Year 2019, Volume 17 , Issue 3, Pages 362 - 366 2019-12-29

İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi
Experience of adult vaccination centre in a second stage hospital

İrem AKDEMİR KALKAN [1] , Fethiye AKGÜL [2] , Güle ÇINAR [3] , Osman MEMİKOĞLU [4] , Alpay AZAP [5]Amaç: Aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmanın sağlanması toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Fakat ülkemizde erişkin bağışıklama konusunda uygulamada önemli eksiklikler mevcuttur. Bu çalışmada ikinci basamak bir devlet hastanesi olan Batman Bölge Devlet Hastanesinde  kurulan ‘Erişkin Bağışıklama Ünitesi’nin deneyimleri aktarılmıştır. Yöntem: Kasım  2017-Şubat 2018 tarihleri arasındaki 3 aylık süreçte ünitede yapılan Hepatit A, Hepatit B ve konjuge pnömokok aşıları aşı yapılan kişilerin epidemiyolojik özellikleri, aşı endikasyonları ve yönlendirildikleri klinikler açısından analiz edilmiştir. Bulgular: Kayıtlarının retrospektif incelemesinde toplamda 85 hastaya aşı yapıldığı saptandı. Bu hastaların %35.3’ü (n=30) kadın olarak saptandı. Hastaların tümü 16 yaş üzeri idi. Yaş ortalaması 57.6 olarak saptandı. Yapılan aşıların dağılımına bakıldığında %80 (n=68) hastanın konjuge pnömokok aşısı ile aşılandığı, %17.6 (n=15) hastaya Hepatit B, %2.4 (n=2) hastaya ise hepatit A aşısı uygulandığı görüldü.Aşılama endikasyonlarına bakıldığında %5.9 (n=5) hasta 65 yaş üstü olması nedeni ile, %36.5 (n=31)hasta böbrek yetmezliği nedeni ile, %1.2 (n=1) hasta romatolojik tedavi adayı olması nedeni ile, %8.2 (n=7) birey evde riskli temaslı birey-tümü Hepatit B açısından- olması nedeni ile, %4.7 (n=4) birey ise sağlık personeli olduğu için aşılanırken, %42.4 (n=36) birey ise başta KOAH olmak üzere altta yatan akciğer hastalıkları nedeni ile aşılanmış olarak tesbit edilmiştir. Sonuç: Erişkin Bağışıklama Merkezleri’ ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren tüm kurumlar için gereklidir. Özellikle başvuran hasta sayısının çok ve hasta grubunun da çeşitli olduğu hastaneler aslında aşı gereksinimi olan hasta popülasyonun da fazla olduğu hastanelerdir. Aşılanma oranlarını gerekli seviyeye ulaştırabilmek için hastaneler bünyesinde bu merkezlerin aktif olarak çalışmalıdır. 

Objective: Ensuring protection against vaccine-preventable diseases is important for public health. However, there are significant deficiencies in the practice of adult immunization in our country. In this study, we are sharing the experiences of the 'Adult Vaccination Centre' established in the Batman Regional State Hospital, which is a second step hospital. Methods: Hepatitis A, Hepatitis B and conjugated pneumococcal vaccines applied on the unit during the 3-month period between November 2017 and February 2018 were analysed for epidemiological characteristics, vaccine indications and referenced clinics. Results: A total of 85 patients were vaccinated. 35.3% (n = 30) of these patients were female. All patients were older than 16 years. The mean age was 57.6 years. In the distribution of vaccines, 80% (n = 68) of the patients were vaccinated with conjugated pneumococcal vaccine, 17.6% (n = 15) had the hepatitis B vaccine and 2.4% (n = 2) had the hepatitis A vaccine. When the indications for the vaccinations were considered, 5.9% (n = 5) of the patients were over 65 years of age, 36.5% (n = 31) of patients had renal failure, 1.2% (n = 1) had  rheumatologic disease, 8.2% (n = 7) individuals had risky contact with Hepatitis B, 4.7% (n = 4) individuals were vaccinated because they were health staff and 42.4% (n = 36) were individuals with underlying lung diseases, especially COPD. Conclusion: Adult Immunization Centres are required for all institutions providing secondary and tertiary health care. In order to increase the vaccination rates to the required level, these centres should be active within the hospitals.


  • 1. WHO | Vaccines and diseases. WHO [Internet]. 2018 [cited 2018 Mar 10]; Available from: http://www.who.int/immunization/diseases/en/
  • 2. Adult Immunization Schedule by Vaccine and Age Group | CDC [Internet]. [cited 2018 Mar 10]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
  • 3. WHO | Global Vaccine Action Plan. WHO [Internet]. 2018 [cited 2018 Mar 10]; Available from: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/
  • 4. WHO | Data, statistics and graphics. WHO [Internet]. 2018 [cited 2018 Mar 10]; Available from: http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
  • 5. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi [Internet]. [cited 2018 Mar 10]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,11080/genisletilmis-bagisiklama-programi-genelgesi.html
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Notes from the field
Authors

Orcid: 0000-0001-5136-9148
Author: İrem AKDEMİR KALKAN (Primary Author)
Institution: ANKARA TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Fethiye AKGÜL

Author: Güle ÇINAR
Institution: ANKARA TIP PR.

Author: Osman MEMİKOĞLU
Institution: ANKARA TIP PR.

Author: Alpay AZAP
Institution: ANKARA TIP PR.

Dates

Application Date : November 11, 2018
Acceptance Date : May 21, 2019
Publication Date : December 29, 2019

Bibtex @note { tjph466883, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {362 - 366}, doi = {10.20518/tjph.466883}, title = {İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi}, key = {cite}, author = {Akdemir Kalkan, İrem and Akgül, Fethiye and Çınar, Güle and Memikoğlu, Osman and Azap, Alpay} }
APA Akdemir Kalkan, İ , Akgül, F , Çınar, G , Memikoğlu, O , Azap, A . (2019). İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi . Turkish Journal of Public Health , 17 (3) , 362-366 . DOI: 10.20518/tjph.466883
MLA Akdemir Kalkan, İ , Akgül, F , Çınar, G , Memikoğlu, O , Azap, A . "İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi" . Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 362-366 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/50956/466883>
Chicago Akdemir Kalkan, İ , Akgül, F , Çınar, G , Memikoğlu, O , Azap, A . "İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 362-366
RIS TY - JOUR T1 - İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi AU - İrem Akdemir Kalkan , Fethiye Akgül , Güle Çınar , Osman Memikoğlu , Alpay Azap Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.466883 DO - 10.20518/tjph.466883 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 362 EP - 366 VL - 17 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.466883 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.466883 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi %A İrem Akdemir Kalkan , Fethiye Akgül , Güle Çınar , Osman Memikoğlu , Alpay Azap %T İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.466883 %U 10.20518/tjph.466883
ISNAD Akdemir Kalkan, İrem , Akgül, Fethiye , Çınar, Güle , Memikoğlu, Osman , Azap, Alpay . "İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi". Turkish Journal of Public Health 17 / 3 (December 2019): 362-366 . https://doi.org/10.20518/tjph.466883
AMA Akdemir Kalkan İ , Akgül F , Çınar G , Memikoğlu O , Azap A . İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi. TurkJPH. 2019; 17(3): 362-366.
Vancouver Akdemir Kalkan İ , Akgül F , Çınar G , Memikoğlu O , Azap A . İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(3): 362-366.
IEEE İ. Akdemir Kalkan , F. Akgül , G. Çınar , O. Memikoğlu and A. Azap , "İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi", Turkish Journal of Public Health, vol. 17, no. 3, pp. 362-366, Dec. 2020, doi:10.20518/tjph.466883