Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 83 - 93 2017-12-15

THE ROLE OF WOMEN REPRESENTATION IN PRINT MEDIA ON GENDER INEQUALITY
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ

Esra Bayhantopçu [1]


Today, one of the biggest social problems in the world is gender inequality. Gender, which refers to the role of women and men in a society, is shaped by society. This social concept that determines the roles of women and men leads to the gender inequality and subordinates the role of women in society. Many factors have an affect on gender roles and gender inequality. One of the most powerful of these factors is the media. It is known that media plays an important role in the formation and shaping of thoughts, behaviors and value judgments of people. Media has a power to normalize the gender inequality in society by using and reproducing sexist discourses. However, it is also one of the important social tools, which has the power to eliminate gender inequality. The aim of this study is to reveal the role of the media on gender stereotypes.

Bugün küresel ölçekte yaşanan en büyük toplumsal problemlerden biri toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Kadın ve erkeğin toplumdaki rollerine işaret eden toplumsal cinsiyet kalıpları, toplum tarafından cinsiyetin belirli yargılara göre şekillendirilmesiyle oluşur. Kadın ve erkek için uygun olan rolleri belirleyen bu sosyal kavram, toplumda kadın-erkek eşitsizliğine sebebiyet vermekte, kadının toplumdaki rolünü ikincilleştirmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyet eşitsizliğinin oluşmasında pek çok faktörün etkisi vardır. Bu faktörlerin en güçlülerinden biri de medyadır. Medyanın bireylerin düşünceleri, davranışları ve değer yargılarının oluşumu ve şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Medya, cinsiyetçi söylemler üreterek toplumsal cinsiyet eşitsizliğin normalleşmesini sağlayabilme gücüne sahiptir. Bununla birlikte medya aynı zamanda söz konusu eşitsizliği yok etme gücüne de sahip olan önemli toplumsal araçlardan bir tanesidir. Bu çalışmada medyanın toplumsal cinsiyet kalıpları üzerindeki rolü ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

  • KAYNAKÇA Binark, M., Gencel Bek, M. (2010), Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kurumsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar, İstanbul: Kaldedon. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP), (2016), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Erişim Tarihi: 4 Ekim 2017. http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP), (2016), Binyıl Kalkınma Hedefleri, Erişim Tarihi: 4 Ekim 2017. http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/mdg.html Bayhantopçu, E. (2017), Analysis of the Social Representation of the Marriage of Underage Girls Problem in Turkey: Between the Narrative of Experienced Actors and Symbolic Presentation of Turkish Print and Social Media, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Galatasaray Üniversitesi ve Pantheon Sorbonne Paris 1 Üniversitesi ortak programı. Galatasaray Üniversite Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye. Bora, A. (2005), Kadınların Sınıfı, Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İstanbul: İletişim Yayınları. Bora, A. (1997), Kamusal Alan/Özel Alan: Mahrumiyet-Özgürleşme İkileminin Ötesi, Toplum ve Bilim Dergisi, Feminizm Özel Sayısı, 85-93. Butler, J. (2008), Cinsiyet Belası Feminizim ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Çev. B. Ertür, İstanbul: Metis Yayınları. COE (2011), Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. Erişim Tarihi: 29.07.2014. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp Chomsky, N. (1993), Medya Denetimi; Immediast Bildirgesi, Çev. Ş. Süer, İstanbul: Tümzamanlar Yayıncılık. Direk, Z. (2007), Cinsiyetli Olmak, Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, İçinde Judith Butler: Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi (Der.: Z., Direk), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Donovan, J. (1997), Feminist Teori, Çev. B. Aksu, M., Ağduk Gevrek, F. Sayılan, İstanbul: İletişim Yayıncılık. Erdoğan, M. (2011), Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadelede Medya İzleme Grupları, Uzmanlık Tezi, Ankara. Foucault, M. (2003), Cinselliğin Tarihi, Çev. H. Uğur Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Global Media Monitoring Project (2015), ‘Who Makes the News’. UK: World Association for Christian Communication. Erişim Tarihi: 10 Ekim 2017. http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_en.pdf Jeffreys, S. (2014), Gender Hurts, A Feminist Analysis of the Politics of Transgenderism, London and NewYork: Routledge. İnceoğlu, Y. (2002), Medyada 'Kadın' İmajı, http://www.yasemininceoglu.com/default.aspx?cat=4&pag=114, Erişim Tarihi: 01.10.2002 İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuk Bilgi Bankası, İnsan Hakları ve Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017), Erişim tarihi: 21.11.2017. http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/26-birlesmis-milletler-sozlesmeler/ Maigret, E. (2011), Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. H. Yücel , İstanbul: İletişim Yayınları. Marshall, G. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Çev.O. Akınhay, D.Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Oakley, A. (1985), Sex, Gender and Society, England: Gower Publishing Company Limited. OHCHR (1979), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Erişim Tarihi: 07.07.2014. http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf. Oral, Z. (1986), Kadın Olmak, İstanbul: Milliyet Yayınları. Sullivan, T. J. (2003), Introduction to Social Problems, Boston: Pearson Education. Shoemaker, P. J. and Reese, S. D. (2014), Mediating the Message in the 21st Century A Media Sociology Perspective. NewYork:Routledge. Tanrıöver, H. U. (2007), Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri, İçinde Kadın Odaklı Habercilik (Der.: S., Alankuş.), İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. UN, (1948), The Universal Declaration of Human Rights. Erişim tarihi: 28.07.2014. http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra Bayhantopçu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2017

Bibtex @research article { tjsosci360198, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {83 - 93}, doi = {10.30520/tjsosci.360198}, title = {TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Bayhantopçu, Esra} }
APA Bayhantopçu, E . (2017). TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ. The Journal of Social Science , 1 (2) , 83-93 . DOI: 10.30520/tjsosci.360198
MLA Bayhantopçu, E . "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ". The Journal of Social Science 1 (2017 ): 83-93 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/32980/360198>
Chicago Bayhantopçu, E . "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ". The Journal of Social Science 1 (2017 ): 83-93
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ AU - Esra Bayhantopçu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.360198 DO - 10.30520/tjsosci.360198 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 93 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.360198 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.360198 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ %A Esra Bayhantopçu %T TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ %D 2017 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 1 %N 2 %R doi: 10.30520/tjsosci.360198 %U 10.30520/tjsosci.360198
ISNAD Bayhantopçu, Esra . "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ". The Journal of Social Science 1 / 2 (December 2017): 83-93 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.360198
AMA Bayhantopçu E . TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ. TJSS. 2017; 1(2): 83-93.
Vancouver Bayhantopçu E . TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDE YAZILI BASINDA KADIN TEMSİLİNİN ROLÜ. The Journal of Social Science. 2017; 1(2): 93-83.