was determined that the thickness of the edge band did not have statistically significant effects on the tension and compression test results.
 • Anonim, 2015a. Hafele firması ürün kataloğu. https://www.hafele.com.tr, Erişim tarihi: 28.01.2018.
 • Anonim, 2015b. Bağlantı Elemanları. http://www. eryildiz. net, Erişim tarihi: 27.11.2015.
 • Altınok, M., Taş, H.H., 2009. Melamin plaka ile kaplanmış yonga levhalı (YL-Lam) kutu mobilyalarda köşe birleştirmelerin yük taşıma kapasitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(3): 305-310.
 • Bal, B.C., Bektaş, İ., Kaymakçı, A., 2012. Toros sedirinde genç odun ve olgun odunun bazı fiziksel ve mekanik özellikleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Journal of Engineering Sciences, 15 (2):17-27.
 • Bal, B.C., Özdemir F., Altuntaş, E., 2013. Masif ağaç malzeme ve tabakalı kaplama kerestenin vida tutma direnci üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 9 (2):14-22.
 • Bal, B.C.,Kılavuz, M., 2015. İlk mobilya. Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2015 (özel sayı): 56-69.
 • Bal, B.C., Akçakaya, E., Gündeş, Z., 2016.Screw-holding capacity of melamine-faced fiberboard and particleboard used in furniture production.Muğla Journal of Science and Technology,2(2): 49-52.
 • Bozkurt, Y., Göker, Y., 1996. Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No:3944, İstanbul.
 • Bozkurt, Y.,Erdin, N., 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı.İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın no: 445, S: 1, İstanbul.
 • Eckelman, C.A., 1978. Strength Design of Furniture, Tim. Tech. Inc., W. Lafeyette, Indiana, USA.
 • Efe, H., Kasal., A., 2000.Tabla tipi mobilya köşelerinde eğilme direnci özellikleri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, 3(4):33-45.
 • Efe, H.,Deniz, E., Kasal, A., Kuşkun, T., 2012. Ahşap ve plastik kavelalı kutu mobilya köşe birleştirmelerinin moment kapasitelerinin karşılaştırılması. Politeknik Dergisi, 15(3): 151-159.
 • Güntekin, E., 2003. Montaja hazır mobilya birleştirmelerinin performansları. Süleyman Demirel Üniversitesi. Orman Fakültesi Dergisi, 2:37-48.
 • Güray A., Baykan İ., 1993. Mobilya endüstrisinde kalite kontrol ve test teknikleri. Hacettepe Üniversitesi, Mesleki ve Teknoloji Yüksek Okulu, Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, ANKARA.
 • Özgan, E., Kaplan, T., 2008. Eğilme momentine maruz çerçeve konstrüksiyonlu “L” tipi köşe birleştirmelerin performanslarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2): 385-394.
 • Özçifçi, A., 1995. Yonga levha ile hazırlanan mobilya köşe birleştirmelerine ait mukavemet özelliklerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sözen, E., 2008. Kabin tipi mobilyalarda düz köşe birleştirmelerinde kullanılan kenar bandı kalınlığının ve türünün birleştirme direnci üzerindeki etkisinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Yüksel, M., Kasal, A., Erdil, Y. Z., Acar, M., Kuşkun, T., 2015.Effects of the panel and fastener type on bending moment capacity of L-type joints for furniture cases. Pro Ligno, 11(4): 426-443.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-7097-4132
Author: Bekir Cihad BAL (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ahmet AKKÖK
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : July 21, 2018

Bibtex @research article { tjf395103, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {192 - 199}, doi = {10.18182/tjf.395103}, title = {Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi}, key = {cite}, author = {Bal, Bekir Cihad and Akkök, Ahmet} }
APA Bal, B , Akkök, A . (2018). Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi . Turkish Journal of Forestry , 19 (2) , 192-199 . DOI: 10.18182/tjf.395103
MLA Bal, B , Akkök, A . "Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi" . Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 192-199 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/38486/395103>
Chicago Bal, B , Akkök, A . "Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi". Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 192-199
RIS TY - JOUR T1 - Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi AU - Bekir Cihad Bal , Ahmet Akkök Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18182/tjf.395103 DO - 10.18182/tjf.395103 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 199 VL - 19 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.395103 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.395103 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi %A Bekir Cihad Bal , Ahmet Akkök %T Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi %D 2018 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 19 %N 2 %R doi: 10.18182/tjf.395103 %U 10.18182/tjf.395103
ISNAD Bal, Bekir Cihad , Akkök, Ahmet . "Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi". Turkish Journal of Forestry 19 / 2 (July 2018): 192-199 . https://doi.org/10.18182/tjf.395103
AMA Bal B , Akkök A . Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(2): 192-199.
Vancouver Bal B , Akkök A . Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(2): 192-199.