The Journal of Social Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2587-0807 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjsosci


The Journal of Social Science (TJSS), published since 2017, is an international blind peer-reviewed, open-access journal that publishes papers on areas of social sciences.

TJSS accepts papers about; Anthropology, Archeology, Business, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology areas.

TJSS is published twice a year, in February and September.

You can submit your articles for the new issue of the journal to be published in September 2021.

The Journal of Social Science

e-ISSN 2587-0807 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjsosci
Cover Image


The Journal of Social Science (TJSS), published since 2017, is an international blind peer-reviewed, open-access journal that publishes papers on areas of social sciences.

TJSS accepts papers about; Anthropology, Archeology, Business, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology areas.

TJSS is published twice a year, in February and September.

You can submit your articles for the new issue of the journal to be published in September 2021.

Volume 5 - Issue 9 - Feb 25, 2021
 1. SOCIAL PERCEPTION ON PROVIDING HEALTH SERVICES DURING THE FIGHT AGAINST CORONAVIRUS FROM THE PERSPECTIVE OF GLOBAL GOVERNANCE’S PRINCIPLES
  Pages 1 - 15
  Özlem TAŞ
 2. CONCEPTUALIZING STRATEGIC RISK-TAKING BY SMALL STATES UNDER GAME THEORY (A CONSTRUCTIVIST ANALYSIS)
  Pages 16 - 33
  Shakaib RAFİQUE
 3. AN ESSAY ON THE ‘SENSORY (EXPERIENTIAL) PHENOMENON’ WITH A PERSPECTIVE FROM THE ANTHROPOLOGY
  Pages 34 - 41
  Asiye Nisa KARTAL, Hasan Basri KARTAL
 4. INTERTWINED ROLES OF THE POLITICS OF BELONGING AND POLITICAL SOCIALIZATION IN THE MODERN POLITICAL PROJECTS
  Pages 42 - 59
  Suat TAŞKESEN
 5. İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ARACI ROLÜ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 60 - 77
  Özgen AFŞAR, Cafer Şafak EYEL
 6. FRANSA’DA EMMANUEL MACRON DÖNEMİ: DEĞİŞİMİN VE SÜREKLİLİĞİNİN ANATOMİSİ
  Pages 78 - 87
  Samet ZENGİNOĞLU
 7. YEREL KATILIM AÇISINDAN KENT VE KENTLİ KİMLİĞİ, KENTSEL AİDİYET VE KENTSEL FARKINDALIK DÜZEYİ: BATMAN ÖRNEĞİ
  Pages 88 - 108
  Muzaffer BİMAY
 8. KURALDIŞI YOLCU DAVRANIŞLARININ HAVAYOLU ÇALIŞANLARININ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 109 - 129
  Mustafa Kemal YILMAZ
 9. NORMATİF GÜÇ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİNE AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN ETKİSİ
  Pages 130 - 155
  İmren ALAKUŞ
 10. BREXİT İLE 2019 SEÇİMLERİNİN ARDINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA YAPISAL VE POLİTİK DEĞİŞİM
  Pages 156 - 175
  Feza SOLAK TUYGUN
 11. TÜRK FUTBOLUNDAKİ YABANCI FUTBOLCU TRANSFERLERİNİN KÂR-ZARAR ANALİZİ
  Pages 176 - 188
  Gökhan ÇETİNKAYA, Ümit YILDIRIM
 12. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDEKİ FİİL ÜZERİNE GELEN GÖREVLİ DİL ÖGELERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 189 - 209
  Bahattin ŞİMŞEK, Osman MERT
 13. KÜRESEL MEGA MARKA ŞEHİR: DUBAİ’NİN MARKALAŞMA SÜRECİ VE MARKA ALGISINA YÖNELİK ARAŞTIRMA
  Pages 210 - 225
  Çiğdem ÇALAPKULU, Kübra KIZILDAĞ
 14. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI: GENÇ YETİŞKİNLERİN KATILMA NEDENLERİ VE PROGRAMDAN BEKLENTİLERİ
  Pages 226 - 240
  Fatma TEZCAN
 15. PISA 2012’DE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINI SINIFLAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
  Pages 241 - 249
  Şule ÖTKEN
 16. YAT ÇALIŞANLARINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BODRUM YARIMADASI ÖRNEĞİ
  Pages 250 - 259
  Demet KANDEMİR
 17. COVID-19 SÜRECİNDE YÜZ MASKESİ KULLANMANIN YÜZ YÜZE İLETİŞİME YANSIMALARI
  Pages 260 - 268
  İpek OKKAY, Fatih BAL
 18. TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNE JAK BANKACILIK VE KARZ-I HASEN SİSTEMİ ÖNERİSİ
  Pages 269 - 281
  Mustafa BEYBUR, Murat ÇETİNKAYA
 19. “ÖTEKİ AMERİKA”NIN SESİ: HOWARD FAST’İN SUÇSUZLAR ADLI ROMANINDA YERLEŞİKLER VE GÖÇMENLER
  Pages 282 - 295
  Murat ERDEM
 20. BATI BALKANLAR’DA İHRACATA DAYALI VE İÇ TALEP ÇEKİŞLİ BÜYÜME HİPOTEZLERİ BİRLİKTE HAREKET EDİYOR MU?
  Pages 296 - 309
  Yağmur SAĞLAM, Hüseyin EGELİ