Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 54 - 67 2020-04-30

Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi
Health risk assessment based on nitrate levels in ground and surface waters in different sites of the Elazığ Province, Turkey

Murat ÇELİKER [1]


Amaç: Bu çalışmada, Elazığ ilinin 65 farklı yerinden alınan yeraltı ve yerüstü su örneklerindeki nitrat konsantrasyonunun, bu bölgelerde yaşayan insanlar için olası sağlık tehlikelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel bir araştırma olan bu çalışmada, içme suyundaki nitrat düzeylerine spektrofotometrik olarak bakılmış olup içme suyu yoluyla yüksek nitrat alımının, yetişkinler, çocuklar ve bebekler üzerindeki olası sağlık risk değerlendirmesi, USEPA sağlık tehlike modeli (HQ) kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Su numunelerinin nitrat seviyeleri ortalaması 8.99±16.77 mg/L olarak hesaplanmıştır. Örnekleme noktalarının %6'sında Türk standartlarında (50 mg/L) ve Dünya Sağlık Örgütü (50 mg/L) standartlarında önerilen sınır değerlerden daha yüksek konsantrasyonlara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Nitratın, kronik günlük alımı (CDI), yetişkinler, çocuklar ve bebekler için sırasıyla 0.25±0.47, 0.67±1.25 ve 0.71±1.34 mg/kg/gün’dür. Tehlike katsayısı (HQ) değeri yetişkinler için 0.16±0.29, çocuklar için 0.42±0.78 ve bebekler için 0.44±0.83 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Tehlike katsayısı (HQ) değerleri, Elazığ ilinin %9.30’u yetişkin, %18.60’ı çocuk ve %20.93’ü bebek nüfusunun aşırı nitrat kullanımı nedeniyle kronik toksisite riski altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, nitrat değerinin yüksek olduğu yerlerde su kaynaklarını korumak için gerekli tüm çevresel güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Objective: The aim of this study was to investisgate the nitrate concentration levels in groundwater and surface water samples collected from 65 distinct locations in the Elazığ Province of Turkey. In doing so, it was aimed to evaluate the possible health implications on the poupulations living in these areas. Method: In this cross-sectional study, the nitrate levels in drinking water were analyzed spectrophotometrically and the possible health risk assessment of adults, children and infants through drinking water was ascertained using the USEPA health hazard model (HQ). Results: The mean nitrate levels of the water samples were calculated as 8.99 ± 16.77 mg/L. It was found that 6% of the sampling points had higher concentrations than the recommended limit values by Turkish (50 mg / L) and World Health Organization (50 mg / L) standards. Chronic daily intake of nitrate (CDI) was 0.25 ± 0.47, 0.67 ± 1.25 and 0.71 ± 1.34 mg/kg/day for adults, children and infants, respectively. The hazard quotient (HQ) was calculated as 0.16 ± 0.29 for adults, 0.42 ± 0.78 for children and 0.44 ± 0.83 for infants. Conclusion: The hazard quotient (HQ) values reveal that 9.30% of adults, 18.60% of children and 20.93% of the infant population of Elazığ are at a higher risk of chronic toxicity through excess nitrate intake. Therefore, where the nitrate value is measured as high, all necessary environmental safety precautions should be taken to protect water resources.

  • 1. IARC (2010) Ingested nitrate and nitrite, and cyanobacterial peptide toxins, vol 94. IARC Press, International Agency for Research on Cancer, Lyon.2. Keramati H, Ghorbani R, Fakhri Y, Khaneghah AM, Conti GO, Ferrante M, Ghaderpoori M, Taghavi M, Baninameh Z, Bay A. Radon 222 in drinking water resources of Iran: a systematic review, metaanalysis and probabilistic risk assessment (Monte Carlo simulation). Food Chem Toxicol, 2018; 115,460–4693.Eziz M, Mohammad A, Mamut A, Hini G. A human health risk assessment of heavy metals in agricultural soils of Yanqi Basin, Silk Road Economic Belt, China. Hum Ecol Risk Assess, 2018; 24,1–15.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-1211-5561
Author: Murat ÇELİKER (Primary Author)
Institution: General Directory of State Hydraulics Works, 9th Regional Directory, Elazığ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 28, 2019
Acceptance Date : January 16, 2020
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { tjph626205, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {54 - 67}, doi = {10.20518/tjph.626205}, title = {Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Çeliker, Murat} }
APA Çeliker, M . (2020). Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi . Turkish Journal of Public Health , 18 (1) , 54-67 . DOI: 10.20518/tjph.626205
MLA Çeliker, M . "Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi" . Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 54-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/53955/626205>
Chicago Çeliker, M . "Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi". Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 54-67
RIS TY - JOUR T1 - Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi AU - Murat Çeliker Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20518/tjph.626205 DO - 10.20518/tjph.626205 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 67 VL - 18 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.626205 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.626205 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi %A Murat Çeliker %T Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi %D 2020 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 18 %N 1 %R doi: 10.20518/tjph.626205 %U 10.20518/tjph.626205
ISNAD Çeliker, Murat . "Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi". Turkish Journal of Public Health 18 / 1 (April 2020): 54-67 . https://doi.org/10.20518/tjph.626205
AMA Çeliker M . Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi. TurkJPH. 2020; 18(1): 54-67.
Vancouver Çeliker M . Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi. Turkish Journal of Public Health. 2020; 18(1): 54-67.
IEEE M. Çeliker , "Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi", Turkish Journal of Public Health, vol. 18, no. 1, pp. 54-67, Apr. 2020, doi:10.20518/tjph.626205