Year 2019, Volume 20 , Issue 3, Pages 250 - 253 2019-09-30

Gül posasından kağıt üretimi
Production of paper from rose wastes

Fatma Bekdaş [1] , Mustafa Karaboyacı [2]


Kağıt üretiminin ana maddesi selüloz liflerdir. Genellikle ağaç lifleri ve yıllık bitkilerden üretilir. Bu çalışmada Isparta ilinde çevresel risk taşıyan atık gül posaları (Rosa Damascena Mill.) kağıt üretimi için selüloz kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yağlık gül çiçeği sadece Isparta ve çevresinde yetişmekte olup yıllık yaklaşık 7000 ton civarında gül çiçeği yetiştirilmektedir. Yağı alındıktan sonra gül çiçekleri ekonomik değerini yitirmekte ve çöp olarak çürümeye terk edilmektedir. Bitkisel bir atık olan gül posaları dolayısıyla selüloz içermektedir. Çalışma kapsamında. gül posasının selüloz içeriği belirlenmiş ve soda-sodyum borhidrür ve klorit yöntemleri uygulanarak kağıt hamuru elde edilmiştir. Elde edilen kağıt hamurları farklı oranda atık kağıtlar ile karıştırılarak kağıt üretimi sağlanmıştır. Böylece çöp niteliğindeki gül posaları geri dönüştürülerek üretim döngüsü içine katılmıştır.
The main ingredient of paper production is cellulose fibers. Usually produced from wood fibers and annual plants. In this study it was investigated usability of waste rose pulps (Rosa Damascena Mill.) which have environmental risk in Isparta province as a source of cellulose for paper production. Oily rose flower grows only in Isparta and its vicinity and around 7000 tons of rose flowers are grown annually. After oil extraction, rose flowers lose their economic value and are left to rot as garbage. Rose pulp which is an herbal waste therefore contains cellulose. At the Scope of study, cellulose content of rose pulp was determined and paper pulp was obtained by applying soda-NaBH4 and chlorite methods. The obtained paper pulp was mixed with waste paper in different ratio and paper production was provided. Thus, rose wastes which evaluating as rubbish, was recycled and go into the production cycle.
 • Akgül, M., 2007. Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Saplarından Soda-Alkol, Soda-AQ, Soda-Alkol-AQ Yöntemleriyle Kağıt Hamuru Ve Kağıt Üretim Koşullarının Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, BAP Proje Kod No: 2005.05.03.221, Düzce.
 • ASTM D1107-96, 1998. Standard test method for ethanol-toluene solubility of wood. ASTM International, West Conshohocken, PA.
 • ASTM E313 2015. Standard Practice for Calculating Yellowness and Whiteness Indices from Instrumentally Measured Color Coordinates, ASTM International (ASTM).
 • Eroğlu, H., Usta, M., Kırcı, H., 1992. A Review of Oxygen Pulping Conditions of SomeNon-Wood Plant Growing in Turkey, Tappi Pulping Conference, 215-22.
 • Ezici, A.C., 2010. Pamuk saplarından (Gossypium hirsutum L.) Kraft -NaBH4 yöntemiyle kağıt hamuru ve kağıt üretim koşullarının belirlenmesi. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Idarraga, G., Ramos, J., Zuñiga, V., Sahin, T., Young, R.A., 1999. Pulp and paper from blue agave waste from tequila production. Journal of agricultural and food chemistry, 47(10): 4450-4455
 • ISO 2469: 2014. “Paper board and pulps. Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor)” International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
 • ISO 5269-2, 2004. Pulp – Preparation of laboratory sheets for physical testing, Part 2:Rapid Köthen method. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
 • Karaboyacı, M., Tama, B., Şencan, A., Kılıç, M., 2017 Recycling of rose wastes to activated carbon with ecologıcal precursor. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1(1):1-8.
 • Karaboyacı, M., 2014. Recycling of rose wastes for use in natural plant dye and industrial applications. The Journal of The Textile Institute, 105(11):1160-1166.
 • Kırcı, H., 1996. Soda-Oksijen Yöntemiyle Göl Kamışından (Phragmites communis L.) Kağıt Hamuru Üretim Koşullarının Belirlenmesi, KTÜ Araştırma Fonu, No: 95.113.002.6, Trabzon.
 • Kırcı, H., 2006. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları. KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:86, Trabzon.
 • Manual, T. 2009. Developing integrated solid Waste Management Plan. Prepared by United Nations Environ Program volume 3. UNEP Osaka/Shiga, Japan
 • Odabaş Serin, Z., Gümüşkaya, E. 2006. Kağıt ve karton endüstrisinde odun dışı lignoselülozik liflerin kullanımı. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Kasım, Trabzon/Türkiye, s. 645-654.
 • Özdemir, A., Tutuş, A., Çiçekler, M., 2018. Pıtrak (Xanthium strumarium L.) bitkisinin kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde kullanılabilirliği. Uluslararası Artvin Sempozyumu, pp: 949-961, 18-20 Ekim, Artvin/Turkey.
 • TAPPI test methods, 1998-1999. Technical Association of the Pulp and Paper Industry. Atlanta, Ga. TAPPI Press, 1998.
 • Tank, T., Bostancı, Ş., Eroğlu, H., Enercan, S., 1985. Tütün saplarının kağıt yapımında değerlendirilmesi. Doğa Bilimleri Dergisi, D2(9):3-9….
 • Tutuş, A., Eroğlu, H., 2003. A practical solution to silica problem in straw pulping. APPITA Journal, 56(2): 111-115.
 • Tutuş, A., Çiçekler, M., Karataş, B., 2011. Pulp and paper production by kraft-sodium borohydride method from poppy stems. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, pp.183-190, 8-10 September, Isparta/Turkey.
 • Tutuş, A., Çiçekler, M., Özdemir, A., Altaş, A., 2014. Geven otunun (Astragalus Membranaceus) kağıt hamuru ve kağıt üretiminde değerlendirilmesi. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 8-10 Mayıs, Kahramanmaraş.
 • Tutus, A., Kazaskeroglu, Y., Cicekler, M., 2015. Evaluation of tea wastes in usage pulp and paper production. Bioresources, 10(3): 5407-5416.
 • Usta, M., Eroğlu, H., 1987. Soda-Oxygen pulping of rye straw. Nonwood Plant Fiber Pulping Conference, November, Tappi Press, Progress Report, No. 18, pp.113-118, Washington.
 • Wise, E.L., Karl, H.L., 1962. Cellulose and Hemicelluloses in Pulp and Paper Science and Technology. Vol. 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co.. Newyork.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-8322-0433
Author: Fatma Bekdaş
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9710-900X
Author: Mustafa Karaboyacı (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Tübitak 2209 B
Project Number 1139B411800074
Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { tjf606686, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {250 - 253}, doi = {10.18182/tjf.606686}, title = {Production of paper from rose wastes}, key = {cite}, author = {Bekdaş, Fatma and Karaboyacı, Mustafa} }
APA Bekdaş, F , Karaboyacı, M . (2019). Production of paper from rose wastes. Turkish Journal of Forestry , 20 (3) , 250-253 . DOI: 10.18182/tjf.606686
MLA Bekdaş, F , Karaboyacı, M . "Production of paper from rose wastes". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 250-253 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/49158/606686>
Chicago Bekdaş, F , Karaboyacı, M . "Production of paper from rose wastes". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 250-253
RIS TY - JOUR T1 - Production of paper from rose wastes AU - Fatma Bekdaş , Mustafa Karaboyacı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.606686 DO - 10.18182/tjf.606686 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 253 VL - 20 IS - 3 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.606686 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.606686 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Production of paper from rose wastes %A Fatma Bekdaş , Mustafa Karaboyacı %T Production of paper from rose wastes %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 3 %R doi: 10.18182/tjf.606686 %U 10.18182/tjf.606686
ISNAD Bekdaş, Fatma , Karaboyacı, Mustafa . "Production of paper from rose wastes". Turkish Journal of Forestry 20 / 3 (September 2019): 250-253 . https://doi.org/10.18182/tjf.606686
AMA Bekdaş F , Karaboyacı M . Production of paper from rose wastes. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 250-253.
Vancouver Bekdaş F , Karaboyacı M . Production of paper from rose wastes. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 253-250.