Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1307-2048 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | www.tjfmpc.gen.tr


The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) is published online 4 times a year; March, June, September and December. The peer-reviewed journal's chief objective is to provide high-quality continuing medical education for family physicians and other primary care professionals. 

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

e-ISSN 1307-2048 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | www.tjfmpc.gen.tr
Kapak Resmi


The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) is published online 4 times a year; March, June, September and December. The peer-reviewed journal's chief objective is to provide high-quality continuing medical education for family physicians and other primary care professionals. 

Cilt 14 - Sayı 4 - 20 Ara 2020
 1. Yetişkinlerde Beden Kitle İndeksine Göre Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Zayıflama Girişimlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 497 - 506
  Fatma KOCAMAN, Berrin TELATAR
 2. Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastaların Sağlıklı Beslenme Hakkındaki Tutumları
  Sayfalar 507 - 520
  Fatih KARACİF, Gaye ÇELİKCAN, Alis ÖZÇAKIR, Yeşim UNCU, Züleyha ALPER
 3. Factors Affecting Overweight and Obesity among Urban Adults: A Case of Samsun Province, Turkey
  Sayfalar 521 - 529
  Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER, Şeyma ORAK, Hümeyra KALELİOĞLU, Shamsheer UL HAQ
 4. Beş Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Akılcı İlaç Kullanım Durumu ve Etkileyen Etmenler
  Sayfalar 530 - 539
  Ayça ÇINAR, Yeliz MERCAN
 5. Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 540 - 547
  Selen ERGÜN, Gülşah GÖK, Emine KARLIDAĞ, Sezer ER GÜNERİ
 6. Standard or Specific Skin Patch Test Series? Results of 615 patients with a pre-diagnosed of Allergic Contact Dermatitis. Standart Test mi, yoksa Özel Deri Yama Testi Serisi mi? Allerjik Kontakt Dermatit Ön Tanısı alan 615 Hastanın Sonuçları
  Sayfalar 548 - 553
  Sait YEŞİLLİK
 7. 4-6 Aylık Bebeği olan Annelerin Emzirme Davranışları ile Bebek Beslenme Tutumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 554 - 563
  İlknur YILDIZ, Zehra GÖLBAŞI
 8. Evaluation of Potential Drug-drug Interactions in the Prescriptions in Outpatient Settings
  Sayfalar 564 - 571
  Seçkin ENGİN, Elif BARUT, Feride SEZEN, Ersin YARIŞ
 9. Evaluation of Clinical and Microbiological Features of Vulvovaginitis in Prepubertal Girls
  Sayfalar 572 - 575
  Zeliha HAYTOGLU, Özlem ÖZGÜR GÜNDEŞLİOĞLU, Filiz KİBAR, Nurdan EVLİYAOĞLU
 10. Yeni Doğum Yapmış Kadınların Aile Hekimlerinden Aldıkları Doğum Sonu Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 576 - 587
  Emine ÖZEL GÜN, Can ÖNER, Huseyin CETİN, Engin Ersin ŞİMŞEK
 11. Missed Opportunities in Adolescent Health: An Overview From Turkey
  Sayfalar 588 - 597
  Asya Banu BABAOĞLU, Ülken Tunga BABAOĞLU, Sibel CEVİZCİ, Buşra TOZDUMAN, Halide KARAKAŞ, Mustafa TÖZÜN
 12. Determination of Beck Depression Inventory Scores of the Patients in a Hemodialysis Center: Evaluation with a Holistic Approach
  Sayfalar 598 - 604
  Ali Timuçin ATAYOĞLU, Sibel DOĞAN, Mehmet SAYALI
 13. Identification of Women’s Attitudes towards Early Diagnosis of Cervical Cancer
  Sayfalar 605 - 612
  Meltem AKBAŞ, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Burcu AVCIBAY
 14. Birth Control Methods Used by Men and Their Attitudes towards the Male Birth Control Pill
  Sayfalar 613 - 620
  İzzet Göker KÜÇÜK, Utku ESER, Murat ÇEVİK, Raziye GÜMÜŞTAKIM, Kurtuluş ÖNGEL
 15. EVALUATION OF PATIENTS' ATTITUDES TOWARDS USING PATIENT RIGHTS
  Sayfalar 621 - 632
  Ferzan KALAYCI, Nazike DURUK
 16. Evaluation of Anxiety Levels and Sleep Quality of Family Members Providing Home Care Services: A Case-Control Study
  Sayfalar 633 - 638
  Nurcan AKBAŞ GÜNEŞ
 17. Nutrition, Health Behaviour Changes, and Eating Behaviours of Adults During the COVID 19 Pandemic Period
  Sayfalar 639 - 645
  Gülperi DEMİR
 18. Kanser tanısı almış hastalarda ortaya çıkan zona zoster vakalarının retrospektif değerlendirilmesi
  Sayfalar 646 - 650
  Nagihan YILDIZ ÇELTEK, Ufuk ÜNLÜ
 19. Relation Between the Characteristics of the Mother, The Gestation and The Prenatal Attachment
  Sayfalar 651 - 656
  Satı GÜL KAPISIZ, Esra ÇALIK VAR, Veli DUYAN
 20. Physicians’ antibiotic prescription behaviors in patients with sore throat: a comparison of family physicians and ENT doctors
  Sayfalar 657 - 665
  Yeşim BAŞAL, Hatice Sema BAŞAK, Aylin ERYILMAZ, Ceren GÜNEL, Okay BAŞAK
 21. Üreme Çağındaki Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 666 - 675
  Meltem UĞURLU, Bediye ÖZTAŞ, Gönül KURT
 22. Menopozal dönemin Meleis’in Geçiş Teorisi’ne göre incelenmesi
  Sayfalar 676 - 685
  Aslıhan OZTURK EYİMAYA, Ayfer TEZEL
 23. The Importance and Use of Spirituality in Family Counseling
  Sayfalar 686 - 694
  Fulya AKGÜL GÖK
Dizinler