Year 2017, Volume 15 , Issue 3, Pages 233 - 244 2018-01-05

General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey
Sağlık afet ve acil durum planlarında genel yaklaşımlar ve ülkemizde kullanılan planlar

Sıdıka TEKELİ YEŞİL [1]


This report aims to inform health workers about the general principles of health disaster and emergency planning, and to familiarize them with the existing plans in Turkey. The health sector has an important role in disaster management. All natural and technological hazards and complex emergencies have a direct or indirect impact on human health and wellbeing. Health systems have a vital role in responding to these disasters. Health disaster plans are important tools for disaster management. In the introduction of this report, the steps of a disaster management cycle and the general principles of emergency planning in health systems will be reviewed. Subsequently, health disaster plans, at national, provincial and hospital levels will be discussed. Finally, these plans will be assessed and some recommendations will be provided.

Özet
Bu raporun amacı sağlık çalışanlarına yönelik olarak afet ve acil durum planlarının genel ilkeleri ile ülkemizde kullanılan planları tanıtmaktır. Sağlık sektörü afet yönetimi içinde özel bir öneme sahiptir. Doğa veya teknoloji kaynaklı afetler ve karmaşık olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler. Afetlerde sağlık yönetiminin en önemli araçlarından birisi sağlık afet ve acil durum planlarıdır. Raporun giriş bölümünde kısaca afet yönetiminin aşamaları ele alınıp, sağlık afet ve acil durum planlamasının genel ilkeleri değerlendirilmekte; ardından da ülkemizde ulusal, il ve hastane düzeyinde hazırlan sağlık afet ve acil durum planları gözden geçirilmektedir. Son olarak bu planların bir değerlendirmesi yapılarak önerilerde bulunulmaktadır.
 • 1. IFRC (International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies), World Disaster Report 2016, Geneva, 2016
 • 2. EM-DAT, EM-DAT The International Database Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – CRED www.emdat.be (Erişim tarihi: 15.02.2016)
 • 3. AFAD, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ISBN: 978-975-19-6271-3, 2014.
 • 4. Tekeli Yeşil, S. Public Health and Natural Disasters: Disaster Preparedness and Response in Health Systems Journal of Public Health 2006, 14: 317-324
 • 5. McEntire D. A. ve Myers A. Preparing communities for disasters: issuea and processes for government readiness Disaster Prevention and management: An International Journal, 2004, 13 (2): 140 -152
 • 6. WHO, Health Sector Emergency Preparedness Guide WHO Geneva, 1998
 • 7. WHO, Hospital Emergency Response Checklist WHO Copenhagen, 2011
 • 8. WHO-EURO, Toolkit for assessing health-system capacity for crisis management http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/157886/e96187.pdf?ua=1 ve http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/157888/e96188.pdf?ua=1 (Erişim tarihi: 17.11.2017)
 • 9. Burling W. K. ve Hyle, A. E. Disaster preparedness planning: policy and leadership issues Disaster Prevention and Management: An International Journal, 1997, 6 (4): 234-244
 • 10. Srivastava R, Laurian, L. Natural hazard mitigation in local comprehensive plans: The case of flood, wildfire and drought planning in Arizona Disaster Prevention and Management. An International Journal 2006;15(3):461-483.
 • 11. PAHO, Mitigation –Disaster Mitigation Guidelines for Hospitals and other Health Care Facilities in the Caribbean, PAHO Washington D. C. 1992
 • 12. PAHO, Princibles of Disaster Mitigation in Health Facilities PAHO Washington D. C. 2000
 • 13. PAHO, Mitigation of Disasters in Health Facilities Volume I: General Issues PAHO Washington D. C. 1993
 • 14. HAP, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanlık Yayın No: 1020 ISBN: 978-975-590-590-7, 2015
 • 15. HAP Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150320-13.htm (Erişim tarihi: 18.10.2015)
 • 16. İL-SAP Yönergesi http://www.acilafet.gov.tr/wp-content/uploads/2015/09/İl-Sağlık-Afet-ve-Acil-Durum-Planlaması-Uygulama-Yönergesi-İL-SAP.pdf (Erişim tarihi: 18.10.2015)
 • 17. İL-SAP, İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları Hazırlama Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanlık Yayın No: 890 ISBN: 978-975-590-438-2, 2012
 • 18. TAMP–AFAD https://www.afad.gov.tr/UserFiles/File/PLANLAR/Afet_Mud_Pl_ResmiG%2020122013.pdf (Erişim tarihi: 18.10.2015)
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Report
Authors

Author: Sıdıka TEKELİ YEŞİL (Primary Author)

Dates

Application Date : February 20, 2017
Acceptance Date : December 10, 2017
Publication Date : January 5, 2018

Bibtex @report { tjph375372, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {233 - 244}, doi = {10.20518/tjph.375372}, title = {General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey}, key = {cite}, author = {Tekeli Yeşil, Sıdıka} }
APA Tekeli Yeşil, S . (2018). General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey . Turkish Journal of Public Health , 15 (3) , 233-244 . DOI: 10.20518/tjph.375372
MLA Tekeli Yeşil, S . "General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey" . Turkish Journal of Public Health 15 (2018 ): 233-244 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/33917/375372>
Chicago Tekeli Yeşil, S . "General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey". Turkish Journal of Public Health 15 (2018 ): 233-244
RIS TY - JOUR T1 - General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey AU - Sıdıka Tekeli Yeşil Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20518/tjph.375372 DO - 10.20518/tjph.375372 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 244 VL - 15 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.375372 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.375372 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey %A Sıdıka Tekeli Yeşil %T General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey %D 2018 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 15 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.375372 %U 10.20518/tjph.375372
ISNAD Tekeli Yeşil, Sıdıka . "General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey". Turkish Journal of Public Health 15 / 3 (January 2018): 233-244 . https://doi.org/10.20518/tjph.375372
AMA Tekeli Yeşil S . General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey. TurkJPH. 2018; 15(3): 233-244.
Vancouver Tekeli Yeşil S . General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey. Turkish Journal of Public Health. 2018; 15(3): 233-244.
IEEE S. Tekeli Yeşil , "General approaches in health disaster and emergency planning and existing health plans in Turkey", Turkish Journal of Public Health, vol. 15, no. 3, pp. 233-244, Jan. 2018, doi:10.20518/tjph.375372