The Journal of Social Science
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-0807 | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com


The Journal of Social Science (TJSS), is an international blind peer-reviewed journal indexed in databases and accepts publications in English and Turkish languages.

TJSS accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Business, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology.

Published articles are given the DOI number.


The sixth issue of the journal will be published in February 2020.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

You can ask your questions about the journal by thejournalofsocialscience@gmail.com e-mail address.

The Journal of Social Science

e-ISSN 2587-0807 | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com
Cover Image


The Journal of Social Science (TJSS), is an international blind peer-reviewed journal indexed in databases and accepts publications in English and Turkish languages.

TJSS accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Business, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology.

Published articles are given the DOI number.


The sixth issue of the journal will be published in February 2020.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

You can ask your questions about the journal by thejournalofsocialscience@gmail.com e-mail address.

Volume 3 - Issue 6 - Sep 2019
 1. COMPARING BRITISH AND CARIBBEAN NATIONHOOD IN THE LONELY LONDONERS
  Pages 414 - 424
  Cengiz KARAGÖZ
 2. TURKISH TYPE LEADERSHIP: SABRI ULKER EXAMPLE
  Pages 425 - 438
  Elif BAYKAL
 3. GENÇ YETİŞKİNLERDE MUTLULUĞUN MANEVİYAT VE KANAAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 439 - 448
  Merve AYDIN
 4. İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA FESAD MÜEYYİDESİ İLE KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL EDİLEBİLİRLİK MÜEYYİDELERİNİN MUKAYESESİ
  Pages 449 - 473
  Mustafa ÜNAL
 5. POSTÜRÜ PROBLEMLİ VÜCUTLARIN GİYSİ KALIBI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 474 - 487
  Nezla ÜNAL
 6. KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ)
  Pages 488 - 496
  Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA
 7. TÜKETİCİ-MARKA İLİŞKİSİNDE MARKA AŞKININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 497 - 510
  Polat CAN , Sibel MÜHÜRDAROĞLU
 8. A RESEARCH ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN FASHION DESIGN AND FABRIC PARAMETERS
  Pages 511 - 516
  Şöhret AKTEPE
 9. BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM
  Pages 517 - 529
  YAZBAHAR ÇETİN , Erkan PERKTAŞ
 10. KURUMSAL MARKALAŞMA ve İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI
  Pages 530 - 550
  Zübeyde SÜLLÜ
 11. ERGENLERDE BİLGİSAYAR OYUNLARININ ETKİLERİ
  Pages 551 - 564
  Berru ULUSOY , Sabri ÇELİK
 12. YAS SÜRECİNDEKİ ERGENLERİN DİSSOSİYATİF YAŞANTILARI VE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 565 - 582
  Mahsun AVCI
 13. KIRIKHAN İLÇESİ'NİN TURİZM POTANSİYELİ
  Pages 583 - 599
  Reyhan Rafet CAN
 14. TANZİMATTAN CUMHURİYETE MODERN DEVLETE DAİR BİR TARTIŞMA
  Pages 600 - 612
  BARIŞ KANDEĞER
 15. NOSTALGIC EVOLUTION OF MARKETING: RETRO MARKETING
  Pages 613 - 624
  Esra ÖZKAN PİR
 16. ETEK ÜRETİMİNDE ÖRNEK BİR ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ UYGULAMASI
  Pages 625 - 641
  Nezla ÜNAL