BibTex RIS Cite

Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet

Year 2011, Volume: 9 Issue: 1, 58 - 66, 01.06.2011
https://doi.org/10.20518/tjph.173055

Abstract

Özet                                     

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı’nı yeniden yapılandırarak 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerini düzenlemeye yönelik Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeyi beklemektedir. Tasarı ilk hazırlandığı 2007 yılından itibaren sağlık ortamının önemli gündem maddesidir. Makale, yasa tasarısının iç çelişkilerini tasarıda belirtilen hakkaniyet ilkesi üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Birliğin en üst karar organı olan yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde hakkaniyet, temsiliyet ve katılımcılık göz ardı edilmiştir. İşleyişe yönelik hakkaniyet ile örtüşmeyen uygulamalar dikkat çekicidir. Birliklerin para odaklı olarak sunacakları hizmetler başta yoksullar olmak üzere tüm toplumu etkileyecektir. Tasarının yasalaşmadan önce tüm yönleri ile tartışılması, katılımın sağlanarak toplumsal uzlaşının gerçekleştirilmesi zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta dönüşüm programı, kamu hastane birlikleri, hakkaniyet

Abstract

The draft law of Public Hospital Associations, which is a part of Health Transformation Program and which aims at reorganization of Ministry of Health by organizing the second and third level health services, is expected to be discussed in the general assembly of the Turkish Parliament. The draft has been an important discussion point in the health care environment since it first got prepared in 2007. The objective of this article is to discuss the conflicts in the draft in the context of “equity principal” which is stated in the draft itself. The principals of equity, representation and participation are not properly taken into consideration in the process of selection of the highest decision making organ of the associations, namely the board of directors. The financially oriented services that the associations are going to deliver will affect the whole society but especially the poor.

Key Words: Health transformation program, public hospital associations, equity

References

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı-İlerleme Raporu. Ankara: Sağlık Bakanlığı, 2008.
 • Turner, B. Eşitlik. Ankara: Dost Kitabevi, 1997. s.44.
 • Whitehead M. Eşitlik ve Sağlık: Kavram ve İlkeler. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 1992. s.5. 4. Türk Dil Kurumu (online). http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=ve rilst&kelime=hakkaniyet&ayn=tam. Erişim Tarihi: 20/7/2010.
 • Rannan ER, Van Zanten TV, Yazbeck A. First Year Literature Review for Applied Research Agenda - Applied Research Paper. Bethesda: Partnerships for Health Reform Abt Associates Inc., 1996.
 • Altay A. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sayıştay Dergisi 2007; 64: 33-56.
 • Aycan S. Türkiye’de Sağlık Yönetimi Alanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sağlık Reformlarının Sağlık Yönetimine Etkileri Sempozyum Kitabı. 1. baskı. Bursa: Köseleciler Magic Digital Center; 2009. s.184-200.
 • Analysis of the Bankruptcy of Allegheny Health, Foundation (AHERF) (online). Available at:http://www.contrib.andrew.cmu.edu/ ~gsmailag/portfolio/healthcare%20pap er.pdf. Accessed July 22,2010. Research
 • Lister J. Sağlık Politikası Reformu: Yanlış Yolda mı Gidiyoruz?. İstanbul: İnsev Yayınları, 2008. s.118, 300-304.
 • Newbrander W, Collins D, Gilson L. Ensuring equal Access to health service. Boston: Management Sciences for Health, 2000.
 • Creese A. User fees: They don’t reduce costs, and they increase inequity. BMJ 1997; 315: 202–3.
 • Öztürk O. Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ne Getiriyor? Ne Götürüyor? (online).http://www.bto.org.tr/yayinlar /raporlar/kitapkamuhastanebirlikleri.pd f. Erişim Tarihi: 22/7/2010. 13. Kongre sonuç bildirgesi (online). http://www.sid.hacettepe.edu.tr/Belgele r/KongreSonucBildirgesi.pdf. Tarihi: 22/7/2010. Erişim

Kamu hastane birlikleri hakkında kanun tasarısı ve hakkaniyet

Year 2011, Volume: 9 Issue: 1, 58 - 66, 01.06.2011
https://doi.org/10.20518/tjph.173055

Abstract

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı’nı yeniden yapılandırarak 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerini düzenlemeye yönelik Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeyi beklemektedir. Tasarı ilk hazırlandığı 2007 yılından itibaren sağlık ortamının önemli gündem maddesidir. Makale, yasa tasarısının iç çelişkilerini tasarıda belirtilen hakkaniyet ilkesi üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Birliğin en üst karar organı olan yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde hakkaniyet, temsiliyet ve katılımcılık göz ardı edilmiştir. İşleyişe yönelik hakkaniyet ile örtüşmeyen uygulamalar dikkat çekicidir. Birliklerin para odaklı olarak sunacakları hizmetler başta yoksullar olmak üzere tüm toplumu etkileyecektir. Tasarının yasalaşmadan önce tüm yönleri ile tartışılması, katılımın sağlanarak toplumsal uzlaşının gerçekleştirilmesi zorunludur

References

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı-İlerleme Raporu. Ankara: Sağlık Bakanlığı, 2008.
 • Turner, B. Eşitlik. Ankara: Dost Kitabevi, 1997. s.44.
 • Whitehead M. Eşitlik ve Sağlık: Kavram ve İlkeler. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 1992. s.5. 4. Türk Dil Kurumu (online). http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=ve rilst&kelime=hakkaniyet&ayn=tam. Erişim Tarihi: 20/7/2010.
 • Rannan ER, Van Zanten TV, Yazbeck A. First Year Literature Review for Applied Research Agenda - Applied Research Paper. Bethesda: Partnerships for Health Reform Abt Associates Inc., 1996.
 • Altay A. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sayıştay Dergisi 2007; 64: 33-56.
 • Aycan S. Türkiye’de Sağlık Yönetimi Alanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sağlık Reformlarının Sağlık Yönetimine Etkileri Sempozyum Kitabı. 1. baskı. Bursa: Köseleciler Magic Digital Center; 2009. s.184-200.
 • Analysis of the Bankruptcy of Allegheny Health, Foundation (AHERF) (online). Available at:http://www.contrib.andrew.cmu.edu/ ~gsmailag/portfolio/healthcare%20pap er.pdf. Accessed July 22,2010. Research
 • Lister J. Sağlık Politikası Reformu: Yanlış Yolda mı Gidiyoruz?. İstanbul: İnsev Yayınları, 2008. s.118, 300-304.
 • Newbrander W, Collins D, Gilson L. Ensuring equal Access to health service. Boston: Management Sciences for Health, 2000.
 • Creese A. User fees: They don’t reduce costs, and they increase inequity. BMJ 1997; 315: 202–3.
 • Öztürk O. Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ne Getiriyor? Ne Götürüyor? (online).http://www.bto.org.tr/yayinlar /raporlar/kitapkamuhastanebirlikleri.pd f. Erişim Tarihi: 22/7/2010. 13. Kongre sonuç bildirgesi (online). http://www.sid.hacettepe.edu.tr/Belgele r/KongreSonucBildirgesi.pdf. Tarihi: 22/7/2010. Erişim

Details

Primary Language English
Journal Section Notes from the field
Authors

Alpaslan TÜRKKAN

Publication Date June 1, 2011
Submission Date December 12, 2015
Published in Issue Year 2011 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA TÜRKKAN, A. (2011). Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet. Turkish Journal of Public Health, 9(1), 58-66. https://doi.org/10.20518/tjph.173055
AMA TÜRKKAN A. Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet. TJPH. June 2011;9(1):58-66. doi:10.20518/tjph.173055
Chicago TÜRKKAN, Alpaslan. “Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı Ve Hakkaniyet”. Turkish Journal of Public Health 9, no. 1 (June 2011): 58-66. https://doi.org/10.20518/tjph.173055.
EndNote TÜRKKAN A (June 1, 2011) Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet. Turkish Journal of Public Health 9 1 58–66.
IEEE A. TÜRKKAN, “Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet”, TJPH, vol. 9, no. 1, pp. 58–66, 2011, doi: 10.20518/tjph.173055.
ISNAD TÜRKKAN, Alpaslan. “Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı Ve Hakkaniyet”. Turkish Journal of Public Health 9/1 (June 2011), 58-66. https://doi.org/10.20518/tjph.173055.
JAMA TÜRKKAN A. Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet. TJPH. 2011;9:58–66.
MLA TÜRKKAN, Alpaslan. “Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı Ve Hakkaniyet”. Turkish Journal of Public Health, vol. 9, no. 1, 2011, pp. 58-66, doi:10.20518/tjph.173055.
Vancouver TÜRKKAN A. Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet. TJPH. 2011;9(1):58-66.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License