Year 2019, Volume 20 , Issue 3, Pages 213 - 220 2019-09-30

Factors affecting consumers' purchasing preferences for non-wood forest products
Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler

Mehmet Korkmaz [1] , Nurgül Dündar [2]


The aim of this article is to determine the factors affecting the purchasing preferences of consumers for non-wood forest products. The study was conducted in Burdur province. The data were obtained by survey method. Percentage and frequencies were used for data analysis and chi-square test was used to determine differences according to socio-demographic characteristics. Purchasing preferences were determined by fuzzy paired comparison method. According to the results of the study; (a) Products are mainly supplied from seller of medicinal herbs, (b) The most important factors in consumers' purchasing preferences are natural and reliable products, health and nutritional values, (c) Among consumers, the rate of obtaining non-wood forest products by collecting from nature is very high. The most important reason for choosing this supply is the desire to consume the natural ones.
Bu makalenin amacı, odun dışı orman ürünlerine yönelik tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışma Burdur ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmada verilerin analizi için yüzde, frekans ve sosyo-demografik özelliklere göre farklılıkların belirlenmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. Satın alma tercihleri, bulanık eşli karşılaştırma yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; (a) Ürünler büyük oranda aktarlardan temin edilmektedir, (b) Tüketicilerin satın alma tercihlerinde en önemli faktörler; ürünlerin doğal ve güvenilir olması, sağlık ve besin değerleridir, (c) Tüketiciler arasında odun dışı orman ürünlerini doğadan toplama ile temin etme oranı çok yüksektir. Bu teminin tercih edilmesindeki en önemli neden, ürünlerin doğal olanlarını tüketme isteğidir.
 • Akyol, A., Türkoğlu, T., Topcan, H.İ., Tolunay, A., 2017. Determination of consumer preferences and trends on non-wood forest products in Balıkesir Province scale. International Symposium on New Horizons in Forestry, 18-20 October 2017, Isparta-, Turkey, p.201.
 • Alkan, H., Özen, M., Özçelik, R., 2018. The views and buying behaviours of consumers relating to honey. 6th International Mugla Beekeeping & Pine Honey Congress, 15-19 October, Turkey, pp.237-250.
 • Arslan, H., 2015. İzmir ili kentsel kesiminde odun dışı bitkisel orman ürünlerine yönelik tüketici tutum ve davranışlarının analizi. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arslan, H., Engindeniz, S., Çınar, G., 2016. İzmir ili kentsel kesiminde odun dışı bitkisel orman ürünleri tüketiminin analizi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53 (3):251-257.
 • Balcı, Ö., 2011. Odun dışı bitkisel ürünler, https://ormuh.org.tr/uploads/docs/Odun%20Disi%20Bitkisel%20Urunler.pdf, Erişim: 30.05.2019.
 • Fakir, H., Korkmaz, M, İçel, B., 2016. Medicinal plants traditionally used for pain alleviation in Antalya Province, Turkey, Ethno Med., 10(3): 314-324.
 • Fakir, H., Korkmaz, M., Güller, B. 2009. Medicinal Plant Diversity of Western Mediterrenean Region in Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 3(2):30-40.
 • Faydaoğlu, E., Sürücüoğlu, M., 2011. Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 11(1):52-67.
 • Geray, U., Şafak, İ., Yılmaz, E., Kiracıoğlu, Ö., Başar, H., 2007. İzmir ilinde orman kaynaklarına ilişkin işlev önceliklerinin belirlenmesi. Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 35, İzmir.
 • Göksu, E., Adanacıoğlu, H., 2018. Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinde doğrudan pazarlama. Turkish Journal of Forestry, 19(2):210-218.
 • Günden, C., Miran, B., 2007. Bulanık eşli karşılaştırma yöntemiyle çiftçilerin amaç hiyerarşisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2):183-191.
 • Kendir, G., Güvenç, A., 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30(1):49-80.
 • Korkmaz, M., Fakir, H., 2009. Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünlerine İlişkin Nihai Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2):10-20.
 • Korkmaz, M., Fakir, H., Güller, B., 2011. Consumer preferences for medicinal and aromatic plant products: Surveys of urban consumer and sellers in Western Mediterrenean Region of Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 5(10):2054-2063.
 • Ok, K., Alagöz, G.Ö., Atıcı, E., Çoban, S., Şenyurt, M., 2014. Süsleme Amaçlı Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Yönetimi. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Paksoy, M.Y., Selvi, S., Savran, A., 2016. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Ulukışla (Niğde-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 6(1):1-7.
 • Polat, R., Çakılcıoğlu, U., Ertuğ, F., Satıl, F., 2012. An evaluation of ethnobotanical studies in Eastern Anatolia. Biological Diversity and Conservation, 5(2): 23-40.
 • Polat, R., Satıl, F., 2012. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit Gulf (Balıkesir-Turkey). Journal Ethnopharmacology, 139:626-641.
 • Sargin, S.A., Büyükcengiz, M., 2019. Plants used in ethnomedicinal practices in Gulnar district of Mersin,Turkey. Journal of Herbal Medicine, 15(100224):1-18.
 • Tümer, E.İ., Miran, B., Birinci, A., 2010. Atatürk Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin öğretim üyelerinden beklentilerini etkileyen faktörlerin analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(2):129-135.
 • Uzmay, A, Çınar, G. 2016. İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22(2):59-67.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-2655-3725
Author: Mehmet Korkmaz (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0323-8113
Author: Nurgül Dündar

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { tjf600641, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {213 - 220}, doi = {10.18182/tjf.600641}, title = {Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Mehmet and Dündar, Nurgül} }
APA Korkmaz, M , Dündar, N . (2019). Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler. Turkish Journal of Forestry , 20 (3) , 213-220 . DOI: 10.18182/tjf.600641
MLA Korkmaz, M , Dündar, N . "Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 213-220 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/49158/600641>
Chicago Korkmaz, M , Dündar, N . "Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 213-220
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler AU - Mehmet Korkmaz , Nurgül Dündar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.600641 DO - 10.18182/tjf.600641 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 220 VL - 20 IS - 3 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.600641 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.600641 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler %A Mehmet Korkmaz , Nurgül Dündar %T Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 3 %R doi: 10.18182/tjf.600641 %U 10.18182/tjf.600641
ISNAD Korkmaz, Mehmet , Dündar, Nurgül . "Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler". Turkish Journal of Forestry 20 / 3 (September 2019): 213-220 . https://doi.org/10.18182/tjf.600641
AMA Korkmaz M , Dündar N . Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 213-220.
Vancouver Korkmaz M , Dündar N . Tüketicilerin odun dışı orman ürünlerine yönelik satın alma tercihlerini etkileyen faktörler. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 220-213.