Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Risk factors of small scale work places in an industrial site in relations to quality of life

Year 2015, Volume 13, Issue 2, 97 - 114, 14.01.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.45474

Abstract

Objective: Working environments include many factors that affect the workers’ health, their social and cultural situations. Quality of life is an important outcome measure for evaluation of health conditions. This study determines the risk factors of workers in small-scale work places in an industrial site and evaluates their relationship with quality of life.

Methods: This cross-sectional study was performed at an industrial site which includes 500 small scale work places. 125 work places were selected by randomized sampling and all workers (n=298) in these work places were asked to completed a questionnaire. The World Health Organization Quality of Life Scale (Turkish Version) (WHOQOL-BREF-TR) was used to measure the quality of life. For analysis, descriptive statistics, Mann Whitney U, independent t test, variance analyses, Pearson’s correlation and linear regression were used.

Results: The mean age of the study group was 34.8±10.9 and 94.6% of the subjects were male. Physical, psychological, social, environmental and national environmental domain scores (mean±standart deviation) were found as 15.5±2.4, 14.7±2.5, 15.3±3.0, 13.8±2.5 and 14.9±4.3 respectively. In the working environment, the most common risks were (respectively) psychosocial (96.3%), ergonomic (67.1%), chemical (32.9%), physical (32.2%) and biological risks (28.5%). Physical, psychological, and national environmental domain scores of workers who were exposed at least one risk were found to be lower than others.

 Conclusion: Sex, perception of own economic potential and the working environment were risks with significant relevance for the quality of life. The study concluded that the working environment in particular includes risks that were the most important factor on physical and psychological domains.

Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

Year 2015, Volume 13, Issue 2, 97 - 114, 14.01.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.45474

Abstract

Amaç: Çalışma ortamı çalışanların sağlık, sosyal ve kültürel durumlarına etki eden faktörlere sahiptir. Yaşam kalitesi; sağlık durumunun değerlendirilmesinde önemli bir sonuç ölçümüdür. Bu araştırmanın amacı bir sanayi sitesinde bulunan küçük ölçekli işyerlerinde çalışanların çalışma ortamındaki riskleri belirlemek ve yaşam kalitesi ile ilişkisini incelemektir.

Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma 500 küçük ölçekli işyeri bulunduran bir sanayi sitesinde gerçekleştirildi. Basit rasgele örnekleme yöntemiyle 125 işyeri seçildi ve çalışanların tamamına (n=298)  anket uygulandı. Yaşam kalitesi ölçümü için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu-Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) kullanıldı. Analiz için, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, t-testi, varyans analizi, Pearson korelasyon ve lineer regresyon analizleri kullanıldı.

Bulgular: Araştırma grubunun ortalama yaşı 34.8±10.9’du ve %94.6’sı erkekti. Fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve kültüre standardize (ulusal) çevre alan puanları (ortalama±ss) sırasıyla 15.5±2.4, 14.7±2.5, 15.3±3.0, 13.8±2.5 ve 14.9±4.3’dü. Çalışma ortamında en yaygın belirlenen riskler sırasıyla psikososyal (%96.3), ergonomik (%67.1), kimyasal (%32.9), fiziksel (%32.2) ve biyolojik (%28.5) risklerdi. En az bir riske maruz kalan çalışanların fiziksel, psikolojik ve kültüre standardize çevre alanı puanları diğerlerinden anlamlı biçimde düşüktü (sırasıyla p<0.05, p<0.05 ve p<0.05).

Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda;  cinsiyetin, ekonomik düzeye ilişkin algının ve risk içeren bir ortamda çalışmanın, yaşam kalitesi alt alanlarının anlamlı yordayıcıları arasında bulunduğu ve özellikle risk içeren bir ortamda çalışmanın, fiziksel ve psikolojik alanda en önemli yordayıcı olduğu belirlenmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Ersin Uskun>

0000-0001-6446-0186


Mustafa Öztürk This is me


Ahmet Kişioğlu>


Yonca Sönmez This is me

Publication Date January 14, 2016
Application Date December 12, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 13, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tjph173041, journal = {Turkish Journal of Public Health}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2016}, volume = {13}, number = {2}, pages = {97 - 114}, doi = {10.20518/thsd.45474}, title = {Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi}, key = {cite}, author = {Uskun, Ersin and Öztürk, Mustafa and Kişioğlu, Ahmet and Sönmez, Yonca} }
APA Uskun, E. , Öztürk, M. , Kişioğlu, A. & Sönmez, Y. (2016). Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi . Turkish Journal of Public Health , 13 (2) , 97-114 . DOI: 10.20518/thsd.45474
MLA Uskun, E. , Öztürk, M. , Kişioğlu, A. , Sönmez, Y. "Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi" . Turkish Journal of Public Health 13 (2016 ): 97-114 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/16570/173041>
Chicago Uskun, E. , Öztürk, M. , Kişioğlu, A. , Sönmez, Y. "Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi". Turkish Journal of Public Health 13 (2016 ): 97-114
RIS TY - JOUR T1 - Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi AU - Ersin Uskun , Mustafa Öztürk , Ahmet Kişioğlu , Yonca Sönmez Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20518/thsd.45474 DO - 10.20518/thsd.45474 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 114 VL - 13 IS - 2 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/thsd.45474 UR - https://doi.org/10.20518/thsd.45474 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Public Health Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi %A Ersin Uskun , Mustafa Öztürk , Ahmet Kişioğlu , Yonca Sönmez %T Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi %D 2016 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 13 %N 2 %R doi: 10.20518/thsd.45474 %U 10.20518/thsd.45474
ISNAD Uskun, Ersin , Öztürk, Mustafa , Kişioğlu, Ahmet , Sönmez, Yonca . "Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi". Turkish Journal of Public Health 13 / 2 (January 2016): 97-114 . https://doi.org/10.20518/thsd.45474
AMA Uskun E. , Öztürk M. , Kişioğlu A. , Sönmez Y. Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. TurkJPH. 2016; 13(2): 97-114.
Vancouver Uskun E. , Öztürk M. , Kişioğlu A. , Sönmez Y. Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Turkish Journal of Public Health. 2016; 13(2): 97-114.
IEEE E. Uskun , M. Öztürk , A. Kişioğlu and Y. Sönmez , "Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerindeki risk faktörleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi", Turkish Journal of Public Health, vol. 13, no. 2, pp. 97-114, Jan. 2016, doi:10.20518/thsd.45474

13955                                        13956                                                             13958                                       13959      


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License