Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 68 - 82 2020-04-30

Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866
International health conference in the shadow of a cholera in Europe, 1866

Coşkun BAKAR [1]


Kolera 19.yüzyılda (yy) boyunca dünya üzerinde büyük salgınlara yol açtı. Bu dönemde Fransa’nın öncülüğünde uluslararası sağlık konferansları serisi gerçekleşti. Bu konferanslardan üçüncüsü 1866 yılında İstanbul’da yapıldı (17 ülke). Konferansın yapıldığı tarihlerde hastalığın bulaşma yolu hakkında tam olarak görüş birliği bulunmamaktaydı. Batılı delegelerin en önemli kaygıları hastalığın kendi ülkelerine bulaşmaması ve de ticareti engelleyecek önlemlerin alınmamasıydı. Ancak yine de konferansta hastalığın Hindistan kaynaklı olduğu ve karantina önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiği kabul edildi

During the 19th century, cholera caused major epidemics in the world. In the meantime, a series of international health conferences took place under the leadership of France. The third of these conferences was held in 1866 in Istanbul (17 country attended). There was no consensus on the transmission route of the disease at the time of the conference. The most important concern of the Western delegates was that the disease did not enter their own countries and that measures were taken to protect flow of trade. It was nonetheless, accepted during the conference that the disease originated from India and that quarantine measures should be strengthened.

 • 1.Sherman IW. Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık. (Çev:Emel Tümbay, Mine Arığ Küçüker). İstanbul:Türkiye İş Bankası Yayınları, 2016:45-66.
 • 2.Waller J. Mikrobun Keşfi Hastalıklar Hakkında Düşüncelerimizi Değiştiren Yürmi Yıl. (Çev: Fahri Öz). Ankara: TUBİTAK Populer Bilim Kitapları, 2014.
 • 3.Ponting C. Dünyanın Yeşil Tarihi Çevre ve Büyük Uygarlıkların Çöküşü. (Çev: Ayşe Başcı). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2008:242-280.
 • 4.Snow J. On The Mode of Communication of Cholera. London: John Churchill, New Burlington Street, 1854.
 • 5.Tekeli İ, Güler Ç, Yerli SV, ve ark. Türkiye’nin Sağlık Tarihi Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Konunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı. Ankara:TUBA, 2010.
 • 6.Ersoy N, Gungor Y, Akpinar A. International Sanitary Confernces from Ottomona Perspective (1851-1938). Hygiea Internationalis. 2011;10(1):53-79. doi: 10.3384/hygiea.1403-8668.1110153[online]. Available at: http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/v10/i1/a04/hygiea11v10i1a04.pdf . Accessed January 18, 2019.
 • 7. Engels F. İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu. (Çev: Yurdakul Fincancı). İstanbul:Sol yayınları, 2010.
 • 8.Howard-Jones N. The scientific background of the International Sanitary Conferences, 1851-1938. World Health Organization, Geneva, 1975.
 • 9.Şehsuvaroğlu BN. Türkiye Karantina Tarihine Giriş I – Dünya Karantina Teşkilatı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1957;20(3):418-444.
 • 10.Şehsuvaroğlu BN. Türkiye Karantina Tarihine Giriş II – Türkiye’de Karantina Teşkilatının Kuruluşu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1957;20(4):601-619.
 • 11.Dedeoğlu N. Uluslararası Sağlık Çalışmalarının Tarihçesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye, Antalya, 1988.
 • 12.Sarıyıldız G. Hicaz Karantina Teşkilâtı (1865-1914). Ankara:Türk Tarih Kurumu, 1996.
 • 13.Sarıyıldız G. Karantina Meclisi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri. Belleten, 1994;Cilt LVIII(222):329-376.
 • 14.Ayar M. Osmanlı devletinde Kolera İstanbul Örneği (1892-1895). İstanbul:Kitabevi-326, 2007.
 • 15.Panzac D. Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba 1700-1850. (Çev:Serap Yılmaz). İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları,2011.
 • 16.Aydın E. 19.Yüzyılda Osmanlı Sağlık Teşkilatlanması. OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi). 2004;15:185-207. [online]. Available at: http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=19&sayi_id=1272 Accessed January 18, 2019.
 • 17.Berkes N. Türkiye’de Çağdaşlaşma. (Yayına Hazırlayan: Ahmet Kuyaş). İstanbul:Yapı Kredi Yayınları, 2013.
 • 18.Ortaylı İ. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul:Alkım Yayınevi, 2006.
 • 19.Uludağ OŞ. Son Kapitülasyonlardan Biri Karantina. Belleten. 1938;2(7-8):445-467.
 • 20.Başağaoğlu İ, Uçar A, Doğan O. Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele. İstanbul:Çamlıca Yayınları, 2015.
 • 21.Dereköy FS. Vakayi-i Tıbbiye Dergisinin 1884/100, 1897/24, 1897/5, 1897/12 ve 1897/13 Sayılarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı. Çanakkale, 2016.
 • 22.Doğan G. Osmanlı İmparatorluğu’nda Karantina Uygulaması ve Venedik Uluslararası Sıhhiye Konferansı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011;Güz (15):91-109.
 • 23.TC Sağlık Bakanlığı. Dış ilişkiler Dairsei Başkanlığı. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri. Ankara, 1997.
 • 24.Von Moltke H. Türkiye’deki durum ve olaylar üzerine Mektuplar (1835-1839). (Çev:Hayrullah Örs). Ankara:Türk Tarih Kurumu Basımevi,1960.
 • 25.Ünver AS. Türkiye’de Çiçek Aşısı ve Tarihi. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü No.38. İstanbul, 1948.
 • 26.World Health Organization(WHO).[online]. Available at: https://www.who.int/ Accessed January 18, 2019.
 • 27.Fişek NH. Halk Sağlığı’na Giriş.Ankara:Çağ Matbaası,1983:204.
 • 28.Böke P. İzmir Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1840-1900). ÇTTAD, 2009;VIII/18-19,(2009/Bahar-Güz):137-159.
 • 29.Abbot SL. International Sanitary Conference. Report to The International Sanitary Conference, Of a Commission From That Body. Origin, Endemicity, Transmissibility and Progagation of Asiatic Cholera. Boston,1867.
 • 30.Koloğlu O. Osmanlı Basınında 1865 Kolera Salgını, İstanbul Sağlık Konferansı ve Mirza Malkom Han. Osmanlı Bilimi Araştırmaları VI/2, 2005;139-150.
 • 31.Oruç D. La Turquie Gazetesi’nde İstanbul (1866) (Fihrist-Çeviri-Değerlendirme). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı. İstanbul, 2017.
 • 32.Bakar C. Kırk yedi yıl sonra yeniden bir salgının hikâyesi. 1970 Sağmalcılar kolera salgınından günümüze dersler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2017;15(3):245-269.
 • 33.Güngör Y, Ersoy N. 19. Yüzyıl Uluslararası Karantina Konferansları. Kahya E, Şar S, Ataç A, Mazıcıoğlu M.(Editörler). IX.Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri Kitabı. Ankara:Nobel Basımevi, 2006:342-349.
 • 34.World Health Organization(WHO). Yemen cholera situation report no.4 19 July 2017. [online]. Available at:http://www.emro.who.int/images/stories/20170719_WHO_cholera_SitRep_4_v2.pdf?ua=1 Accessed January 18, 2019.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Report
Authors

Orcid: 0000-0002-5497-2759
Author: Coşkun BAKAR
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 9, 2019
Acceptance Date : June 30, 2019
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @report { tjph510455, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {68 - 82}, doi = {10.20518/tjph.510455}, title = {Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866}, key = {cite}, author = {Bakar, Coşkun} }
APA Bakar, C . (2020). Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866 . Turkish Journal of Public Health , 18 (1) , 68-82 . DOI: 10.20518/tjph.510455
MLA Bakar, C . "Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866" . Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 68-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/53955/510455>
Chicago Bakar, C . "Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866". Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 68-82
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866 AU - Coşkun Bakar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20518/tjph.510455 DO - 10.20518/tjph.510455 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 82 VL - 18 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.510455 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.510455 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866 %A Coşkun Bakar %T Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866 %D 2020 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 18 %N 1 %R doi: 10.20518/tjph.510455 %U 10.20518/tjph.510455
ISNAD Bakar, Coşkun . "Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866". Turkish Journal of Public Health 18 / 1 (April 2020): 68-82 . https://doi.org/10.20518/tjph.510455
AMA Bakar C . Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866. TurkJPH. 2020; 18(1): 68-82.
Vancouver Bakar C . Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866. Turkish Journal of Public Health. 2020; 18(1): 68-82.
IEEE C. Bakar , "Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866", Turkish Journal of Public Health, vol. 18, no. 1, pp. 68-82, Apr. 2020, doi:10.20518/tjph.510455