Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 94 - 103 2017-12-15

THE IMPORTANCE OF STORAGE ATMOSPHERE IN CONSUMER PREFERENCE
MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ

Ceylan Bozpolat [1]


In line with modern marketing understanding, firms perform various applications to slam to the competitors and to influence the consumers. Design of environment in which goods and services are presented to consumers through a way influencing them to buy those products is one of these applications. Consumers are exposed to many exhorters that can affect their perception from the moment they enter the store. Perceived stimulus through five sense organs such as visual, auditory, touch and feel, smell, taste in the store play a role in consumers' store choice and purchasing decision process. Within this framework in this study, by considering the five sense organs the factors that constitute the classified store atmosphere were investigated.

Modern pazarlama anlayışı paralelinde işletmeler rakiplerine fark atabilmek ve tüketicilerini etkileyebilmek için çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulduğu ortamların, onları etkileyip satın almaya yönlendirecek şekilde dizayn edilmesi bu uygulamalardan biridir. Tüketiciler mağazaya girdikleri andan itibaren algılamalarını etkileyebilecek birçok uyarana maruz kalmaktadırlar. Mağaza içindeki görsel, işitsel, dokunma ve hissetme, koku, tat gibi beş duyu organı aracılığıyla algılanan uyaranlar tüketicilerin mağaza tercihinde ve satın alma karar sürecinde rol oynamaktadır. Bu kapsamda çalışmada beş duyu organı dikkate alınarak sınıflandırılmış mağaza atmosferini oluşturan faktörler ele alınarak incelenmiştir. 

 • Akaydın, H. (2007). “Perakende Mağaza Atmosferinin Müşterilerin Satın Alma Kararı Üzerindeki Rolü: Eskişehir İlindeki Alışveriş Merkezi Müşterileri İle Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan M., Bayçu S. (2006). Mağaza Atmosferi, (Edt. Mine Oyman), Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 • Arslan, M. (2011). Mağazacılıkta Atmosfer, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Berman, B.R., . Evans, J. R. (2012). Retail Management: A Strategic Approach, Hofstra University.
 • Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical Surroundings on customers and employees, Journal of Marketing, 56, 57-71.
 • Bradford, K. D., Desrochers, D. M. (2009). The Use of Scents to Influence Consumers: The Sense of Using Scents to Make Cents, Journal of Business Ethics, 90, 141-153.
 • Demiray, B. (2016). Mağaza Deneyiminde Duyusal Öğeler: Ses, Renk Ve Işığın Tüketicilerin Kalite Algısı ve İçgüdüsel Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dunne, P., Lusch, R. F. (1999). Retailing, Harrcourt, Inc. Orlando.
 • Eriş, U. (2012). İletişim Bilgisi (Ünite3), (Edt. Nezih Orhon ve Ufuk Eriş) Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2712, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1675, Eskişehir.
 • Eroğlu, S. A., Karen, A. M. (1990). An Empirical Study of Retail Crowding; Antecedents and Consequences, Journal of Retailing, 66 (2), 201-222.
 • Fettahlıoğlu, H. S. (2014). Tüketicilerin Mağaza Atmosferinden Etkilenme Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 27-40.
 • Grossman, R. P., Wisenblit, J. Z. (1999). What We Know About Consumers’ Color Choices, Journal of Marketing, 5(3), 78-88.
 • Kachaganova, E. (2008). “Mağaza Atmosferinin Satın Almaya Etkisi Ve Departmanlı Mağazada Bir Uygulama”, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Kotler, P. (2000). MarketingManagement, Millenium Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Kotler, P.(1974). Atmospherics as a Marketing Tool, Journal of Retailing, 49(4), 48-64.
 • Kutlay, E. B. (2007). “Müziğin Bir Pazarlama Elementi Olarak Tüketici Üzerinde Duygusal, Algısal ve Davranışsal Etkileri”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lindstrom, M. (2006). Duyular ve Marka, (Çev. Ümit Şensoy) Optimist Yayınları, İstanbul.
 • Lindstrom, M. (2014). Buyology, (Çev. Ümit Şensoy) Optimist Yayınları, Şubat, İstanbul.
 • Odabaşı, Y., Barış, G. (2002). Tüketici Davranışı, MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Orel, F. (2005). Renklerin Dünyasında Mağazacılık, Bizim Market Dergisi, Mayıs.
 • Orel, F. (2006a). Mağazaların İlk Yüzü: Vitrinler, Bizim Market Dergisi, Aralık.
 • Orel, F. (2006b). Mağaza İçinde Müzik Yayını Nasıl Olmalıdır? Bizim Market Dergisi, Kasım.
 • Orel, F. (2007). Mağaza Atmosferi Oluşumuna Mağaza Personelinin Katkısı, Bizim Market Dergisi, Nisan.
 • Ölçer, F. (2005). Departmanlı Mağazalarda Motivasyon Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 1-26.
 • Peck, J., Wiggins, J. (2006). It Just Feels Good: Customers’ Affective Response to Touch and Its Influence on Persuasion, Journal of Marketing, 70, 56- 57.
 • Sharma A., Stafford T.F. (2000). The Effect of Retail Atmospherics on Customers’ Perceptions of Salespeople and Customer Persuasion, Journal of Business Research 49(2), 183-191.
 • Spangenberg, E. R., Grohmann, B. and Sprott, D. E. (2005). It’s Beginning to Smell (and Sound) a Lot Like Christmas: The Interactive Effects of Ambient Scent and Music in a Retail Setting, Journal of Business Research, 58(11), 1583-1589.
 • Tek Ö.B., Orel F. D. (2006). Perakende Pazarlama Yönetimi, 2. Baskı, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
 • Turley, L.W., Millian, R. E. (2000). Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental Evidence, Journal of Business Research, 49, 193-211.
 • Ustaahmetoğlu, E. (2016). Tat Algısı: Hazır Kahve Üzerine Deneysel Bir Uygulama, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(12), 51-64.
 • Varinli, İ. (2005). Marketlerde Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yalch, R. F., Eric, S. (2000). The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times, Journal of Business Research, 49, 139- 147.
 • Yurdakul, M. (2007). İlişkisel Pazarlama Anlayışında Müşteri Sadakati Olgusunun Ayrıntılı Bir Şekilde Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,17, 1-20.
 • Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önemin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(30), 444-473.
 • http://www.tdk.gov.tr/
 • http://www.fatmaorel.net/
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ceylan Bozpolat (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2017

Bibtex @research article { tjsosci360140, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {94 - 103}, doi = {10.30520/tjsosci.360140}, title = {MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Bozpolat, Ceylan} }
APA Bozpolat, C . (2017). MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ. The Journal of Social Science , 1 (2) , 94-103 . DOI: 10.30520/tjsosci.360140
MLA Bozpolat, C . "MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ". The Journal of Social Science 1 (2017 ): 94-103 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/32980/360140>
Chicago Bozpolat, C . "MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ". The Journal of Social Science 1 (2017 ): 94-103
RIS TY - JOUR T1 - MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ AU - Ceylan Bozpolat Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.360140 DO - 10.30520/tjsosci.360140 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 103 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.360140 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.360140 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ %A Ceylan Bozpolat %T MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ %D 2017 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 1 %N 2 %R doi: 10.30520/tjsosci.360140 %U 10.30520/tjsosci.360140
ISNAD Bozpolat, Ceylan . "MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ". The Journal of Social Science 1 / 2 (December 2017): 94-103 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.360140
AMA Bozpolat C . MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ. TJSS. 2017; 1(2): 94-103.
Vancouver Bozpolat C . MAĞAZA ATMOSFERİNİN TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ. The Journal of Social Science. 2017; 1(2): 103-94.