Research Article
PDF BibTex RIS Cite

KÜRESEL ÖLÇÜDE SANSASYON YARATAN SQUID GAME DİZİSİNDEKİ SANATSAL YANSIMALAR

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 73 - 88, 30.06.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1064520

Abstract

Squid Game, Netflix platformunda yer alan dokuz bölümlük Güney Kore yapımı bir dizidir. Gerilim-dram türünün bir örneği olan dizide oyun sahnelerinde çocuksu masum temalar gösterilmesine rağmen gerçekte çokça kan ve şiddet unsuru yer almaktadır. Söz konusu dizide, birçok sahnede bilinçaltına yönelik etkileme yöntemleri uygulanmaktadır. Bilinçaltındaki bilgiler çağrışımlar yoluyla izleyici hem sorgulatıp hem de merak ettirmektedir.
Dijital platformların sıklıkla kullanıldığı günümüzde Squid Game dizisi; gerek sosyal medya paylaşım ve tartışmaları gerek konusu gerek içerdiği şiddet sahneleri ve gerekse küçük yaşta izleyiciler tarafından da izlenmesi gibi unsurlar nedeniyle dünya çapında adından söz ettirerek gündemde kalmayı başarmaktadır. Son dönemlerdeki popüler dizilerden olan Squid Game şiddet sahneleriyle çok tartışılsa da, bazı bölümlerde sanatsal göndermeler de bulunmaktadır. Rene Magritte, Van Gogh, Picasso, Claude Monet, Maurits Cornelis Escher, Friedrich Nietzscheve ve Jacaques Lacan gibi sanatçı ve düşünürlerin eserlerinden izler barındıran dizi bu bakımdan incelenmiştir. Bu amaçla araştırmada dizide yer verilen ve kimi sahnelerde kullanılan sanatsal yansımalar ve bu yansımalarla ilgili sanatçı eserlerine yapılan göndermeler ele alınmıştır.

References

  • Akkuş, T. (2019). “Kan benim kanal benim”. TRT Akademi Dergisi, 4 (7). ss. 179-183.
  • Akyol, O. (2012). “Gelişen Televizyon Yayın Teknolojileri ve Etkileşimli Yayıncılık Uygulamaları Doktora Tezi”. Doç. Dr. Ceyhan Kandemir, Yök Tez. 328583, ss.62, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
  • Sarı, Ü. ve Türker, H. (2021). “Dijital platform kullanıcılarının izleme alışkanlıklarına yönelik bir araştırma: Netflix örneği”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), s.s. 59-80.
  • Uluç, G. (2008). “Küreselleşen medya: İktidar ve mücadele alanı”. ss.211. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
  • Tanrıöver, H. (2011). “Türkiye’de televizyon yayıncılığı”. ss.11. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

ARTISTIC REFLECTIONS IN THE GLOBAL SENSATIONAL SQUID GAME SERIES

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 73 - 88, 30.06.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1064520

Abstract

Squid Game is a South Korean television series consisting of nine episodes offered by the Netflix platform. Although the game scenes in the thriller-drama series features childish innocent themes in the game scenes, there is also blood and violence. The very series also makes use of methods to influence subconscious in many scenes. Subconscious information makes the viewer both to question and wonder by means of connotations.
In today’s world, where digital platforms are frequently used, the Squid Game series has managed to make a name for itself worldwide and stayed popular due to the factors such as social media posts and discussions, its violent scenes and the plot, and the attention of young viewers. Being one of the most popular series of recent times, Squid Game has been widely discussed for its violent scenes, but some episodes also feature artistic references. The series, which features works by artists and thinkers such as Rene Magritte, Van Gogh, Picasso, Claude Monet, Maurits Cornelis Escher, Friedrich Nietzscheve and Jacaques Lacan, has been examined in this respect. Therefore, this study focuses on the artistic reflections and the references to artists’ works related to these reflections in certain scenes and the series in general.

References

  • Akkuş, T. (2019). “Kan benim kanal benim”. TRT Akademi Dergisi, 4 (7). ss. 179-183.
  • Akyol, O. (2012). “Gelişen Televizyon Yayın Teknolojileri ve Etkileşimli Yayıncılık Uygulamaları Doktora Tezi”. Doç. Dr. Ceyhan Kandemir, Yök Tez. 328583, ss.62, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
  • Sarı, Ü. ve Türker, H. (2021). “Dijital platform kullanıcılarının izleme alışkanlıklarına yönelik bir araştırma: Netflix örneği”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), s.s. 59-80.
  • Uluç, G. (2008). “Küreselleşen medya: İktidar ve mücadele alanı”. ss.211. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
  • Tanrıöver, H. (2011). “Türkiye’de televizyon yayıncılığı”. ss.11. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Merve TINGIR
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6215-0408
Türkiye


Burak Erhan TARLAKAZAN
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5826-2148
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Tıngır, M. & Tarlakazan, B. E. (2022). KÜRESEL ÖLÇÜDE SANSASYON YARATAN SQUID GAME DİZİSİNDEKİ SANATSAL YANSIMALAR . Turkish Journal of Fashion Design and Management , 4 (2) , 73-88 . DOI: 10.54976/tjfdm.1064520

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.