Year 2018, Volume 16 , Issue 3, Pages 167 - 177 2018-12-24

İnternet bağımlılığı lise öğrencilerinde kötü uyku kalitesini artırıyor
Internet addiction increases poor sleep quality among high school students

Fazıl Koças [1] , Tayyar Şaşmaz [2]


Amaç: İyi uyku kalitesi insan sağlığı için önemlidir. İnternet bağımlılığı uyku kalitesini bozabilir. Bu çalışmanın amacı online iletişim ve internet bağımlılığı ile kötü uyku kaitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışma 2016 yılında Mersin’de yapıldı. Araştırma evrenini 55043 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Minimum örnekleme hesabıyla çalışmaya 1100 kişi alınması planlandı, çalışmaya 1061 kişi katıldı. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, Kolmogorov-Smirnow test, Mann Whitney U, Binary Logistic Regresyon analizi ve Classification and Regression Tree analysis kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya 531’i (%50.0) kadın ve yaş ortalaması 16.6±1.2 olan 1061 öğrenci katıldı.  Çalışmaya katılanların %65.6’sının kendine ait bilgisayarı, %87.0’ının kendine ait cep telefonu ve cep telefonu olanların %90.4’ünün cep telefonundan internete bağlandığı tespit edildi. Öğrencilerin %58.6’sında kötü uyku kalitesi tespit edildi. Kötü uyku kalitesini internet bağımlılığı (OR=2.31), kız (OR=1.95) ve aile ilişkilerinin kötü olmasının (OR=1.95) artırdığı tespit edildi. Ayrıca classification and regression tree analizinde de internet bağımlılığının kötü uyku kalitesini en fazla artıran factor olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmaya katılanlar arasında kötü uyku kalitesi ve internet bağımlılığının yaygın olarak birlikte olması, internet bağımlılığı ile kötü uyku kalitesi arasındaki ilişkinin güçlü bir kanıtı olabilir. 

Objective: Good sleep quality is important for human health. Internet addiction can disrupt sleep quality. The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of online communication tools, internet addiction and poor sleep quality. Methods: This cross-sectional study was conducted in Mersin in 2016. The universe of the research consisted of 55043 high school students. Based on minimum sampling, it was planned to include 1110 people in the study, but in actuality, 1061 people participated. Descriptive statistics, chi-square, t test, Mann Whitney U, Binary Logistic Regression analysis and Classification and Regression Tree analysis were employed during the data processing. Results: A total of 1061 students, of which 531 (50.0%) were females, participated in the research, with an average age of 16.6±1.2 years. Out of all the participants, 65.6% had personal computers, 87.0% had personal mobile phones and 90.4% of these participants had access to the Internet via their mobile phones. Among all, 58.6% were found to be suffering from poor sleep quality. Studied factors like internet addiction (OR=2.31), being female (OR=1.95) and having conflict with parents due to excessive internet use (OR=1.95) were found to be the contributing factors which diminished sleep quality. Furthermore, it has been shown in the classification and regression tree analyses that internet addiction is the most significant determinant of poor sleep quality. Conclusion: The co-occurrence of prevalent poor sleep quality and internet addiction among the participants of the study may be a strong evidence of the link between internet addiction and poor sleep quality.

Keywords: Internet, addiction, sleep, adolescence

  • Doç.Dr. İskender Gün, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, iskendergun@gmail.com
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0002-5241-0218
Author: Fazıl Koças
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3923-570X
Author: Tayyar Şaşmaz (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 19, 2018
Acceptance Date : July 25, 2018
Publication Date : December 24, 2018

Bibtex @research article { tjph407717, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {167 - 177}, doi = {10.20518/tjph.407717}, title = {Internet addiction increases poor sleep quality among high school students}, key = {cite}, author = {Koças, Fazıl and Şaşmaz, Tayyar} }
APA Koças, F , Şaşmaz, T . (2018). Internet addiction increases poor sleep quality among high school students . Turkish Journal of Public Health , 16 (3) , 167-177 . DOI: 10.20518/tjph.407717
MLA Koças, F , Şaşmaz, T . "Internet addiction increases poor sleep quality among high school students" . Turkish Journal of Public Health 16 (2018 ): 167-177 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/41354/407717>
Chicago Koças, F , Şaşmaz, T . "Internet addiction increases poor sleep quality among high school students". Turkish Journal of Public Health 16 (2018 ): 167-177
RIS TY - JOUR T1 - Internet addiction increases poor sleep quality among high school students AU - Fazıl Koças , Tayyar Şaşmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20518/tjph.407717 DO - 10.20518/tjph.407717 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 177 VL - 16 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.407717 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.407717 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Internet addiction increases poor sleep quality among high school students %A Fazıl Koças , Tayyar Şaşmaz %T Internet addiction increases poor sleep quality among high school students %D 2018 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 16 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.407717 %U 10.20518/tjph.407717
ISNAD Koças, Fazıl , Şaşmaz, Tayyar . "Internet addiction increases poor sleep quality among high school students". Turkish Journal of Public Health 16 / 3 (December 2018): 167-177 . https://doi.org/10.20518/tjph.407717
AMA Koças F , Şaşmaz T . Internet addiction increases poor sleep quality among high school students. TurkJPH. 2018; 16(3): 167-177.
Vancouver Koças F , Şaşmaz T . Internet addiction increases poor sleep quality among high school students. Turkish Journal of Public Health. 2018; 16(3): 167-177.
IEEE F. Koças and T. Şaşmaz , "Internet addiction increases poor sleep quality among high school students", Turkish Journal of Public Health, vol. 16, no. 3, pp. 167-177, Dec. 2018, doi:10.20518/tjph.407717


İNTERNET BAĞIMLILIĞI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÖZELLİKLE KIZLAR ARASINDA ARTMAKTADIR
Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
Caferi Tayyar ŞAŞMAZ
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.558819