Year 2018, Volume 2 , Issue 3, Pages 12 - 19 2018-06-15

NATURAL SOURCES AND SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF CILICIA TRAKHEIA IN ANCIENT PERIOD
ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU

Kürşat BARDAKCI [1]


The Cilicia Trakheia region is a rugged and steep region in the Central Taurus. These geographical conditions of the Cilicia Trakheia region have shaped the livelihoods of the people who lived in the region. The natural resources in the region are of vital importance due to the mountainous nature of the region. Indeed, natural resources are spontaneous sources in the region. Forest products are very important among these natural resources. Thanks to the forest products, the people who lived in the region both earned their living and earned an economic income. At the same time, since the region is coastal, economic income is also generated from seafood.

In this study, the natural resources of the Cilicia Trakheia region in ancient period and the socio-economic status of the region will be examined. For this purpose, it will benefit from ancient sources and modern researches.

Dağlık Kilikia bölgesi, Orta Toroslarda bulunan engebeli ve sarp bir bölgedir. Dağlık Kilikia bölgesinin bu coğrafi şartları bölgede yaşamış halkların geçim kaynaklarını şekillendirmiştir. Bölgedeki doğal kaynaklar, bölgenin dağlık yapısı sebebiyle hayati önem taşımaktadır. Nitekim doğal kaynaklar bölgede kendiliğinden var olan kaynaklardır. Bu doğal kaynaklar arasında orman ürünleri oldukça önemli yer tutar. Orman ürünleri sayesinde bölgede yaşamış olan halklar hem geçimlerini sağlamışlar hem de ekonomik bir gelir elde etmişlerdir. Aynı zamanda bölgenin denize kıyısı olması sebebiyle deniz ürünlerinden de ekonomik gelir sağlanmıştır.

Bu çalışmada, Dağlık Kilikia bölgesinin antik dönemdeki doğal kaynakları ve bölgenin sosyo-ekonomik durumu incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda antik kaynaklardan ve modern araştırmalardan yararlanılacaktır.

  • Antik Kaynaklar Plinius: Naturalis Historia, ed. H. R. Rackham London: Loeb.Strabon: Geographica (Antik Anadolu Coğrafyası: XII, XIII, XIV), (Çev: A. Pekman), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.Modern Kaynaklar Akkemik-Köse vd. (2009): “2007 Dağlık Kilikia Yüzey Araştırması”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 26. AST 2. Cilt, s. 13-32.Aydıngöz, M. ve Bulut, S. (2014): “Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla”, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14, s. 1-6.Aydınoğlu, Ü. (2008) “Mersin ve çevresinde antik çağda ne üretiliyordu?”, Aratos, Tarih-Felsefe-Kültür-Sanat Dergisi 28, s. 19-21.Aydınoğlu, Ü. (2010) “The farms in rough Cilicia in the Roman and Early Byzantine Period” Adalya, XII, s. 243-282.Bahar, H. (1991): Isauria Bölgesi Tarihi, Konya: SÜSBE Tarih Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Bahar H. ve Koçak K. (2010): “Antik Dönemde Toroslar’daki Pb, Zn±Ag±Cu±Sn Madenciliği”, S.Ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 3 (25).Bahar, H. (2016): “Antik Dönemde Bozkır Jeopolitiği”, Uluslar arası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır (6-8 Mayıs 2016) Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 9, s. 1-32. Doğanay, O. (2005): Ermenek ve Yakın Çevresindeki Antik Yerleşim Birimleri, Konya: Çizgi Kitabevi.Efe, R. (1998): Ermenek Çayı Havzası Doğal Ortam Özellikleri, İstanbul: Fatih Üniversitesi Yayınları.Kaya, M. A. (2000): “Suriye Krallığı’nın Büyük Menderes Havzasındaki Kolonileri”, Tarih İncelemeleri Dergisi XV, s. 121-136.Kaya, M. A. (2005): Anadolu’daki Galatlar ve Galatya Tarihi, İzmir: İlya Yayınları.Kurt, M. (2009): “Kilikia’da Yeni Asur Egemenliği ve Yerel Güçler”, Konya: SÜSBE Dergisi 21, s. 327-337.Kurt, M. (2015): “M.Ö. VI.‐V. Yüzyıllarda Kilikia Bölgesi: Küresel Güçler ve Syennesis Krallığı”, Tarihin Peşinde Dergisi 13, s. 303-326.Kurt, M. (2016): “Yazıtlar Işığında Zengibar Kalesi’nde (Isaura) Roma Dönemi İmar Faaliyetleri ve Eugersia”, Uluslar arası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır (6-8 Mayıs 2016) Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 9, 2016, s. 65-86. Lloyd, Seton (2000): Türkiye’nin Tarihi: Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları, (Çev: Ender Varinlioğlu), Ankara: Tubitak Popüler Bilim Kitapları 50.Ramsay, W. M.(1960): Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Çev: Mihri Pektaş), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.Saraçoğlu, H. (1989): Akdeniz Bölgesi, İstanbul: MEB Yayınları.Şenol K. ve Şenol G. C. (2003): “Commercial Ties of Cilicia by Means of Hellenistic ve Roman Amphorae”, Mersin: OLBA, VII, s. 119-122.Texier, C. (2002): Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi (Latin harflerine aktaran: K. Y. Kopraman, Sadeleştiren: M. Yıldız) 3. Cilt, Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı.Ünal A. ve Girginer K. S.(2007): Kilikia-Çukurova İlk Çağlardan Osmanlı Dönemi’ne Kadar Kilikia’da Tarihi Coğrafya, İstanbul: Homer Kitabevi.Zoroğlu, L. (1994): “Kelenderis’in İlkçağ Tarihine Ait Notlar”, Türk Tarih Kurumu-XI/1, s. 437–448.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7893-4434
Author: Kürşat BARDAKCI (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2018

Bibtex @research article { tjsosci423507, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {12 - 19}, doi = {10.30520/tjsosci.423507}, title = {ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU}, key = {cite}, author = {BARDAKCI, Kürşat} }
APA BARDAKCI, K . (2018). ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU. The Journal of Social Science , 2 (3) , 12-19 . DOI: 10.30520/tjsosci.423507
MLA BARDAKCI, K . "ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU". The Journal of Social Science 2 (2018 ): 12-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/37317/423507>
Chicago BARDAKCI, K . "ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU". The Journal of Social Science 2 (2018 ): 12-19
RIS TY - JOUR T1 - ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU AU - Kürşat BARDAKCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.423507 DO - 10.30520/tjsosci.423507 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 19 VL - 2 IS - 3 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.423507 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.423507 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU %A Kürşat BARDAKCI %T ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU %D 2018 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 2 %N 3 %R doi: 10.30520/tjsosci.423507 %U 10.30520/tjsosci.423507
ISNAD BARDAKCI, Kürşat . "ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU". The Journal of Social Science 2 / 3 (June 2018): 12-19 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.423507
AMA BARDAKCI K . ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU. TJSS. 2018; 2(3): 12-19.
Vancouver BARDAKCI K . ANTİKÇAĞ’DA DAĞLIK KİLİKİA BÖLGESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE SOSYO-EKONOMİK DURUMU. The Journal of Social Science. 2018; 2(3): 19-12.