Year 2019, Volume 3 , Issue 5, Pages 91 - 105 2019-02-28

AESTHETICS IN THE EDUCATION OF THE PROPHET
HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK

Esra DOĞAN [1]


In this working, we will study to deal with Hz. Muhammed's understanding of beauty. We will deal with beautifulness of Hz. Muhammed, his moral beautifulness and reflections of this beautifulness to his education. At the same time we will touch on, pioneered in our Prophet, in history of Islam, viewpoints to aesthetic after our Prophet, conception of beauty and good science topics which is the most important subject at beautifulness. Hz. Muhammed expresses aesthetic concept with "beauty" concept. Altough we have a Prophet who is graceful and sensitive,knows the beauty and thinks everything thorougly, there are a few works under this heading come until today. Religious educator has to explain the "Religion" with Koran and tradition truthfully. Religion is very deep and sensitive. God commands in a verse: "God created everything according to a certain. God has created the universe in a spectacular system so people have made think in astonishment. It is a necessity that while they explain the religion to people they mustn't tight them and use an aesthetic presentation. People who listen to them can adopt the religion or a non-muslim can be involved in Islam with this aesthetic. Hz. Muhammed has reflected aesthetic and beautifulness every moment of his life. He has proved it not only with his life but also his words. We wish that Muslims give more place to beautifulness in their lives thanks to this working and make use of the education method of Hz. Muhammed and recognize Hz. Muhammed, too.

Bu çalışmada Hz. Muhammed’in güzellik anlayışını ele almaya çalışacağız. Çalışmada Hz. Muhammed’in cemalindeki güzellik, Peygamberin ahlaki güzelliği ve bu güzelliğin eğitimine yansımalarını ele alacağız. Bununla birlikte Peygamber öncülüğün de İslam tarihinde Peygamberden sonra estetiğe bakış açılarını güzellik tasavvurunu ve güzellikte en mühim konu olan güzel ilim konularına değineceğiz. Peygamber estetik kavramını güzel kavramıyla dillendirmiştir. Zarif, hassas, güzellikten anlayan, her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünen bir Peygamber’e sahipken bu başlık altında günümüze kadar ulaşmış pek az eser bulunmaktadır. Din eğitmeni, dini Kur'an Kerim ve Hadislere dayanarak dini konuları en doğru ve düzgün biçimde insanlara aktarmalıdır. Din çok derin ve hassastır. Ayette Allah şöyle buyuruyor O her şeyi belli bir ölçüye göre yarattı. Allah evreni öyle bir nizam içerisinde yaratmış ki bizi hayrete düşürüp düşündürüyor. Dini insanlara anlatırken onları sıkmama ve onların akıllarında yer edebilmesi için estetik bir sunumla aktarması gerekir. Onu dinleyen kişiler dini daha fazla benimsemeli ve bağlanmalı ya da gayrimüslim birinin bu estetiklikten etkilenip İslam'a girmesinde mümkündür. Hz. Muhammed (s.a.v) hayatının her bir anında estetik ve güzelliği yansıtmıştır. Gerek bunu yaşantısıyla gerek sözleriyle ortaya koymuştur. Dileriz ki bu çalışma sayesinde Müslümanlar yaşamlarında güzelliğe daha çok yer versinler, eğitimcilerin Peygamber’in eğitim metodundan faydalansınlar ve Peygamber’i eğitimindeki estetik açısından da tanısınlar.


 • Abdülbaki, M. F. (2009). el-Mu'cemul-Mufehreslielfazı'l Kur'ani'l-Kerim,Daru İhyai't-Sanat ve Estetik Kuramları. Beyrut: Turasi'l-Arabi.
 • Akyüz, H. (2016). Nebevi öğretide estetik anlayış. Ankara: Fecr.
 • Arslan, A. (2002). Felsefeye giriş. Ankara: Vadi.
 • Avlu, İ. (2000). Keşfü'l-Hafa (Cilt III). Suriye: Matbaatil Alemiyye
 • Aykut, A. (2012). Sanat eğitiminde estetik. İstanbul: Hayalperest.
 • Ayvazoğlu, B. (2008). Sanat ve estetik. Ankara: DİB.
 • Ayverdi, İ. (2006). ''Estetik'' Asırlar boyu tarihi seyri içinde misali büyük Türkçe sözlük. İstanbul: Kubbealtı.
 • Bilgin, B. (2001). Eğitim bilimi ve din eğitimi. Ankara: Gün yayıncılık.
 • Bozkurt, N. (2000). Sanat ve estetik kuramları. Bursa: Asya.
 • Buhari, E. A. (1981). Sahih. İstanbul: Çağrı.
 • Çam, N. (2001). Hz.Muhammed'in estetik dünyası ve bunun anlamı. Isparta: S.D.Ü İlahiyat Fakültesi.
 • Demir, Ö. (2015). Din eğitiminde estetik. Ankara: İlahiyat.
 • Doğan, M. H. (2008). 100 Soruda estetik. İstanbul: Gerçek.
 • Ergün, M. (2012). Sanat felsefesi. A. Cevizi içinde, Felsefeye Giriş. İstanbul: Say.
 • Farabi, E. N. (1990). El-Medinetü'l-Fazıla. (A. Arslan, Çev.) Ankara: Semih Ofset.
 • Gözütok, Ş. (2016). Hz.Peygamber'in hadislerinde eğitim metodları (Buhari ve Müslim örneği). İstanbul: Ensar.
 • Hançerlioğlu, O. (1976). ''Estetik beğeni'' felsefe ansiklopedisi kavramlar ve akımlar. İstanbul: Remzi.
 • Işık, A. (2013). Din ve Estetik Felsefi Bir İnceleme. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kandehlevi, M. (2011). Hayatüs-Sahabe (Cilt II). İstanbul: Huzur.
 • Mace, İ. (1998). Mukaddime. İstanbul: Kahraman.
 • Malik, İ. (1994). Muvatta. İstanbul: Beyan.
 • Mutluel, O., & Çiftçi, Ş. (2013). Estetik yetkinlik açısından Hz.Peygamberin şemali. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi.
 • Müslim/Talak. (1977). Sahihi Müslim. İstanbul: Sönmez.
 • Taberani. (1997). El-mucemü's-sağir.
 • Taberi. (1995). Taberi tefsiri. İstanbul: Milli gazete
 • Taşkent, A. (2013). Güzel'in peşinde. İstanbul: Klasik.
 • Tunalı, İ. (2010). Estetik. İstanbul: Remzi.
 • Turgay, N. (2014). Kur'an ve sünnet açısından estetik. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
 • Yakıt, İ. (1998). ”Mevlana'da Estetik”' Selçuk Üniversitesi 9.Milli Mevlana Kongresi. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.
 • Yeğen, Ü. (2013). Estetik ve çocuk edebiyatı ilişkisi. Bartık Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, II.
 • Yıldırım, M. E. (2013). Nebevi Eğitim modeli Dar'ul Erkam Vahyin iniş sürecinde şahsiyet eğitimi. İstanbul: Siyer.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra DOĞAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2019

Bibtex @research article { tjsosci484731, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {91 - 105}, doi = {10.30520/tjsosci.484731}, title = {HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Esra} }
APA DOĞAN, E . (2019). HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK. The Journal of Social Science , 3 (5) , 91-105 . DOI: 10.30520/tjsosci.484731
MLA DOĞAN, E . "HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 91-105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/43451/484731>
Chicago DOĞAN, E . "HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 91-105
RIS TY - JOUR T1 - HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK AU - Esra DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.484731 DO - 10.30520/tjsosci.484731 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 105 VL - 3 IS - 5 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.484731 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.484731 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK %A Esra DOĞAN %T HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK %D 2019 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 3 %N 5 %R doi: 10.30520/tjsosci.484731 %U 10.30520/tjsosci.484731
ISNAD DOĞAN, Esra . "HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK". The Journal of Social Science 3 / 5 (February 2019): 91-105 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.484731
AMA DOĞAN E . HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK. TJSS. 2019; 3(5): 91-105.
Vancouver DOĞAN E . HZ.PEYGAMBER'İN EĞİTİMİNDE ESTETİK. The Journal of Social Science. 2019; 3(5): 105-91.