Editorial Board

Sevgi Özcan (Çukurova University, Turkey)

Hatice Kurdak (Çukurova University, Turkey)

Dilek Güldal (Dokuz Eylül University, Turkey)

M. Mümtaz Mazıcıoğlu (Erciyes University, Turkey)

Erkan Melih Şahin (Onsekizmart University, Turkey)

Recep Erol Sezer (Yeditepe University, Turkey)

                  Ümit Aydoğan (Sağlık Bilimleri University, Turkey)

                  Rıza Çıtıl (Gaziosmanpaşa University, Turkey)

                  Nil Tekin (Narlıdere Huzur Evi, Turkey)

                  Tamer Edirne (Pamukkale University, Turkey)

                  Derya İren Akbıyık(Sağlık Bilimleri University, Turkey

Yücel Uysal (Mersin University, Turkey)


Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR

Turkey
tjfmpc@cu.edu.tr
Subjects: Public Health,Family Medicine,Nutrition and Dietetics,Medicine
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Baş Editör

Nafiz Bozdemir