Year 2018, Volume 19 , Issue 4, Pages 386 - 390 2018-12-30

Effect of different hormone doses on rooting of Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” cuttings
Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi

Müberra PULATKAN [1] , Nebahat YILDIRIM [2] , Elif KAYA ŞAHİN [3]


Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana', indigenous to Japan, is highly effective in landscaping applications, especially in groups due to its straight form and flamboyant burgundy leaves. It is also used with success in impermeable fences since it can be pruned in addition to its visual properties. In this study, it is aimed to research the rooting of softwood cuttings of Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana', which has aesthetic and functional properties, and to encourage the use in landscape architecture planting designs. The study was conducted under greenhouse conditions (air temperature at 20±2 ºC, rooting table temperature at 25±2 ºC, humidity at 70±2 %) in perlite medium. The cuttings were treated with IBA, IAA and NAA hormones in different doses (1000, 3000, 5000 and 8000 ppm) and control (hormone-free). Rooting percentage, root length and root count were determined. Results shown that cuttings treated with 3000 ppm of NAA performed significantly the highest rooting percentage (85%) and better root length (7,59 cm) and the number of roots (8,28 roots).
Anavatanı Japonya olan Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, düzgün formu, gösterişli bordo yaprakları ile özellikle gruplar halinde kullanımıyla peyzaj mimarlığı uygulama alanlarında oldukça etkilidir. Görsel özelliklerinin yanında budanabilir olma özellikleri ile geçirimsiz çit formlarında da başarılıdır. Bu çalışmada amacımız, estetik ve fonksiyonel özelliklere sahip olan bu bitkinin çelikle üretim ile çoğaltılarak peyzaj mimarlığı bitkilendirme tasarımlarında kullanımlarının teşvik edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’nın yumuşak çeliklerin köklenme durumlarına farklı hormon uygulamalarının etkisi araştırılmıştır. Çeliklere sera koşulları altında (20±2 ºC hava sıcaklığı, 25±2 ºC köklendirme masası alt sıcaklığı, % 70±2 nem) perlit ortamında, kontrol (hormonsuz) ve IBA (Indol-3-bütrik asit), IAA (Indol-3-asetik asit) ve NAA (Naftalin asetik asit) hormonların farklı dozları (1000, 3000, 5000 ve 8000 ppm) uygulanmıştır. Köklenme yüzdesi, kök uzunlukları ve kök sayıları belirlenmiştir. Çalışma sonunda NAA’in 3000 ppm dozunun uygulandığı çelikler yüksek oranda (%85) köklenme başarısı göstermişlerdir. Çeliklerdeki en iyi kök uzunluğu (7,59 cm) ve kök sayısı (8,28 adet) değerleri de yine NAA 3000 ppm dozunun uygulandığı çeliklerde tespit edilmiştir.
 • Ali, M., Malik, A.R., Sharma, K. R., 2008. Vegetative propagation of Berberis aristata DC. an endangered Himalayan shrub. Journal of Medicinal Plants Research, 2(12): 374-377.
 • Anşin, R., 2008. Doğa Koleji Florası. Doğa Koleji Bilimsel Yayınlar Serisi, No:1, Feza Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 284.
 • Barr, B., 1985. Propagation of Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana.’ Comb. Proc. Intl. Plant Prop. Soc., 35:711–12.
 • Brand, M.H., Lehrer, J.M., Lubell, J.D., 2012. Fecundity of Japanese barberry (Berberis thunbergii ) cultivars and their ability to invade a deciduous woodland. Invasive Plant Science and Management, 5(4): 464–476.
 • Brickell, C., 2008. A-Z Encyclopedia of Garden Plants. Volume 1: AJ, The Royal Horticultural Society, London, 1136.
 • Burnie, G., Forrester, S., Greig, D., Guest, S., Harmony, M., Hobley, S., Jackson, G., Lavarack, P., Ledgett, M., McDonald, R., Macoboy, S., Molyneux, B., Moodie, D., Moore, J., Newman, D., North, T., Pienaar, K., Purdy, G., Silk, J., Ryan, S., Schien, G., 2004. Botanica. The Illustrated A-Z of Over 10,000 Garden Plants, Könemann: Tandem Verlag GmbH, Italy.
 • Chavoshi, S.H., 2015. Bazı geniş ve iğne yapraklı süs bitkilerinin çelik ile köklendirilmelerinde sera ortamı ve hormon etkilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Davies, P.J., 2010. The plant hormones:their nature,occurrence, and functions. In Plant Hormones, Biosynthesis, Signal Transduction, Action. (Davies, P.J., Ed.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Springer Netherlands, 1–15.
 • Ehrenfeld, J.G., 1997. Invasion of deciduous forest preserves in the New York metropolitan region by Japanese barberry (Berberis thunbergii DC.). Journal of the Torrey Botanical Society, 124(2): 210-215.
 • Epstein, E., Ludwig-Müller, J., 1993. Indole-3-butyric acid in plants: occurrence, synthesis, metabolism and transport. Physiologia Plantarum, 88(2):382–389.
 • Genç, M., 2005. Süs Bitkisi Yetiştiriciliği (Temel Üretme Teknikleri). Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yayın No:55, Isparta, 567.
 • Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T., Geneve, R.L., 1997. Plant propagation principles and practices. Prentice Hall, New Jersey, USA, 770.
 • Kaşka, N., Yılmaz, M., 1974. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No: 79, Ders Kitabı No: 52, Adana.
 • Kızmaz, M., 1996. Bazı Yapraklı Ağaç Türlerinin Vejetatif Yolla Üretilmesi Üzerine Araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 262. Kourtev, P.S., Ehrenfeld, J.G., Huang, W.Z., 1998. Effects of exotic plant species on soil properties in hardwood forests of New Jersey. Water, Air, and Soil Pollution 105(1-2): 493-501.
 • Mengüç, A., 2003. Süs Bitkileri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Nautiyal, P.C., Purohit, A.N., 1986. Effect of auxin on seasonal rooting response of stem cuttings of Berberis species from different altitudes. Indian Journal of Plant Physiology, 24(3): 286-290.
 • USDA, NRCS, 2008. The PLANTS Database. National Plant Data Center, Baton Rouge, LA, USA. http://plants.usda.gov, Erişim: 11.08.2008.
 • Pamay, B., 1993. Bitki Materyali II, Odunsu Kökenler-Çiçekli Çalılar, Sarmaşıklar, Kaktüsler ve Sukkulent Bitkiler, Saz ve Kamışlar. Orhan Ofset, İstanbul.
 • Silander, J.A., Klepeis, D.M., 1999. The invasion ecology of Japanese barberry (Berberis thunbergii) in the New England landscape. Biological Invasions, 1(2-3): 189–201. Susaj, E., Susaj, L., Kallço, I., 2012. Effect of different NAA and IBA concentrations on rooting of vegetative cuttings of two rose cultivars. Research Journal of Agricultural Science, 44(3): 121-127.
 • Ürgenç, S., 1992. Orman Ağaçları Islahı. İ.Ü. Orm. Fak. Yayınları, Rek No: 3395, Fakülte No: 442, İstanbul, Yayın No: 293, 313-318.
 • Wani, A.M., Jamir, L.L., Rai, P., 2018. Effects of IBA, NAA and GA3 on rooting and morphological features of Ginkgo biloba Linn. stem cuttings. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(3): 1894-1896.
 • Yahyaoğlu, Z., 1983. Ladin (Picea orientalis (L) Link)’de çelikle üretme. K.Ü. Or. Fak. Derg., 6(1): 5-15.
 • Yaltırık F., Keçe, H., 1997. Orman ve Park Ağaçlarımız: Süs Çalıları ve Sarılıcılar. 2. Cilt, Atlas, İstanbul,114.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Author: Müberra PULATKAN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Nebahat YILDIRIM
Country: Turkey


Author: Elif KAYA ŞAHİN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tjf429499, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {386 - 390}, doi = {10.18182/tjf.429499}, title = {Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Pulatkan, Müberra and Yıldırım, Nebahat and Kaya Şahin, Elif} }
APA Pulatkan, M , Yıldırım, N , Kaya Şahin, E . (2018). Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi . Turkish Journal of Forestry , 19 (4) , 386-390 . DOI: 10.18182/tjf.429499
MLA Pulatkan, M , Yıldırım, N , Kaya Şahin, E . "Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi" . Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 386-390 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/41916/429499>
Chicago Pulatkan, M , Yıldırım, N , Kaya Şahin, E . "Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi". Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 386-390
RIS TY - JOUR T1 - Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi AU - Müberra Pulatkan , Nebahat Yıldırım , Elif Kaya Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18182/tjf.429499 DO - 10.18182/tjf.429499 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 386 EP - 390 VL - 19 IS - 4 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.429499 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.429499 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi %A Müberra Pulatkan , Nebahat Yıldırım , Elif Kaya Şahin %T Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi %D 2018 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 19 %N 4 %R doi: 10.18182/tjf.429499 %U 10.18182/tjf.429499
ISNAD Pulatkan, Müberra , Yıldırım, Nebahat , Kaya Şahin, Elif . "Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi". Turkish Journal of Forestry 19 / 4 (December 2018): 386-390 . https://doi.org/10.18182/tjf.429499
AMA Pulatkan M , Yıldırım N , Kaya Şahin E . Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(4): 386-390.
Vancouver Pulatkan M , Yıldırım N , Kaya Şahin E . Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(4): 386-390.
IEEE M. Pulatkan , N. Yıldırım and E. Kaya Şahin , "Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi", Turkish Journal of Forestry, vol. 19, no. 4, pp. 386-390, Dec. 2019, doi:10.18182/tjf.429499