e-ISSN: 1307-2048
Başlangıç: 2007
Yayıncı: Aile Hekimliği Akademisi Derneği

2023 - Cilt: 17 Sayı: 4 - Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

Sağlığın ve birinci basamak bakımın anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak yeni bilgilere sahip yazarların İngilizce veya Türkçe makaleleri memnuniyetle karşılanmaktadır.