Year 2019, Volume 20 , Issue 3, Pages 173 - 179 2019-09-30

Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri
Ethnobotanical properties of plant taxa that naturally distributed in Korgan (Ordu) province

Ayşe Gül Sarıkaya [1] , Asiye Karaevli [2]


İnsanlar, insanlığın varoluşundan günümüze kadar çevre ve bitkilerle sürekli bir etkileşim içinde olmuşlardır. Belli bir coğrafi alanda yaşayan halk, o alanda yayılış gösteren bitkileri gıda, tıbbi, yakacak, sanayi, süs vb. farklı amaçlarla kullanmaktadır. İnsanların yerleşik hayatı benimsemeleriyle birlikte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’da kültürel zenginliği ile birlikte bitki zenginliği de günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışma Ordu ilinin Korgan ilçesi sınırlarında gıda olarak tüketilen doğal bazı bitki taksonlarını ve bu bitki taksonlarının etnobotanik özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Korgan ilçe sınırları dahilinde yöre halkından 119 kişiye 25 soruluk anket araştırması yapılmıştır. Çalışma sonucunda doğal yayılış gösteren ve gıda olarak tüketilen 16 familyaya ait 23 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların etnobotanik kullanım alanlarına bakıldığında 12’sinin gıda, 2’sinin baharat, 13’ünün çay ve 2’sinin ise süs bitkisi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
People have been in interaction with the environment and plants from the existence of humanity to the present day. The people living in a certain geographical area use plants for different purposes like food, medical, fuel, industry, ornamental. The plant richness has reached to the present day with cultural life in Anatolia where has hosted many civilizations together with the people adopting the established life. This study was carried out to determine some natural plant taxa that are consumed as a food in the Korgan (Ordu) borders and the ethnobotanic properties of these plant taxa. A survey of 25 questions was carried out to 119 people from the local population in the boundaries of the Korgan district. As result of study, 23 taxa belonging to 16 families, which are naturally distributed and consumed as food, were determined. Ethnobotanical use of these taxa, 12 of the food, 2 of spices, 13 of which is used as a tea and 2 as ornamental plants.
 • Alpınar, K., 2010. Halk arasında kullanılan tıbbi bitkilerin derlenmesi. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu, 5-6 Haziran, İstanbul, 19-28.
 • Aslan, N., 2014. Endemik tıbbi bitkilerimiz. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23-25 Eylül, Yalova, 9-21.
 • Baydar, H., 2009. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi. SDÜ Yayınları, 348 s, Isparta.
 • Bayrak Özbucak, T., Ergen Akçin, Ö., Yalçın, S., 2007. The contribution of wild edible plants to human nutrition in the black sea region of Turkey. Ethnobotanical Leaflets. 10:98-103.
 • Cansaran, A., Kaya, Ö.F., 2006. Amasya merkez ilçe, Bağlarüstü, Boğaköy ve Vermiş köyleri ile Yassıçal ve Ziyaret celdeleri etnobotanik envanteri 2005. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 5:135-170.
 • Ertem, H.,1987. Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu’nun Florası. Türk Tarih Kurumları Yayınları, Ankara.
 • Gül, V., Seçkin Dinler, B., 2016. Kumru (Ordu) yöresinde doğal olarak yetişen bazı tıbbi ve aromatik bitkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1): 146-156.
 • Karasar, N., 2005. Bilimsel Araştırma ve Yöntemi (15. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Saraç, D.İ., 2013. Rize ili etnobotanik özellikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Türkan, Ş., Malyer, H., Öz Aydın, S., Tümen, G., 2006. Ordu ili ve çevresinde yetişen bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 10 (2): 162-166.
 • Vural, G., 2008. Honaz dağı ve çevresindeki bazı doğal bitkilerin etnobotanik özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-0641-4445
Author: Ayşe Gül Sarıkaya (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1295-5341
Author: Asiye Karaevli

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { tjf560636, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {173 - 179}, doi = {10.18182/tjf.560636}, title = {Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri}, key = {cite}, author = {Sarıkaya, Ayşe Gül and Karaevli, Asiye} }
APA Sarıkaya, A , Karaevli, A . (2019). Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri. Turkish Journal of Forestry , 20 (3) , 173-179 . DOI: 10.18182/tjf.560636
MLA Sarıkaya, A , Karaevli, A . "Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 173-179 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/49158/560636>
Chicago Sarıkaya, A , Karaevli, A . "Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 173-179
RIS TY - JOUR T1 - Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri AU - Ayşe Gül Sarıkaya , Asiye Karaevli Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.560636 DO - 10.18182/tjf.560636 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 179 VL - 20 IS - 3 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.560636 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.560636 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri %A Ayşe Gül Sarıkaya , Asiye Karaevli %T Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 3 %R doi: 10.18182/tjf.560636 %U 10.18182/tjf.560636
ISNAD Sarıkaya, Ayşe Gül , Karaevli, Asiye . "Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri". Turkish Journal of Forestry 20 / 3 (September 2019): 173-179 . https://doi.org/10.18182/tjf.560636
AMA Sarıkaya A , Karaevli A . Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 173-179.
Vancouver Sarıkaya A , Karaevli A . Korgan (Ordu) yöresinde doğal yayılış gösteren bitki taksonlarının etnobotanik özellikleri. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 179-173.