Review
PDF BibTex RIS Cite

ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞINDA ANADOLU’DA BABİL MODASI

Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 61 - 72, 28.02.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.863858

Abstract

Asur medeniyeti, Anadolu’nun kaynaklarına ulaşmak için Anadolu’ya ticaret kolonileri kurmuş ve bunu iki yüz yıl boyunca kurumsallaştırarak sürdürmüştür. Asurlu tüccarlar, büyük oranda Babil’den ithal ettikleri veya Babil modasına uygun olarak Asur’da dokuttukları kumaşları Anadolu’da kurdukları ticaret merkezlerine getirmiş ve karşılığında büyük oranda altın, gümüş gibi madenler almışlardır. “Asur ticareti” olarak tanınan ticaretin tekstil kolu esasen Babil dokumacılığı, Babil dokuma geleneği ve Babil modası etrafında şekillenmiştir. Kaynakların pek çoğu Asur tekstil ticaretindeki kumaşların çoğunun Babil mamulü olduğunu yazmıştır. Babil ülkesinde dokumacılığın ciddi ve organize bir sanayi dalı olması ve Kültepe tabletlerinde kayıt altına alınmış kumaşların önemli kısmının Babil kumaşı olması, kaynakları doğrulamaktadır. Anadolu’da Babil kumaşlarının gümüş gibi pahalı bir maden ile takas ediliyor olması, Babil ülkesine ulaşılamadığında Asur ticaretinin durması, Kültepe tabletlerinde kayıt altına alınmış kumaşların önemli kısmının Babil kumaşı olması ile uzman görüşleri Asur ticareti çağında Anadolu’da Babil modasının varlığını göstermektedir. Söz konusu durum, belirli bir süre zarfında bir şeye gösterilen belirgin tüketim olan modanın ticaret ile olan ilişkisine tarihsel anlamda bir ilk olması açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

References

 • Dölen E, 1992. “Tekstil Tarihi”, İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Gaspa S, 2018. “Textiles in the Neo-Assyrian Empire”, Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
 • Gürcüm HB, 2013. “Tekstil Malzeme Bilgisi”, İstanbul: Kerasus Kitap.
 • İnalcık H, 2008. “Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar”, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kahveci G, 2017. “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Tekstil Ürünleri ve Ticareti”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaya MA, 2017. “Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi-I: Tarih Öncesi Çağlardan Demir Devrine Kadar”, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Koçak K, 2009. “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Ticareti Yapılan Mallar ve Vergiler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (27) , 209-227.
 • Köroğlu K, 2006. “Eski Mezopotamya Tarihi: Başlangıcından Perslere Kadar”, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kulakoğlu F, 2009. “Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Sosyal Yaşam ve Ekonomi”, “Eski Anadolu Uygarlıkları” içinde, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi.
 • Roaf M ve Collon D, 1990. “Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East”, New York: Facts On File.
 • Schoeser M, 2003. “World Textiles: A Concise History”, London: Thames & Hudson Ltd.
 • Tuncer H, 2020. “Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dokuma –Siyasi, Ekonomik ve Dini Yönleriyle”. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Üstünipek M ve Üstünipek Ş, 2012. “Sanat Tarihine Giriş Başlangıcından Onyedinci Yüzyıla Kadar”. İstanbul: Artes Yayınları.

BABIL FASHION IN ANATOLIA DURING ASSYRIAN TRADE COLONIES

Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 61 - 72, 28.02.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.863858

Abstract

The Assyrian civilization has established trade colonies in Anatolia to reach the resources of Anatolia and has continued this by institutionalizing for two centuries. Assyrian merchants brought the fabrics they mostly imported from Babylon or woven in Assyria in accordance with the Babylonian fashion, to the trade centers they established in Anatolia, and in return, they got metals such as gold and silver. The textile branch of the trade known as the "Assyrian trade" was essentially shaped around Babylonian weaving, Babylonian weaving tradition and Babylonian fashion. Many sources write that most of the fabrics in the Assyrian textile trade were made of Babylon. The fact that weaving is a serious and organized industry in the country of Babylon and that most of the fabrics recorded in the Kültepe tablets are Babylonian fabrics confirm the sources. Expert opinions show the existence of Babylonian fashion in Anatolia in the age of Assyrian trade, with the exchange of Babylonian fabrics with an expensive metal like silver, the cessation of the Assyrian trade when the Babylonian country cannot be reached, and the fact that the majority of the fabrics recorded in the Kültepe tablets are Babylonian fabrics. The aforementioned situation is an important example in terms of being a historical first in the relation of fashion, which is the apparent consumption shown to something in a certain period of time with trade.

References

 • Dölen E, 1992. “Tekstil Tarihi”, İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Gaspa S, 2018. “Textiles in the Neo-Assyrian Empire”, Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
 • Gürcüm HB, 2013. “Tekstil Malzeme Bilgisi”, İstanbul: Kerasus Kitap.
 • İnalcık H, 2008. “Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar”, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kahveci G, 2017. “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Tekstil Ürünleri ve Ticareti”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaya MA, 2017. “Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi-I: Tarih Öncesi Çağlardan Demir Devrine Kadar”, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Koçak K, 2009. “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Ticareti Yapılan Mallar ve Vergiler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (27) , 209-227.
 • Köroğlu K, 2006. “Eski Mezopotamya Tarihi: Başlangıcından Perslere Kadar”, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kulakoğlu F, 2009. “Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Sosyal Yaşam ve Ekonomi”, “Eski Anadolu Uygarlıkları” içinde, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi.
 • Roaf M ve Collon D, 1990. “Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East”, New York: Facts On File.
 • Schoeser M, 2003. “World Textiles: A Concise History”, London: Thames & Hudson Ltd.
 • Tuncer H, 2020. “Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dokuma –Siyasi, Ekonomik ve Dini Yönleriyle”. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Üstünipek M ve Üstünipek Ş, 2012. “Sanat Tarihine Giriş Başlangıcından Onyedinci Yüzyıla Kadar”. İstanbul: Artes Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Review Articles
Authors

Tutku Ceren RUŞAN
İstanbul Arel Üniversitesi
0000-0003-0360-2480
Türkiye


Nesrin ÖNLÜ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4674-3179
Türkiye

Publication Date February 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Ruşan, T. C. & Önlü, N. (2022). ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞINDA ANADOLU’DA BABİL MODASI . Turkish Journal of Fashion Design and Management , 4 (1) , 61-72 . DOI: 10.54976/tjfdm.863858

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.