Year 2019, Volume 30 , Issue 3, Pages 199 - 205 2019-12-20

TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Suat EREL [1] , Emel TAŞVURAN HORATA [2] , Uğur CAVLAK [3] , Murat Ali ÇINAR [4] , Melda SOYSAL TOMRUK [5] , Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI [6] , Hayri Baran YOSMAOĞLU [7] , Ferdi BAŞKURT [8] , Çiğdem AYHAN [9] , Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER [10] , İpek YELDAN [11] , Feryal SUBAŞI [12] , Z. Candan ALGUN [13]


Amaç: Mesleki farkındalık, o mesleğin yeterlilikleri, meslekle ilgili yasa ve yönetmelikler, görev ve sorumluluklarla ilgili önbilgi sahibi olmayı gerektirir. Bireysel istek her zaman insanların mesleğini tam olarak belirleyememektedir. Literatürde, ülkemizdeki fizyoterapi ve rehabilitasyon okullarındaki son sınıf öğrencilerinin mesleki farkındalık düzeyi kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemiştir. Çalışmanın amacı, bu okullardaki son sınıf öğrencilerinin mesleki farkındalık düzeylerini değerlendirmek ve bölümü istekleri doğrultusunda tercih eden öğrencilerle, bölümü istemeden tercih eden öğrencilerin mesleki farkındalık düzeylerini karşılaştırmaktı. Yöntem: Bu çalışma için, Türkiye’deki 10 üniversite örneklem olarak seçildi. Katılımcılara mesleki farkındalıkla ilgili 10 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Tanımlayıcı istatistikler hesaplandı. Öğrencilerin mesleki farkındalık düzeylerinin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar: Çalışmamıza 850 fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü son sınıf öğrencisi katıldı. Soruların % 71,19’una doğru cevap verildi. Katılımcıların % 77,29’unun bölümü isteyerek tercih ettiği belirlendi. Bölümü isteyerek tercih edenler ile istemediği halde tercih edenler arasında mesleki farkındalık açısından fark bulunmadı (p>0,05). Tartışma: Bu çalışmada son sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin çoğunda mesleki farkındalığın iyi düzeyde olduğu görüldü. Ancak bazı okullardaki mesleki farkındalık düzeyi orta seviyedeydi. Bu okullarda mesleki farkındalık düzeylerinin artırılması için seminerler ve söyleşiler gibi faaliyetlerin yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
Eğitim, Fizyoterapi, Mesleki
 • 1. Kuzgun Y, Deryakulu D. Eğitimde bireysel farklılıklar. 2. baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006.
 • 2. Sarıkaya T, Khorshid L. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. J Turk Educ Sci. 2009;7(2):393-423.
 • 3. Turhal E, Kıcıroğlu B, Ocakoğlu N, Karayiğit D. Meslek yüksekokulu öğrencilerinde program tercihlerinde bireysel farkındalık düzeyleri. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim 2010, Düzce.
 • 4. Lindquouist I, Engardt M, Garnham L, Poland F, Richardson B. Physiotherapy students’ professional identity on edge of working life. Med Teach. 2006;28(3):270-6.
 • 5. Kunduracılar Z, Akbaş E, Büyükuysal Ç, Biçki D, Erdam EU. Assessment of job awareness in Department of Physical Therapy and Rehabilitation students. J High Educ Sci. 2012;2(3):186-92.
 • 6. World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Policy statement: Description of physical therapy. (WCPT, London, UK, 2017). Erişim adresi: http://www.wcpt.org/policy/psdescriptionPT. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2018.
 • 7. Türkiye Fizyoterapistler Derneği. Erişim adresi: http://www. fizyoterapistler.org/tfd/index.php/en/. Erişim Tarihi: 17 Ağustos 2018.
 • 8. Ozdincler AR, Tarakci E, Aslan Y. Investigation of professional awareness of students in Physiotherapy and Rehabilitation Division. HSP. 2015;2(2):217-22.
 • 9. Taşvuran Horata E, Erel S. Evaluation of professional awareness in physiotherapy and rehabilitation students of Afyon Kocatepe University. SHS Web of Conferences 37. 2017;01062:1-6.
 • 10. Gündüz M. Meslek ve ahlâk: Öğretmenlik mesleğinin ahlâkı olabilir mi? Eurasian J Educ Res. 2005;21:138-45.
 • 11. Öhman A, Solomon P, Finch E. Career choice and professional preferences in a group of Canadian Physiotherapy Students. Adv Physiother. 2002;4:16-22.
 • 12. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. 17. baskı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2016.
 • 13. Ada EN, Karabekmez S, Alp H, Pehlevan Z. Beden eğitimi öğretmen adaylarının okudukları bölüme ilişkin aidiyet duygusunun farklı değişkenlere göre incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2016;8(2):57-65.
 • 14. Çiftçi GE, Bülbül SF, Bayar Muluk N, Çamur Duyan G, Yılmaz A. Factors in selecting a university and career among students studying in the Faculty of Health Sciences (Kirikkale University). J Kartal TR. 2011;22(3):151-60.
 • 15. Gotlib J, Białoszewski D, Opavsky J, Garrod R, Fuertes NE, Gallardo LP, et al. Attitudes of European physiotherapy students towards their chosen career in the context of different educational systems and legal regulations pertaining to the practice of physiotherapy: implications for university curricula. Physiotherapy. 2012;98:76–85.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Suat EREL (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Emel TAŞVURAN HORATA
Institution: Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Afyonkarahisar, Turkey.
Country: Turkey


Author: Uğur CAVLAK
Institution: European Lefke University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Lefke, Cyprus.
Country: Andorra


Author: Murat Ali ÇINAR
Institution: HASAN KALYONCU UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Melda SOYSAL TOMRUK
Institution: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI
Institution: SANKO University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Gaziantep, Turkey.
Country: Turkey


Author: Hayri Baran YOSMAOĞLU
Institution: Başkent University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey.
Country: Turkey


Author: Ferdi BAŞKURT
Institution: Süleyman Demirel University
Country: Turkey


Author: Çiğdem AYHAN
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
Institution: BIRUNI UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: İpek YELDAN
Institution: İstanbul University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Turkey.
Country: Turkey


Author: Feryal SUBAŞI
Institution: Yeditepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Turkey.
Country: Turkey


Author: Z. Candan ALGUN
Institution: Medipol University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Turkey.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 20, 2019

Bibtex @research article { tjpr665205, journal = {Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi}, issn = {2651-4451}, eissn = {2651-446X}, address = {}, publisher = {Türkiye Fizyoterapistler Derneği}, year = {2019}, volume = {30}, pages = {199 - 205}, doi = {10.21653/tjpr.665205}, title = {TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Erel, Suat and Taşvuran Horata, Emel and Cavlak, Uğur and Çınar, Murat Ali and Soysal Tomruk, Melda and Katırcı Kırmacı, Zekiye İpek and Yosmaoğlu, Hayri Baran and Başkurt, Ferdi and Ayhan, Çiğdem and Razak Özdinçler, Arzu and Yeldan, İpek and Subaşı, Feryal and Algun, Z. Candan} }
APA Erel, S , Taşvuran Horata, E , Cavlak, U , Çınar, M , Soysal Tomruk, M , Katırcı Kırmacı, Z , Yosmaoğlu, H , Başkurt, F , Ayhan, Ç , Razak Özdinçler, A , Yeldan, İ , Subaşı, F , Algun, Z . (2019). TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi , 30 (3) , 199-205 . DOI: 10.21653/tjpr.665205
MLA Erel, S , Taşvuran Horata, E , Cavlak, U , Çınar, M , Soysal Tomruk, M , Katırcı Kırmacı, Z , Yosmaoğlu, H , Başkurt, F , Ayhan, Ç , Razak Özdinçler, A , Yeldan, İ , Subaşı, F , Algun, Z . "TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 30 (2019 ): 199-205 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjpr/issue/50990/665205>
Chicago Erel, S , Taşvuran Horata, E , Cavlak, U , Çınar, M , Soysal Tomruk, M , Katırcı Kırmacı, Z , Yosmaoğlu, H , Başkurt, F , Ayhan, Ç , Razak Özdinçler, A , Yeldan, İ , Subaşı, F , Algun, Z . "TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 30 (2019 ): 199-205
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Suat Erel , Emel Taşvuran Horata , Uğur Cavlak , Murat Ali Çınar , Melda Soysal Tomruk , Zekiye İpek Katırcı Kırmacı , Hayri Baran Yosmaoğlu , Ferdi Başkurt , Çiğdem Ayhan , Arzu Razak Özdinçler , İpek Yeldan , Feryal Subaşı , Z. Candan Algun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21653/tjpr.665205 DO - 10.21653/tjpr.665205 T2 - Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 205 VL - 30 IS - 3 SN - 2651-4451-2651-446X M3 - doi: 10.21653/tjpr.665205 UR - https://doi.org/10.21653/tjpr.665205 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Suat Erel , Emel Taşvuran Horata , Uğur Cavlak , Murat Ali Çınar , Melda Soysal Tomruk , Zekiye İpek Katırcı Kırmacı , Hayri Baran Yosmaoğlu , Ferdi Başkurt , Çiğdem Ayhan , Arzu Razak Özdinçler , İpek Yeldan , Feryal Subaşı , Z. Candan Algun %T TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi %P 2651-4451-2651-446X %V 30 %N 3 %R doi: 10.21653/tjpr.665205 %U 10.21653/tjpr.665205
ISNAD Erel, Suat , Taşvuran Horata, Emel , Cavlak, Uğur , Çınar, Murat Ali , Soysal Tomruk, Melda , Katırcı Kırmacı, Zekiye İpek , Yosmaoğlu, Hayri Baran , Başkurt, Ferdi , Ayhan, Çiğdem , Razak Özdinçler, Arzu , Yeldan, İpek , Subaşı, Feryal , Algun, Z. Candan . "TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 30 / 3 (December 2019): 199-205 . https://doi.org/10.21653/tjpr.665205
AMA Erel S , Taşvuran Horata E , Cavlak U , Çınar M , Soysal Tomruk M , Katırcı Kırmacı Z , Yosmaoğlu H , Başkurt F , Ayhan Ç , Razak Özdinçler A , Yeldan İ , Subaşı F , Algun Z . TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Turk J Physiother Rehabil. 2019; 30(3): 199-205.
Vancouver Erel S , Taşvuran Horata E , Cavlak U , Çınar M , Soysal Tomruk M , Katırcı Kırmacı Z , Yosmaoğlu H , Başkurt F , Ayhan Ç , Razak Özdinçler A , Yeldan İ , Subaşı F , Algun Z . TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2019; 30(3): 199-205.
IEEE S. Erel , E. Taşvuran Horata , U. Cavlak , M. Çınar , M. Soysal Tomruk , Z. Katırcı Kırmacı , H. Yosmaoğlu , F. Başkurt , Ç. Ayhan , A. Razak Özdinçler , İ. Yeldan , F. Subaşı and Z. Algun , "TÜRKİYE’DE LİSANS EĞİTİMİ VEREN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OKULLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol. 30, no. 3, pp. 199-205, Dec. 2019, doi:10.21653/tjpr.665205