Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1307-2048 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | www.tjfmpc.gen.tr


The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) is published online 4 times a year; March, June, September and December. The peer-reviewed journal's chief objective is to provide high-quality continuing medical education for family physicians and other primary care professionals. 

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

e-ISSN 1307-2048 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | www.tjfmpc.gen.tr
Kapak Resmi


The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) is published online 4 times a year; March, June, September and December. The peer-reviewed journal's chief objective is to provide high-quality continuing medical education for family physicians and other primary care professionals. 

Cilt 14 - Sayı 2 - 20 Oca 2020
 1. Effective containment of the COVID-19 pandemic among migrants and refugee: World Health Organization
  Sayfalar 163 - 165
  Saurabh SHRİVASTAVA , Prateek SHRİVASTAVA
 2. Covid-19 Infection Experience of a Family Phycisian in Turkey
  Sayfalar 166 - 170
  Nil TEKİN
 3. Graphic Estimation of Sars-CoV-2 (Covid 19) outbreak in timeline from 11th of March to 2nd of May 2020
  Sayfalar 171 - 176
  Mümtaz MAZICIOĞLU
 4. Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Jinekolojik Kanser Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 177 - 185
  Ebru GÖZÜYEŞİL , Ayten ARIÖZ DÜZGÜN, Filiz TAŞ
 5. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Bakım Verenlerinde Bakım Yükü
  Sayfalar 186 - 195
  Tanyel Sema DAĞDEVİREN , Nevgül DEMİR , Didem ADAHAN , Murat DAĞDEVİREN , Oğuz TEKİN
 6. Kayseri İli 2017 Yılı Bebek Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 196 - 202
  Serkan YILDIZ , Mehmet Emin ÖZDEMİR , Ali Ramazan BENLİ
 7. YAŞLILARDA ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN GERİATRİK DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI
  Sayfalar 203 - 209
  Erdem TÜRKSEVEN , Can ÖNER , Engin Ersin ŞİMŞEK
 8. Kadınların Kanser Taramalarına Katılımını Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 210 - 215
  Yasin ALTUN
 9. The Mammography Screening Ratios and and Factors Affecting to Get It Among Primary Care Health Providers
  Sayfalar 216 - 223
  Oya Dirican , Ünal HÜLÜR
 10. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Çocuk Sağlığı Profesyonellerinin Kendi Çocuklarını Anne Sütüyle Besleme Uygulamaları
  Sayfalar 224 - 229
  Hatice AKBAYRAM
 11. Hepatosellüler Kanser Tanılı Hastalarda Trombosit Lenfosit Orani’nin Tümör Morfolojisi ve Alfa Fetoprotein ile İlişkisi
  Sayfalar 230 - 235
  Ümit KARAOĞULLARINDAN , Hikmet AKKIZ , Sedef KURAN , Oguz USKUDAR , Halil TASKAYNATAN , Anıl DELİK
 12. Hatay İlinde Kronik Hastalığı Bulunan Bireylerin Cepten Yaptıkları Sağlık Harcamalarının Kronik Hastalık Bakımlarına Etkisi
  Sayfalar 236 - 245
  Nuran ŞAHİN , Cahit ÖZER
 13. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ve Personellerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 246 - 251
  Ruhuşen KUTLU , Arslan TERLEMEZ , Nur DEMİRBAŞ , Ahmet Emre HATIR
 14. Osmaniye İli Verem Savaş Dispanserliğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
  Sayfalar 252 - 258
  Mikail ÖZDEMİR
 15. Ankara’da Bir Aile Hekimliği Birimine Kayıtlı Kadınların Serviks Kanseri Taramalarına İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 259 - 266
  Hatice KÜÇÜKCERAN , Ezgi AĞADAYI , Hayriye ŞENTÜRK
 16. Aile Hekimliği Birimi Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü İle İlgili Algılarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 267 - 273
  Hüseyin ELBİ , Fatih OZCAN , Beyhan ÖZYURT CENGİZ, Selim ALTAN
 17. Relationship Between Cardiovascular Disease Risk with Depression and Retirement in the Turkish Population
  Sayfalar 274 - 280
  Nükhet KIRAĞ , Gizem ÇALIŞKAN
 18. Evaluation of Basic Life Support Short-Term Education Effectiveness in Candidate Teachers
  Sayfalar 281 - 288
  Hacı Mehmet ÇALIŞKAN , Burak ÇELİK
 19. İki Devlet İlkokulundaki Öğrencilerin Sağlık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 289 - 298
  Ebru DIĞRAK , Aslıhan ÖZTÜRK EYİMAYA , Hümeyra ZENGİN , Ayfer TEZEL
 20. Levonorgestrelli Rahimiçi Sistem(Lng-Ris)-Mirena® İle İlgili Türkiye'de Yapılmış Çalışmalar
  Sayfalar 299 - 304
  Zeynep AYAZ , Arzu UZUNER
 21. Beslenme ve İşçi Verimliliği Arasındaki İlişki
  Sayfalar 305 - 311
  Hakan BOR
 22. Geriatrik Yaş Grubunda Hukuki İşlemlerde Sağlık Raporu Alınması Zorunlu mu?
  Sayfalar 312 - 315
  Hamit Sırrı KETEN
 23. Halk Sağlığı Gözüyle Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Ergenlik
  Sayfalar 316 - 322
  Burcu DAYSAL , Gülay YILMAZEL
 24. Violence at Healthcare
  Sayfalar 323 - 328
  Ozden GOKDEMİR , Sudip BHATTACHARYA
 25. Yeni Koronavirüs Pandemisi ile İlgili Öğrendiklerimiz, Tanı ve Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum
  Sayfalar 329 - 344
  Ruhuşen KUTLU
 26. Allerjik Rinite Neden Olan Atipik Yerleşimli Alternaria Alternata Olgusu
  Sayfalar 345 - 348
  Hatice Tuba AKBAYRAM
Dizinler