Research Article
PDF BibTex RIS Cite

KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİMDE MODA: BİZANS PELERİNİ İLE GÜNEY AMERİKA PANÇOSU

Year 2022, Volume: 4 Issue: 3, 159 - 172, 31.10.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1071830

Abstract

Giyimin örtünme ihtiyacı ile başladığı, günümüzde ise moda çerçevesinde değişik tarzlara yön verdiği bilinmektedir. Bu durum çeşitlilik ihtiyacını doğurmuş ve tasarımlarda farklı tarz ve yönlerin etkileşimde bulunmasını sağlamıştır. Bu bakış açısından hareketle iki farklı giyim kültürünü eşleştirerek ortaya yeni bir ürün çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, sadeliği ve kullanım alanının genişliğiyle Güney Amerika kültürüne ait “And Pançosu” ile Bizans kostümlerinin gösteriş ve ihtişamını yansıtan “Bizans Pelerini” kullanılmıştır. Bu iki kültürün etkileşimi ile tasarımı yapılan yeni ürüne “Panlerin” adı verilmiştir. “Panlerin” tasarımında iki uygarlığın etkileri yansıtılmaya çalışılmıştır. Literatür taraması yöntemi ile farklı kültür ve bu kültürleri yansıtan kıyafetler incelenerek çalışılmak istenen medeniyetler ve tasarım kriterleri belirlenmiştir. İncelemeler sonucunda ortaya çıkan unsurlar bağlamında tasarımın oluşturulması için eskiz çizimi ile başlayan tasarım sürecini artistik çizim ve teknik çizim takip etmiş olup, akabinde drapaj yöntemi ile kalıbı oluşturulan tasarımın dikim işlemleri yapılmıştır. Tasarımın temasını yansıtan hikâye ve renk panosu hazırlanarak, esinlenilen görseller ve renkler ile dikimi yapılan tasarımın son hali moodboard üzerinde gösterilmiştir. Çalışma sonucunda, giyim kültürünün; ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile paralel doğrultuda seyrettiği görülmektedir. Coğrafi konum ve iklim şartları da giyimi etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Örtünme ihtiyacı zamanla ihtiyaç halinden çıkarak yerini statü göstergesi ya da dönemsel moda akımlarına bırakmıştır.

References

 • Akdemir, Ü. (2018). Bizans İmparatorluğunda Sosyal Hayat İçerisinde Kadının Konumu. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Arıklı, E. (1981). Gelişim Büyük Coğrafya Ansiklopedisi (Cilt 5). İstanbul.
 • Çoruhlu, T., & Erdoğan, A. (2020). Bizans Dönemi Duvar Resimlerinden Örneklerle Bakire Meryem'in Giyim-Kuşamı. Antakiyat Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 44-46.
 • Dereboy, E. J. (2012). Tablolarla Kostüm Tarihi. Ankara: Güzel Sanatlar Merkezi Stilistlik Kursu Ltd. Şti. Yayınları.
 • Ermert, E. (2019). Ansiklopedik Giyim-Kuşam ve Moda Sözlüğü. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Eroğlu, M. A. (2018). Kızılderililer ve Kıyafetler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1677-1694.
 • Fogg, M. (Dü.). (2014). Modanın Tüm Öyküsü. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Hodge, S. (2018). Sanatın Kısa Öyküsü. (D. Öztok, Çev.) İstanbul: Hep Yayınevi.
 • Kliutsevska, A. (2015). The Byzantine Motifs In Clothing., (s. 582-582).
 • Özdemir, Y. (2021). Anadoluda Bizans- Selçuklu Sanatsal Etkileşimini Yansıtan Bir Örnek: İp/Yün Eğiren Kadin Tasvirli Seramik. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 22, 28.

FASHION IN INTERCULTURAL INTERACTION: SOUTH AMERICAN PONCHO WITH BYZANTINE CLOAK

Year 2022, Volume: 4 Issue: 3, 159 - 172, 31.10.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1071830

Abstract

It is known that clothing started with the need to cover, and today it gives direction to different styles within the framework of fashion. This situation created the need for diversity and enabled different styles and directions to interact in designs. With this in mind, it is aimed to create a new product by matching two different clothing cultures. Within the scope of the study, the 'Andean Poncho' belonging to the South American culture with its simplicity and wide area of use, and the 'Byzantine Cape' reflecting the ostentatiousness and splendor of the Byzantine costumes were used. The new product, designed with the interaction of these two cultures, is called 'Panlerin'. In the design of 'Panlerin', the effects of two civilizations were tried to be reflected. With the literature review method, different cultures and clothes reflecting these cultures were examined and the civilizations and design criteria to be studied were determined. In order to create the design in the context of the elements that emerged as a result of the examinations, the design process, which started with the sketch drawing, was followed by artistic drawing and technical drawing, and then the sewing processes of the design whose pattern was created with the draping method. The story and color board reflecting the theme of the design was prepared, and the final version of the design, which was stitched with inspired visuals and colors, was shown on the moodboard. As a result of the study, the clothing culture; It is seen that the countries are moving in parallel with the level of development. Geographical location and climatic conditions are also among the factors affecting clothing. The need for covering has left its place as a status indicator or periodical fashion trends.

References

 • Akdemir, Ü. (2018). Bizans İmparatorluğunda Sosyal Hayat İçerisinde Kadının Konumu. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Arıklı, E. (1981). Gelişim Büyük Coğrafya Ansiklopedisi (Cilt 5). İstanbul.
 • Çoruhlu, T., & Erdoğan, A. (2020). Bizans Dönemi Duvar Resimlerinden Örneklerle Bakire Meryem'in Giyim-Kuşamı. Antakiyat Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 44-46.
 • Dereboy, E. J. (2012). Tablolarla Kostüm Tarihi. Ankara: Güzel Sanatlar Merkezi Stilistlik Kursu Ltd. Şti. Yayınları.
 • Ermert, E. (2019). Ansiklopedik Giyim-Kuşam ve Moda Sözlüğü. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Eroğlu, M. A. (2018). Kızılderililer ve Kıyafetler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1677-1694.
 • Fogg, M. (Dü.). (2014). Modanın Tüm Öyküsü. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Hodge, S. (2018). Sanatın Kısa Öyküsü. (D. Öztok, Çev.) İstanbul: Hep Yayınevi.
 • Kliutsevska, A. (2015). The Byzantine Motifs In Clothing., (s. 582-582).
 • Özdemir, Y. (2021). Anadoluda Bizans- Selçuklu Sanatsal Etkileşimini Yansıtan Bir Örnek: İp/Yün Eğiren Kadin Tasvirli Seramik. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 22, 28.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Research Articles
Authors

Nazan AVCIOĞLU KALEBEK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
0000-0002-1840-034X
Türkiye


Altınay SAYAR
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ, TEKSTİL TASARIMI ANASANAT DALI
0000-0001-5528-3931
Türkiye


Figen KÕSE
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ, TEKSTİL TASARIMI ANASANAT DALI
0000-0002-2407-8043
Türkiye

Publication Date October 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA Avcıoğlu Kalebek, N. , Sayar, A. & Kõse, F. (2022). KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİMDE MODA: BİZANS PELERİNİ İLE GÜNEY AMERİKA PANÇOSU . Turkish Journal of Fashion Design and Management , 4 (3) , 159-172 . DOI: 10.54976/tjfdm.1071830

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.