Year 2019, Volume 20 , Issue 3, Pages 234 - 242 2019-09-30

Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma
A research on the natural resource problems and suggestions for resolving these problems in Muratdağı microwatershed

Nilüfer Yazıcı [1] , İsmet Çelik [2]


Bu çalışma, Ege Bölgesi Kütahya ili Gediz ilçesi yamaçlarında yer alan Muratdağı mikro havzasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; çeşitli kamu ve özel kuruluşların bu alanla ilgili yaptıkları çalışmalar veri toplamada kullanılmıştır. Buna ek olarak mikro havzada yaşayan insanların görüşlerine başvurulmuştur. 6 köy ve bir beldeyi kapsayan, Muratdağı mikro havzasındaki ekonomik problemler, göçe neden olan etmenler, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunlar sahada uygulanan anket (n=315) ve gözlemlerle ele alınmıştır. Elde edilen verilerle özellikle yerel halkın görüşleri doğrultusunda mikro havzada yer alan kırsal kalkınma ile ilgili problemler detaylı olarak incelenmiştir. Havza içinde yaşayan insanlar taşlılık ve yüksek eğimi, en önemli arazi kullanım sorunu olarak tanımlamışlardır. Yöre insanlarının kırsal fakirlik yaşadığı için % 67’sinin göç etmeyi tercih ettiği belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda yöre halkının görüşleri de alınarak tespit edilen problemler için çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır.
This study was carried out in Muratdağı micro-catchment located in Gediz district of Kütahya. In study; various public and private organizations to collect data for the watershed was used in this study. In addition to information was obtained through interviews with people living in the area. This study was discussed versatile with survey (n=315) and observations on economic problem, reasons of outer immigration, agriculture and breeding in the Muratdağı micro watershed included a town and 6 villages. The people living in the basin had defined stoniness and high slope as the most important land use problem. It was determined that people prefer to migrate (% 67) because they live in rural poverty. As a result of the examinations, it was tried to create solutions for the problems determined by taking the opinions of the local people.
 • Alkan, S., 2014. Kırsal nüfus değişiminin, ormanlar ve ormancılık üzerine etkileri (Trabzon ili örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1):69-78.
 • Arslan, D.A., 2003. Bir köy sosyolojisi çalışması: Kavaközü köyü’nün sosyo-ekonomik yapısı ve sorunları. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1):1-26.
 • Baycan, T., Yavuz, F., 2017. Havza Yönetiminde Halk Katılımlı Strateji Belirleme: Beyşehir Gölü Havzası Örneği. http://www.skb.gov.tr/havza-yonetiminde-halk-katilimli-strateji-belirleme-beysehir-golu-havzasi-ornegi-s21981k/ erişim tarihi: 10.03.2019.
 • Cengiz, T., Çelem, H., 2005. Hızlı kırsal değerlendirme yöntemi: Alpağut köyü örneği (Seben, Bolu). Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6(1-2):161-170.
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMG), 2018. Gediz Meteoroloji İstasyonu İklim Verileri. Ankara.
 • DPT, 2006. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi. Devlet Planlama Teşkilatı, http://ekutup.dpt.gov.tr, Erişim Tarihi:18.11.2018.
 • Eker, Ö., Nazik, S., 2017. Orman kaynaklarının yoksulluk yönetimi ve kırsal kalkınma üzerine sosyo-ekonomik etkileri: Kastamonu-Pınarbaşı ilçesi örneği. Turkish Journal of Forest Science, 1(1): 44-58.
 • Gökbulak, F., 2004. Havza amenajmanının gelişimi ve doğal kaynak sorunlarıyla ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 54(1): 83-89.
 • Gürpınar, İ., 2009. Isparta-Darıdere mikrohavzasının tanıtımı ve sorunlarına ilişkin çözüm önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Hızal, A., Gökbulak, F., Serengil, Y., 2004. Havza amenajmanı tekniği açısından havza kullanım ilkeleri. Su Çalıştayı-TEMA, 18 Aralık, Ankara.
 • İlhan, Ş., 2011. Aksu mikrohavzası envanteri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi, Isparta.
 • Karadağ, A., 2007. Katılımcı mikrohavza yönetim modelinin oluşturulması: Kovada gölü örneği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Köylerimiz.info, 2019. Gediz Köylerinin resimleri. http://www.koylerimiz.info/resim_detay.asp?id=104986&koy_id=16426. Erişim Tarihi: 21.07.2019.
 • OGM, 2013. Muratdağı Mikrohavza Planı. Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Mikrohavza Islahı Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Özdamar, K., 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nisan Kitabevi Yayınları, Eskişehir.
 • Özsan, M., 2011. Beypazarı orman köylerinde kırsal kalkınma araştırmaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Özçağlar, A., Özgür, E.M., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz, M., Yüceşahin, M.M., Yavan, N., Akpınar, N., Karadeniz, N., 2006. Çamlıhemşin ilçesinde doğal ve beşeri kaynak tespitine bağlı olarak geliştirilen arazi kullanım kararları. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4(1): 1-27.
 • Sezgin, İ.H., 2007. Başdere mikrohavzası kırsalının kalkınma potansiyelleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • SPSS Guide, 2013. IBM SPSS Amos 22 User's Guide, Amos Development Corporation, USA.
 • Turan, F., 2002. Çevre Krizi ve Az Gelişmişlik. Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği, ISBN: 975-97075-2-7.s.7- 19, Ankara.
 • Yüksek, T., Yüksek, F., Kurdoğlu, O., 2017. Fırtına mikrohavzası doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 2(1):1-6.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-4397-5639
Author: Nilüfer Yazıcı (Primary Author)
Institution: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8490-0564
Author: İsmet Çelik
Institution: Orman Genel Müdürlüğü Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { tjf571359, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {234 - 242}, doi = {10.18182/tjf.571359}, title = {Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Nilüfer and Çelik, İsmet} }
APA Yazıcı, N , Çelik, İ . (2019). Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry , 20 (3) , 234-242 . DOI: 10.18182/tjf.571359
MLA Yazıcı, N , Çelik, İ . "Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 234-242 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/49158/571359>
Chicago Yazıcı, N , Çelik, İ . "Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 234-242
RIS TY - JOUR T1 - Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma AU - Nilüfer Yazıcı , İsmet Çelik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.571359 DO - 10.18182/tjf.571359 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 242 VL - 20 IS - 3 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.571359 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.571359 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma %A Nilüfer Yazıcı , İsmet Çelik %T Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 3 %R doi: 10.18182/tjf.571359 %U 10.18182/tjf.571359
ISNAD Yazıcı, Nilüfer , Çelik, İsmet . "Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Forestry 20 / 3 (September 2019): 234-242 . https://doi.org/10.18182/tjf.571359
AMA Yazıcı N , Çelik İ . Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 234-242.
Vancouver Yazıcı N , Çelik İ . Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 242-234.