Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X | Period Tri-annual | Founded: 1974 | Publisher Türkiye Fizyoterapistler Derneği |


Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation is the official peer-reviewed scientific journal of the Turkish Physiotherapy Association. It is abbreviated as Turk J Physiother Rehabil. The journal publishes three issues at April, August and December, in Turkish and English. This is a open access journal and  all rights of the journal belongs toTurkish Physiotherapy Association.


“Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation” is listed in Emerging Sources Citation Index (ESCI), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), EBSCO, Excerpta Medica (EMBASE), Turkey Citation Index and Ulakbim TR Medical Index.


It is abbreviated as Turk J Physiother Rehabil.  

ISSN: 2651-4451

e- ISSN: 2651-446X

Creative Commons Lisansı

erss-now-covered-in-08095729.jpg

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X | Period Tri-annual | Founded: 1974 | Publisher Türkiye Fizyoterapistler Derneği |
Cover Image


Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation is the official peer-reviewed scientific journal of the Turkish Physiotherapy Association. It is abbreviated as Turk J Physiother Rehabil. The journal publishes three issues at April, August and December, in Turkish and English. This is a open access journal and  all rights of the journal belongs toTurkish Physiotherapy Association.


“Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation” is listed in Emerging Sources Citation Index (ESCI), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), EBSCO, Excerpta Medica (EMBASE), Turkey Citation Index and Ulakbim TR Medical Index.


It is abbreviated as Turk J Physiother Rehabil.  

ISSN: 2651-4451

e- ISSN: 2651-446X

Creative Commons Lisansı

erss-now-covered-in-08095729.jpg

Volume 32 - Issue 1 - Apr 10, 2021
 1. MULTİPL SKLEROZDA EKSENTRİK VE KONSENTRİK EGZERSİZ EĞİTİMİNİN HEMODİNAMİK YANITLAR, FONKSİYONEL KAPASİTE VE YORGUNLUK ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 10 - 19
  Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI, Tüzün FIRAT, Melda SAĞLAM, Abdurrahman NEYAL, Ayşe NEYAL, Nevin ERGUN
 2. PRİMER DİSMENORESİ OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA OMURGA POSTÜR VE MOBİLİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 20 - 27
  Ayşenur KARAKUŞ, Derya ÖZER KAYA, Şeyda TOPRAK ÇELENAY
 3. ÜLKEMİZDE FİZYOTERAPİSTLERİN “İŞLEVSELLİK, YETİ YİTİMİ VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI (ICF)” KONUSUNDA BİLGİ VE FARKINDALIKLARI
  Pages 28 - 36
  Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT, Ela TARAKCI
 4. FİZYOTERAPİST-HASTA İLETİŞİMİNİN İNCELENMESİ: NİTEL ÇALIŞMA
  Pages 37 - 43
  Sercan YILLI, Bensu SÖĞÜT, Serkan KALMAZ, Faruk ALTAY, Sualp GÜNDÜZ, Damla ARSLAN, Ebru Gül SEZİK, Elif TURGUT
 5. TURKISH VERSION OF BODY AWARENESS QUESTIONNAIRE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
  Pages 44 - 50
  Seda KARACA, Banu BAYAR
 6. ACTIVITY AND PARTICIPATION IN PRESCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT INJURY TYPES OF OBSTETRIC BRACHIAL PLEXUS PARALYSIS
  Pages 51 - 59
  Kıvanç DELİOĞLU, Akın ÜZÜMCÜGİL, Ebru ÖZTÜRK, Mintaze KEREM GÜNEL
 7. ACUTE EFFECTS OF INTRAMUSCULAR STRETCHING AND PASSIVE STRETCHING ON SPASTICITY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
  Pages 60 - 66
  Kamile UZUN AKKAYA, Bülent ELBASAN
 8. THE IMPACT OF NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN ON POSTURAL CONTROL, BALANCE, FALL, MOBILITY AND PHYSICAL ACTIVITY IN ELDERLY INDIVIDUALS: A COMPARATIVE STUDY
  Pages 67 - 73
  Gülşah ÖZSOY, Nursen İLÇİN
 9. DIFFERENCE IN PERCEIVED PAIN INTENSITY DEPENDING ON THE ORDER OF SUBMAXIMAL ISOMETRIC CONTRACTIONS PERFORMED AT DIFFERENT INTENSITIES
  Pages 74 - 80
  Wootaek LİM
 10. RELIABILITY AND VALIDITY OF THE TURKISH VERSION OF THE CAREGIVER FUNCTIONAL USE SURVEY
  Pages 81 - 88
  Ayşe YILDIZ, Ramazan YILDIZ, Erkan EROL, Umut APAYDIN, Derya GÖKMEN, Bülent ELBASAN
 11. ADOLESAN TENİS OYUNCULARINDA OMUZ ROTATOR KAS KUVVETİ İLE ÜST EKSTREMİTE PERFORMANS TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 89 - 96
  Nazlı Büşra CİĞERCİOĞLU, Hande GUNEY DENİZ, Ezgi ÜNÜVAR, Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU, Gül BALTACI
 12. ADOLESAN TENİSÇİLERDE KALÇA KAS KUVVETİ VE FEMORAL ANTEVERSİYON AÇISININ BİLATERAL KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 97 - 102
  Sümeyya YALKI, Hande GUNEY DENİZ, Fırat TAN, Fatma Filiz ÇOLAKOĞLU, Gül BALTACI
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Physiotherapy Rehabilitation 1300-8757 2148-0109 251 1974-2019