The Journal of Social Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-0807 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com


The Journal of Social Science (TJSS), published since 2017, is an international blind peer-reviewed, open-access journal that publishes papers on areas of social sciences.

TJSS accepts papers about; Anthropology, Archeology, Business, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology areas.

Published articles are given the DOI number.

The eightieth issue of the journal will be published in September 2020.

You can ask your questions about the journal by thejournalofsocialscience@gmail.com

The Journal of Social Science

e-ISSN 2587-0807 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com
Cover Image


The Journal of Social Science (TJSS), published since 2017, is an international blind peer-reviewed, open-access journal that publishes papers on areas of social sciences.

TJSS accepts papers about; Anthropology, Archeology, Business, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology areas.

Published articles are given the DOI number.

The eightieth issue of the journal will be published in September 2020.

You can ask your questions about the journal by thejournalofsocialscience@gmail.com

Volume 4 - Issue 7 - Feb 28, 2020
 1. SOCIO-ECONOMIC VARIABLES AND TAX COMPLIANCE IN THE SCOPE OF FISCAL SOCIOLOGY: A RESEARCH ON THE EUROPEAN UNION AND OECD
  Pages 1 - 17
  Rana DAYIOĞLU ERUL
 2. ON THE WAY TO THE INDEPENDENCE: THE SIMILARITIES BETWEEN THE AMERICAN REVOLUTION THROUGH THOMAS PAINE’S COMMON SENSE AND JAMES CHALMERS’S PLAIN TRUTH AND TURKISH WAR OF INDEPENDENCE THROUGH ALI KEMAL’S PEYAM-I SABAH AND FAIK AHMET BARUTÇU’S İSTİKBAL NEWSPAPERS
  Pages 18 - 24
  Gökçen UZUNKÖPRÜ
 3. G7 ÜLKELERİNDE ASKERİ HARCAMALAR VE EKONOMİK BÜYÜME: PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 25 - 33
  Mehmet Emre ÜNSAL
 4. ÇANAKKALE AYVACIK PEŞKİRLERİ
  Pages 34 - 48
  Aylin ÖZCAN
 5. SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ULUSAL REKABETÇİ AVANTAJA BAKIŞI: SÖYLEMLERDE PORTER MODELİNİN İZLERİ
  Pages 49 - 72
  Çiğdem BASKICI
 6. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Pages 73 - 86
  Habip DEMİRHAN
 7. FOREIGN POLICY PERSPECTIVES AND SUPERPOWER POLITICS: COMPETITION OF U.S. AND RUSSIA OVER KOSOVO
  Pages 87 - 101
  Efe SIVIŞ
 8. THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES
  Pages 102 - 109
  Merve ENGİN ÖZTÜRK
 9. UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ
  Pages 110 - 120
  Metin BAYRAM
 10. SANAT TARİHİNDEKİ ESERLER İLE PİKTOGRAMLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM VE BENZERLİKLER
  Pages 121 - 133
  Reyhan ULUDAĞ ERASLAN
 11. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAM SORUNU VE MÜCADELE STRATEJİLERİ
  Pages 134 - 144
  Ali OSMANOĞLU
 12. ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ
  Pages 145 - 159
  Ahmet ARSLAN , Esra ÇIKMAZ
 13. ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 160 - 174
  Arzu YÜKSEL , Ayşe Nihan ARIBAŞ , Emel BAHADIR YILMAZ
 14. İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ
  Pages 175 - 190
  Birgül TAŞDELEN
 15. NAHÇIVAN FOLKLOR METİNLERİNDE TÜRK KÖKENLİ ANTROPONİMLER (ŞAHIS ADLARI)
  Pages 191 - 195
  Çinara RZAYEVA
 16. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI
  Pages 196 - 210
  Emel BAHADIR YILMAZ , Arzu YÜKSEL
 17. GLOBALIZATION, CREOLE CULTURE AND CITIES IN THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST
  Pages 211 - 218
  Cengiz Karagöz
 18. KÖL TİGİN (K 10) YAZITINDAKİ ÖD T(E)ÑRİ KİŞİ OGLI KOOP ÖLG(E)Lİ TÖRİM(İ)Ş CÜMLESİ ÜZERİNE
  Pages 219 - 225
  Eyup Sertaç AYAZ
 19. LOTTE (CHARLOTTE) REİNİGER’İN CANLANDIRMA SANATINA KATKILARI VE TARİHİN İLK SİLÜET CANLANDIRMA FİLMİ ‘PRENS AHMED'İN MACERALARI’
  Pages 226 - 237
  İpek Fatma ÇEVİK
 20. OTEL SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ: REKABET AVANTAJI YARATMAK İÇİN PERFORMANS VE PAZAR YÖNELİMİ ETKİSİ
  Pages 238 - 250
  Rukiye KİLİLİ , Özlem ALTUN , Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI
 21. HAVACILIK KAZASI VE PİLOT HATASI KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 251 - 264
  Meltem AKCA
 22. TOWARDS A BETTER COST AND QUALITY STRUCTURE THROUGH ORGANISATIONAL DEVELOPMENT INTERVENTIONS: A CASE STUDY
  Pages 265 - 274
  Meltem YAVUZ
 23. ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Pages 275 - 283
  Metin BOZKURT
 24. JAQUES RANCİÉRE’DE POLİTİK ÖZNELEŞME YÖNTEMİ OLARAK DAVALAŞMA
  Pages 284 - 291
  Murat Mustafa TÜRKMEN
 25. MÜMİNLER ARASINDA KARDEŞLİK HUKUKU
  Pages 292 - 304
  Mustafa AKMAN
 26. BİR OSMANLI ŞEHRİ OLARAK FİLİBE'NİN KÜLTÜREL VE SOSYAL YAPISI
  Pages 305 - 317
  Reyhan Rafet CAN
 27. ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 318 - 327
  Sezen GÜLEÇ , Seyit KARABURÇAK , Volkan TATAR , Cengiz AKALAN
 28. 1999-2017 DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE KREDİLERİN GELİŞİMİ
  Pages 328 - 348
  Sultan SARI
 29. SOME CONSIDERATIONS ON THE POLITICAL ACTIVITIES OF SARA HATUN, THE FIRST DIPLOMAT IN TURKISH-ISLAMIC HISTORY
  Pages 349 - 358
  Vesile ŞEMŞEK
 30. EKONOMİK SUÇLAR ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: KAYSERİ KAPALI CEZAEVİ ÖRNEĞİ
  Pages 359 - 376
  Yeşim KUBAR
 31. EŞKIYALARIN MERKEZİ DEVLET VE FEODAL OTORİTELERLE İLİŞKİLERİ
  Pages 377 - 393
  Murat PIÇAK , Mustafa BULUT , Şeyhmus DEMİR
 32. TÜRKİYE’NİN DEZAVANTAJLI BÖLGELERİNDE YOKSULLUK OLGUSU
  Pages 394 - 405
  Atilla ÜNLÜ
 33. EPİSTEMİK AYDINLANMA VE MODERN BİLİMİN TOPLUMSAL KÖKENİ
  Pages 406 - 411
  Can Abdullah GÜNAY
 34. FILM DIYALOĞU: KARAKTERLER NASIL KONUŞMALI?
  Pages 412 - 425
  Sevra BAKLACI