Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1307-2048 | Period Quarterly | Founded: 2007 | Publisher Cukurova University | www.tjfmpc.gen.tr


The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) is published online 4 times a year; March, June, September and December. The peer-reviewed journal's chief objective is to provide high-quality continuing medical education for family physicians and other primary care professionals. 

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

e-ISSN 1307-2048 | Period Quarterly | Founded: 2007 | Publisher Cukurova University | www.tjfmpc.gen.tr
Cover Image


The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) is published online 4 times a year; March, June, September and December. The peer-reviewed journal's chief objective is to provide high-quality continuing medical education for family physicians and other primary care professionals. 

Volume 14 - Issue 2 - Jan 20, 2020
 1. Effective containment of the COVID-19 pandemic among migrants and refugee: World Health Organization
  Pages 163 - 165
  Saurabh SHRİVASTAVA , Prateek SHRİVASTAVA
 2. Covid-19 Infection Experience of a Family Phycisian in Turkey
  Pages 166 - 170
  Nil TEKİN
 3. Graphic Estimation of Sars-CoV-2 (Covid 19) outbreak in timeline from 11th of March to 2nd of May 2020
  Pages 171 - 176
  Mümtaz MAZICIOĞLU
 4. Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Jinekolojik Kanser Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
  Pages 177 - 185
  Ebru GÖZÜYEŞİL , Ayten ARIÖZ DÜZGÜN, Filiz TAŞ
 5. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Bakım Verenlerinde Bakım Yükü
  Pages 186 - 195
  Tanyel Sema DAĞDEVİREN , Nevgül DEMİR , Didem ADAHAN , Murat DAĞDEVİREN , Oğuz TEKİN
 6. Kayseri İli 2017 Yılı Bebek Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi
  Pages 196 - 202
  Serkan YILDIZ , Mehmet Emin ÖZDEMİR , Ali Ramazan BENLİ
 7. YAŞLILARDA ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN GERİATRİK DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI
  Pages 203 - 209
  Erdem TÜRKSEVEN , Can ÖNER , Engin Ersin ŞİMŞEK
 8. Kadınların Kanser Taramalarına Katılımını Etkileyen Faktörler
  Pages 210 - 215
  Yasin ALTUN
 9. The Mammography Screening Ratios and and Factors Affecting to Get It Among Primary Care Health Providers
  Pages 216 - 223
  Oya Dirican , Ünal HÜLÜR
 10. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Çocuk Sağlığı Profesyonellerinin Kendi Çocuklarını Anne Sütüyle Besleme Uygulamaları
  Pages 224 - 229
  Hatice AKBAYRAM
 11. Hepatosellüler Kanser Tanılı Hastalarda Trombosit Lenfosit Orani’nin Tümör Morfolojisi ve Alfa Fetoprotein ile İlişkisi
  Pages 230 - 235
  Ümit KARAOĞULLARINDAN , Hikmet AKKIZ , Sedef KURAN , Oguz USKUDAR , Halil TASKAYNATAN , Anıl DELİK
 12. Hatay İlinde Kronik Hastalığı Bulunan Bireylerin Cepten Yaptıkları Sağlık Harcamalarının Kronik Hastalık Bakımlarına Etkisi
  Pages 236 - 245
  Nuran ŞAHİN , Cahit ÖZER
 13. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ve Personellerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi
  Pages 246 - 251
  Ruhuşen KUTLU , Arslan TERLEMEZ , Nur DEMİRBAŞ , Ahmet Emre HATIR
 14. Osmaniye İli Verem Savaş Dispanserliğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
  Pages 252 - 258
  Mikail ÖZDEMİR
 15. Ankara’da Bir Aile Hekimliği Birimine Kayıtlı Kadınların Serviks Kanseri Taramalarına İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
  Pages 259 - 266
  Hatice KÜÇÜKCERAN , Ezgi AĞADAYI , Hayriye ŞENTÜRK
 16. Aile Hekimliği Birimi Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü İle İlgili Algılarının Değerlendirilmesi
  Pages 267 - 273
  Hüseyin ELBİ , Fatih OZCAN , Beyhan ÖZYURT CENGİZ, Selim ALTAN
 17. Relationship Between Cardiovascular Disease Risk with Depression and Retirement in the Turkish Population
  Pages 274 - 280
  Nükhet KIRAĞ , Gizem ÇALIŞKAN
 18. Evaluation of Basic Life Support Short-Term Education Effectiveness in Candidate Teachers
  Pages 281 - 288
  Hacı Mehmet ÇALIŞKAN , Burak ÇELİK
 19. İki Devlet İlkokulundaki Öğrencilerin Sağlık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Pages 289 - 298
  Ebru DIĞRAK , Aslıhan ÖZTÜRK EYİMAYA , Hümeyra ZENGİN , Ayfer TEZEL
 20. Levonorgestrelli Rahimiçi Sistem(Lng-Ris)-Mirena® İle İlgili Türkiye'de Yapılmış Çalışmalar
  Pages 299 - 304
  Zeynep AYAZ , Arzu UZUNER
 21. Beslenme ve İşçi Verimliliği Arasındaki İlişki
  Pages 305 - 311
  Hakan BOR
 22. Geriatrik Yaş Grubunda Hukuki İşlemlerde Sağlık Raporu Alınması Zorunlu mu?
  Pages 312 - 315
  Hamit Sırrı KETEN
 23. Halk Sağlığı Gözüyle Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Ergenlik
  Pages 316 - 322
  Burcu DAYSAL , Gülay YILMAZEL
 24. Violence at Healthcare
  Pages 323 - 328
  Ozden GOKDEMİR , Sudip BHATTACHARYA
 25. Yeni Koronavirüs Pandemisi ile İlgili Öğrendiklerimiz, Tanı ve Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum
  Pages 329 - 344
  Ruhuşen KUTLU
 26. Allerjik Rinite Neden Olan Atipik Yerleşimli Alternaria Alternata Olgusu
  Pages 345 - 348
  Hatice Tuba AKBAYRAM
Indexes and Platforms