Year 2019, Volume 3 , Issue 5, Pages 106 - 121 2019-02-28

HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR

Fatih BAL [1] , Beril Zeynep HACIOSMAN [2]


Hezeyanlı Bozukluk, 1987 yılında DSM-III’te yer alan ve uluslararası platformda sağlık çalışanları tarafından tanınan psikiyatrik bir bozukluktur. ABD toplumunun genelinde hezeyanlı bozukluğun prevelansı, %0,18’dir. Hezeyanlı bozukluğun birçok alt türü bulunmaktadır. Bu alt türler; perseküsyon, grandiyöz, kıskançlık, somatik, erotomanik ve karma türde sanrılardır. Bu bozukluğun tedavisinde genellikle ilaç ile tedavi yöntemi tercih edilmektedir. Hezeyanlı bozukluğun önemine rağmen hakkında sahip olunan bilimsel veriler sınırlıdır.Bu durumun ana sebebi, bu bozukluğa sahip kişilerin genel işlevselliklerinde kayda değer bir düşüşün meydana gelmemesi ve bu kişilerin tedavi arayışına girmemeleridir. Sahip olunan bilginin sınırlı olması, insan yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilecek bir bozukluk olan hezeyanlı bozukluğun tanı ve tedavi sürecini sekteye uğratabilmektedir. Hezeyanlı bozukluk hakkında mevcut bilimsel ve güvenilir bilginin sınırlı olması, birçok bilim insanını bu bozukluğun doğasını ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalar yürütmeye sevk etmiştir. Bu doğrultuda yıllar içerisinde ulusal ve uluslararası düzlemde birçok bilimsel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı; yıllar içerisinde hezeyanlı bozukluğa dair yürütülmüş ve bozukluğun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuş bilimsel literatürü inceleyerek bu bozukluğa sahip hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin etkinliğini arttıracağı düşünülen bilimsel ve güncel bilimsel bulguların derlenmesidir. En dikkat çekici araştırma bulguları HLA-A-03* geni ile hezeyanlı bozukluk arasında bir ilişkinin varlığına ve HSV 2 glikoprotein gG2 ile psikotik bozukluklar arasında bir ilişki bulunduğuna işaret eden bulgulardır.   

Hezeyanlı bozukluk, epidemiyolojik bulgular
  • Al Banna, M.A. &Ibrahim, M.A. (1997). Socio-demographic characteristics and outcome of delusional disorder in Qatar. Qatar Medical Journal. 6(1): 34-39.Anastasi, A. (1970). Psychological Testing. New York: Libraries Australia.Bandopadhyay, S., Bera, N.K., Nayak, C.R. & Chaudhuri, T.K. (2010). Dopamine Receptor Gene D1 Reveals No Significant Association with Delusional Disorder on The Basis of SSP Analysis. International Journal of Human Genetics. 10(4): 257-261.Bentall, R.P. & Howard, R. (2001). Persecutory Delusions: A review of theoretical integration. Clinical Psychology Review. 21(8): 1143-1192.Braun, C.M.&Suffren, S. (2011). A general neuropsychological model of delusion. Journal of Cognitive Neuropsychiatry. 16(1): 1-39. Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.Debnath, M., Das, S.K., Bera, N.K., Nayak, C.K. & Chaudhuri, T.K. (2005). A study of HLA-Linked Genes in Monosymtomatic Psychotic Disorder in an Indian Bengali Population. The Canadian Journal of Psychiatry. 50(2): 269-274.Doruk, M & Kaplan, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançlarının incelenmesi. Journal of Academic Social Science Studies. 5(7): 291-302.Easton, J.A., Shackelford, T.K. & Schipper, L.D. (2008). Delusional disorder – jealous type: how inclusive are the dsm-ıv diagnostic criteria? Journal of Clinical Psychology. 64(3): 264-275. Erben, G. (2008). Hezeyanlı bozuklukta hezeyan profili ve bağlantılı parametreler (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). İstanbul: Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Erben, G., Ülker, M., Sevim, M.E., İlnem, C. ve Özen, M. (2009). Son 10 yıl içerisinde hastaneye yatarak tedavi edilen hezeyanlı bozukluk tanılı olguların psikofarmakolojik profili: bir retrospektif çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 19(1): 14-18. Freeman, D. & Garety, P. (2014). Advances in Understanding and Treating Persecutory Delusions: A Review. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 49(8): 1179-1189. Freeman, D., Dunn, G., Fowler, D., Bebbington, P., Kuipers, E., Emsley, R., Jolley, S. & Garety, P. (2013). Current paranoid thinking in patients with delusions: The presence of cognitive-affective biases. Advance Access Publication. 39(6): 1281-1287.Gonzalez-Rodriguez, A., Molina-Andreu, O., Penades, R., Bernardo, M., Garriga, M.&Catalan, R. (2015). Delusional disorder over the reproductive life span: the potential influence of menopause on the clinical course. Hindawi Publishing Corporation Schizophrenia Research and Treatment.979605.Gorman, D.G.& Cummings, J.L. (1990). Organic delusional syndrome. semin neurol.10(3):229-238.Graham, J. R. (1996). MMPI uygulama ve yorumlama rehberi. (O. Sorias, Çev.) İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.Hacıosman, P.M. (2006). Rorschach Testi Nedir, Ne Değildir. İstanbul: Organon İlaçları. Hocaoğlu, Ç. (2001). Paranoid Semptomlar ve Sendromlar. Psikiyatri Dünyası. 5: 97-104. Hsiao, M.C., Liu, C.Y., Yang, Y.Y. & Yeh, E.K. (1999). Delusional disorder: retrospective analysis of 86 chinese outpatients. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 53: 673-676. Kendler, K.S. (1980). the nosologic validity of paranoia (simple delusional disorder): A Review. Arch Gen Psychiatry. 37: 699-706.Kepska, A., Hawro, T., Krupinska-Kun, M. & Zalewska, A. (2011). somatic-type delusional disorder: acase report and comments. Acta Dermato-Venereologica. 91(2): 193-194. Köroğlu, E. (2016). Klinik psikopatoloji. Ankara: HYB Basım YayınKöroğlu, E. (Çev.). (2014). DSM-V tanı ölçütleri başvuru kitabı. Ankara: Hekimler Yayın BirliğiLadin-Romero, R., Amann, B.L., Sarro, S., Guerrero-Pedraza, A., Vicens, V., Rodriguez-Cano, E. & Radua, J. (2016). midline brain abnormalities across psychotic and mood disorders. Schizophrenia Bulletin Advance Access. 42(1): 229-238.Leposavic, I., Leposavic, L. & Jasovic-Gasic, M. (2009). neuropsychological profile of delusional disorder. Psychitria Danubina. 21(2): 166-173. Lutfi, A.M. (2016). Ekbom Syndrome: An Evidence based review of literature. Asian Journal of Medical Sciences. 7(3): 1-8.Menon, M., Balzan, R.P., Harper, K., Kumar, D., Andersen, D., Moritz, S.&Woodward, T.S. (2017). Psychosocial Approaches in The Treatment of Psychosis: Cognitive Behaviour Therapy for Psychosis (CBTp) and Meta-Cognitive Training (MCT). Clinical Schizophrenia & Related Psychoses. 11(3): 156-163. Moise, D. & Madhusoodanan, S. (2006). psychiatric symptoms associated with brain tumors: A Clinical Enigma. CNS Spectr. 11(1): 28–31. Munro, A. (2004). Delusional disorder: paranoia and related illnesses. Cambridge: Cambridge University Press.Öksüz, Y. (2012). Duyguların açılması eğitiminin üniversite öğrencilerinin duygularını ifade edebilmeleri üzerindeki etkisi. Journal of Academic Social Science Studies. 5(2): 421-438. Perala, J., Suvisaari, J., Saarni, S.I., Kuoppasalmi, K., Isometsa, E., Pirkola, S.&Löngvist, J. (2007). Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry. 1(64): 19-28.Rorschach, H. (1969). Psychodiagnostik: A Diagnostik Test Based on Perception. New York: Grime and Stratton. Roudsari, M.J., Chun, J. & Manschreck, T.C. (2015). Current treatments for delusional disorder. Current Treatment Options in Psychiatry. 2(2): 151-167. Savrun, M. (2008). Hezeyanlı bozukluk. İstanbul: Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu.Skodlar, B., Henriksen, M.G., Sass, L.A., Nelson, B. & Parnas, J. (2013). Cognitive-behavioral therapy for schizofrenia: acritical evalution of its theoretical framework from a clinical-phenomenological perspective. Journal of Psychopathology. 46(4): 249-265. Spitzer, M.& Maher, B.A. (1998). Felsefe ve psikopatoloji.İstanbul: Gendaş Yayınevi.Tamburello, A.C., Bajgier, J. & Reeves, R. (2015). The Prevalence of delusional disorder in prison. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. 43: 82-86.Vulink, N.C. (2016). Delusional infestation: State of the Art. Derm Venereol. 217: 58-63.Xavier, F.A. & Antony S.D. (1998). Insight and psychosis. Oxford: Oxford University Press.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9974-2033
Author: Fatih BAL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Beril Zeynep HACIOSMAN

Dates

Publication Date : February 28, 2019

Bibtex @research article { tjsosci521321, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {106 - 121}, doi = {10.30520/tjsosci.521321}, title = {HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR}, key = {cite}, author = {BAL, Fatih and HACIOSMAN, Beril Zeynep} }
APA BAL, F , HACIOSMAN, B . (2019). HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR. The Journal of Social Science , 3 (5) , 106-121 . DOI: 10.30520/tjsosci.521321
MLA BAL, F , HACIOSMAN, B . "HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 106-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/43451/521321>
Chicago BAL, F , HACIOSMAN, B . "HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 106-121
RIS TY - JOUR T1 - HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR AU - Fatih BAL , Beril Zeynep HACIOSMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.521321 DO - 10.30520/tjsosci.521321 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 121 VL - 3 IS - 5 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.521321 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.521321 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR %A Fatih BAL , Beril Zeynep HACIOSMAN %T HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR %D 2019 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 3 %N 5 %R doi: 10.30520/tjsosci.521321 %U 10.30520/tjsosci.521321
ISNAD BAL, Fatih , HACIOSMAN, Beril Zeynep . "HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR". The Journal of Social Science 3 / 5 (February 2019): 106-121 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.521321
AMA BAL F , HACIOSMAN B . HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR. TJSS. 2019; 3(5): 106-121.
Vancouver BAL F , HACIOSMAN B . HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BİLİMSEL BULGULAR. The Journal of Social Science. 2019; 3(5): 121-106.