Year 2018, Volume 2 , Issue 4, Pages 185 - 206 2018-10-15

BYZANTINE CERAMIC CANDLES AT KAYSERİ SELJUK CIVILIZATION MUSEUM
KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ

Tuğba BAĞBAŞI [1]


The need for illumination has been one of the most important basic necessities of mankind since Antiquity. With the presence of fire, this need has brought some requirements and people have begun to seek solutions. By bringing the fire under control, it has enabled the emergence of means of illumination that will facilitate the daily life of those who want to carry it with them. According to the term technology and in the direction of people's desire, different lighting tools have been used and they have developed over time. In ancient times the first used lighting fixture is worn. Then he is followed by candlesticks and oil lamps. Candlesticks and candles are more common and have long been used. The lamps, which differ in terms of material, technique, form and composition according to the rotation they produce, are also in direct proportion to the economic situation of the people using it. The lamps that make up the subject of this scientific research are the lighting tools made of ceramic material and dated to the Byzantine period. Four ceramic lamps subject to research are exhibited in the museum exhibition. The topic of the study on the subject, which was mentioned in our master's thesis, has been studied in detail in the article of this scientific research. During the operation, the necessary photographs were taken of the lamps and their drawings were documented in accordance with the technical drawing rules without using any drawing program with 1/1 scale from our side. These ceramic lamps mentioned; material, technique, form and composition of the period and to introduce it to the scientific community by considering the period characteristics.

Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesinde’ki Bizans Dönemi Seramik Kandilleri

Özet

Aydınlatma ihtiyacı Antik Çağlardan itibaren insanoğlunun en önemli temel ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Ateşin bulunmasıyla birlikte, bu ihtiyaç bir takım gereksinimleri meydana getirmiş ve insanlar çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Ateşin kontrol altına alarak, yanlarında taşıma isteği günlük hayatı kolaylaştıracak aydınlama araçlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dönem teknolojisine göre ve insanların istekleri doğrultusunda farklı aydınlatma araçları kullanılmış ve zamanla gelişim göstermişlerdir.

Antik çağda ilk kullanılmış olan aydınlatma aracı meşaledir. Sonra onu şamdan ve kandil takip etmektedir. Şamdan ve kandiller meşaleye göre daha yaygın ve uzun süre kullanım alanı görmüştür. Üretilmiş oldukları döneme göre malzeme, teknik, form ve kompozisyon açısından farklılık gösteren kandiller, kullanan insanların ekonomik durumu ile de doğru orantı göstermektedir.

Bu bilimsel araştırma yazısının konusunu oluşturan kandiller seramik malzemeden yapılmış olan, Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen aydınlatma araçlarıdır. Araştırmaya konu olan dört adet seramik kandil müzenin teşhirinde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha önce tarafımızdan yapılmış olan yüksek lisans tezinde değinilen kandillere, bu bilimsel araştırma yazısında daha detaylı incelemek amacıyla ele alınmıştır. Çalışma esnasında kandillerin gerekli fotoğrafları çekilip, çizimleri tarafımızdan 1/1 ölçekle herhangi bir çizim programı kullanmadan teknik resim kurallarına uygun olarak çizilerek belgelenmiştir. Bahsedilen bu seramik kandiller; malzeme, teknik, form ve kompozisyon açısından incelenerek dönem özellikleri de göz önüne alınarak bilim camiasına tanıtılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma araçları, seramik, kandil, Bizans Dönemi

Byzantine Ceramic Candles at Kayseri Seljuk Civilization Museum

ABSTRACT

The need for illumination has been one of the most important basic necessities of mankind since Antiquity. With the presence of fire, this need has brought some requirements and people have begun to seek solutions. By bringing the fire under control, it has enabled the emergence of means of illumination that will facilitate the daily life of those who want to carry it with them. According to the term technology and in the direction of people's desire, different lighting tools have been used and they have developed over time.

 

In ancient times the first used lighting fixture is worn. Then he is followed by candlesticks and oil lamps. Candlesticks and candles are more common and have long been used. The lamps, which differ in terms of material, technique, form and composition according to the rotation they produce, are also in direct proportion to the economic situation of the people using it.

 

The lamps that make up the subject of this scientific research are the lighting tools made of ceramic material and dated to the Byzantine period. Four ceramic lamps subject to research are exhibited in the museum exhibition. The topic of the study on the subject, which was mentioned in our master's thesis, has been studied in detail in the article of this scientific research. During the operation, the necessary photographs were taken of the lamps and their drawings were documented in accordance with the technical drawing rules without using any drawing program with 1/1 scale from our side.

These ceramic lamps mentioned; material, technique, form and composition of the period and to introduce it to the scientific community by considering the period characteristics.

 

Keywords: Lighting fixtures, ceramics, oil lamps, Byzantine period

 • Referans1 ACARA, M. (1997). Bizans Maden Sanatında Dini Törenler Esnasında Kullanılan Liturjik Eserler, Ankara,
 • Referans2 ANONİM, (1994) Kandil, Meydan Laurousse Ansiklopedisi, C:12, İstanbul: s.862.
 • Referans3 ARSEVEN C. E. (1983). “Kandil”, Sanat Ansiklopedisi, C:II, İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi. s.937.
 • Referans4 BARIŞ Ş. (2011) Bolu Müzesi Bizans Dönemi Eserleri. (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ABD. Orta Çağ Arkeolojisi Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: s.112
 • Referans5 COŞKUN D. (2007). Konya-Ereğli Müzesinde bulunan Roman Dönemi Kandilleri. ( Selçuk Üniversitesi, S.B.E. Arkeoloji A.B.D. Klasik Arkeoloji B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: s.11
 • Referans6 ÇOKAY S. (1998). Antik Çağda Aydınlatma Araçları. Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları. İstanbul: s.8-11.
 • Referans7 ÇORUHLU T.(2008). “Adramytteion Antik Kenti Kazı Buluntusu Pismis Toprak Kandiller(2001–2006)”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi. İstanbul: Sayı 6.
 • Referans8 DENİZ A. (1992/1). “ Çağlar Boyunca İnsanları Aydınlatan Kandiller”, Antik Dekor,Sayı 14., s.122.
 • Referans9 DOĞAN M. (1982). Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul,1982, s.516, DEVELİOĞLU F.(2005). Osmanlıca-Türkçe Lügat. Ankara: s.115
 • Referans10 İLTER F.(2009). Ören/ Adramytteion Antik Kenti Pişmiş Toprak Kandilleri, (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: s.12.
 • Referans11 KINAL F. (1969). “Kaunos Adak Lambaları”, Belleten, XXXIII, S: 130, Ankara: s.155.
 • Referans12 KİRALI S.(2016). Aphrodisias Müzesinden Bir Grup Kandil. (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji A.B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: s.8
 • Referans13 NİŞANYAN S. (2009). “ Sözlerin Soyağacı” Çağdas Türkçenin Etimolojik Sözlüğü: İstanbul,
 • Referans14 ORAL M.Z. (1959). “Eşrefoğlu Camiine Ait Bir Kandil”. Belleten, C: XIII, Sayı 89,Ankara: 113–118.
 • Referans15 ÖTÜKEN S.Y., KARAKAYA N., TÜRKER A. Ç., (2004-2) Aziz Nikola Kilisesi kazısı ve duvar resimlerini belgeleme koruma- onarım çalısmaları 2003,Anmed.
 • Referans16 ÖZGÜL M. (2012). Şanlıurfa Müzesi’nden Bir Grup Kandil, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Arkeoloji ABD. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum.
 • Referans17 SOYSAL M. (1997). “Kandil”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C:II, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. İstanbul: s. 940-941.
 • Referans18 TEZGÖR D. K.- SEZER T. (1995). İstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Katalogu, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü. İstanbul: s. 27.
 • Referans19 UYSAL Z. (2007). “Kubad-Abad Kazılarında Bulunan Cam Kandiller”, Konya Kitabı X, Konya: s.725-732.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba BAĞBAŞI (Primary Author)
Institution: Erciyes University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2018

Bibtex @research article { tjsosci459033, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {185 - 206}, doi = {10.30520/tjsosci.459033}, title = {KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ}, key = {cite}, author = {BAĞBAŞI, Tuğba} }
APA BAĞBAŞI, T . (2018). KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ. The Journal of Social Science , 2 (4) , 185-206 . DOI: 10.30520/tjsosci.459033
MLA BAĞBAŞI, T . "KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ". The Journal of Social Science 2 (2018 ): 185-206 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/39547/459033>
Chicago BAĞBAŞI, T . "KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ". The Journal of Social Science 2 (2018 ): 185-206
RIS TY - JOUR T1 - KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ AU - Tuğba BAĞBAŞI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.459033 DO - 10.30520/tjsosci.459033 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 206 VL - 2 IS - 4 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.459033 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.459033 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ %A Tuğba BAĞBAŞI %T KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ %D 2018 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 2 %N 4 %R doi: 10.30520/tjsosci.459033 %U 10.30520/tjsosci.459033
ISNAD BAĞBAŞI, Tuğba . "KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ". The Journal of Social Science 2 / 4 (October 2018): 185-206 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.459033
AMA BAĞBAŞI T . KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ. TJSS. 2018; 2(4): 185-206.
Vancouver BAĞBAŞI T . KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDE’Kİ BİZANS DÖNEMİ SERAMİK KANDİLLERİ. The Journal of Social Science. 2018; 2(4): 206-185.