Year 2019, Volume 3 , Issue 6, Pages 511 - 516 2019-09-15

A RESEARCH ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN FASHION DESIGN AND FABRIC PARAMETERS
A RESEARCH ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN FASHION DESIGN AND FABRIC PARAMETERS

Şöhret AKTEPE [1]


Başarılı bir tasarımın ortaya çıkması birçok faktöre bağlıdır. Giysi tasarımını etkileyen en önemli faktörlerden biri malzeme seçimidir. Doğru kumaşı seçmek, giysi tasarımının verimliliğini, yaratıcılığını ve kalitesini artırır.Moda kumaşında, uygun malzeme seçimi (doğal veya yapay elyaflar vb.), ana özellikler (kalınlık, uzunluk vb.), iplik özellikleri (büküm, tüylülük, iplik sayısı, iplik düzensizliği vb.), kumaş yapısı (ıslak ve kuru ısıl işlem, yapı, kumaş örtüsü, bükülme sertliği vb.) ve terbiye işlemi (renk, baskı vb.) olmak üzere beş ana tamamlayıcı parametre bulunmalıdır. Bu parametreler nihai ürünün performansını belirler ve kullanım alanlarından ve ürün faaliyetlerinden oluşur. Bu çalışmada, giysi malzemesi olarak kumaşların çeşitli uygulamaları, özellikleri ve etkileri vurgulanmış ve örnekler üzerinde açıklanmıştır..

Many factors depend on bringing out a successful design. One of the most important factors influencing clothing design is material selection. Choosing the right fabric increases the efficiency, creativity and quality of clothing design. Fashion fabric must have five main descriptive parameters: suitable material selection (natural or man-made fibres and etc.), main features (thickness, length and etc.), yarn properties (twist, hairness, yarn count, yarn irregularity and etc.), fabric construction (wet and dry heat treatment, structure, fabric drape, bending rigidity and etc.) and finishing process (colour, print and etc.). These parameters determine the performance of the final product and compose of the usage areas and product activity. In this study, the various applications, properties and influences of fabrics as clothing material are emphasized and presented on examples.

  • Renfrew E. & Renfrew C. (2016), Developing a Collection, ISBN 978-2-940373-95-6, pp 16-17.
  • Akpınarlı F. & Bulat F. (2016), Tekstil Yüzeylerinin Manipülasyonu Ve Dijital Transfer Baskı Denemeleri Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 9 (17), pp 167-186.
  • Gursoy A.T. (2010), Giyim Kültürü ve Moda, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, İstanbul.
  • http://www.tdk.gov.tr/ (05.03.2019)
  • Yurdakul A & Atav R. (2004), Genel Terbiye Teknolojisi,Emel Akın Meslek Yüksekokulu, Bornova/İZMİR.
  • Baser İ. (2002), Elyaf Bilgisi, Marmara Üniversitesi, ISBN: 975-400-075-1, pp 12-25.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3542-7034
Author: Şöhret AKTEPE (Primary Author)
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2019

APA Aktepe, Ş . (2019). A RESEARCH ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN FASHION DESIGN AND FABRIC PARAMETERS . The Journal of Social Science , 3 (6) , 511-516 . DOI: 10.30520/tjsosci.596617