Year 2019, Volume 3 , Issue 6, Pages 625 - 641 2019-09-15

ETEK ÜRETİMİNDE ÖRNEK BİR ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ UYGULAMASI

Nezla ÜNAL [1]


Günümüzde pek çok farklı kritere göre değerlendirilmesi gereken problemler vardır. Bu kriterlerin farklı şekilde değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de analitik hiyerarşi yöntemidir. Analitik hiyerarşi yöntemi (AHY) birçok farklı kriter içeren karmaşık problemlerin çözümünde faydalanılan  ve sonuca karar vermede kullanılan matematiksel bir  yöntemidir. AHS modelinin en üst kısmında bir amaç, bu amacın altında kriterler, kriterlerin altında ise seçenekler yer almaktadır. Bu çalışmada konfeksiyon fabrikalarında üretimi yapılabilen dört farklı modelin altı kritere göre değerlendirilmesinde analitik hiyerarşi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın materyalini olarak konfeksiyon fabrikalarında üretilen dört farklı etek modeli baz alınmış uygulama çalışması yapılmıştır.. Bu belirleme işleminde dört modele ait altı farklı kriter ölçüm alınmıştır. Bu kriterler; hammadde, makine, iş gücü, araç gereç, teknoloji ve iş gücüdür. Firmalar karar kriterlerini ve her bir kritere göre etek modellerinin analitik hiyerarşi yönteminin önem düzey ölçeğine göre ikili karşılaştırılması yapılmıştır. Firmaların karar kriterlerinin modellere göre önem düzeylerini belirlemişlerdir. Konfeksiyon işletmelerinin puanlarının ortalamalarına göre karar kriterlerinin önem sıralaması en önemliden başlamak üzere; Hammadde ( 0.24), makine(0.21), işgücü(0.19), araç gereç(0.14), teknoloji(0.13) ve yardımcı malzeme(0.09) olarak sıralanmıştır. Karar kriterleri genel olarak incelendiğinde ise Model iki tüm kriterlerde birinci sırada, Model 2 ve Model 3’ ün ise altı kritere göre eşit olduğu, Model 1’ in ise son sırada tercih edildiği görülmektedir.


analitik, etek
  • Cebeci, U., Kılınç, M.,S. (2008) Hastane Yeri Seçiminde Analitik hiyerarşi Yöntemi Uygulanması, İTÜ İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü.Dağdeviren, M. ( 2007), Performans değerlendirme sürecinin Bulanık AHP İle bütünleşik Modellenmesi, Journal of Engineering and Natural Sciences, 25, 3, 268-282.Dündar, S., Ecer, F. (2007), Öğrencilerin GSM Operatöü Tercihinin, analitik hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi Bildir Kitabı, 1-9, 24-25 Mayıs 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya.Emirhan, Kami. (2014), Etek ve Erkek, Felsefe ve toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 7(2), 62-73.Güner, M., Yücel, Ö. ( 2007), Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesi İle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik mimarlık Dergisi, 22,1, 73-79.Kocamustafaoğulları, E.( 2008), Çok amaçlı Karar Verme, The George Washington Üniversity, 1-8.Kuruüzüm, A., Atsan, N. (2001), Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1), 83 – 105.Terzi, Ü., Hacaloğlu, S., E., ve Aladağ, Z. (2006), Otomobil Satın alma Problemi İçin bir Karar Destek Modeli, İstanbul ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5, 10, 43-49.Topçu, İ., (2008), Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Ders notları.Yılmaz, E. (2008), Analitik hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, 4-8.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2689-3666
Author: Nezla ÜNAL
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2019

APA Ünal, N . (2019). ETEK ÜRETİMİNDE ÖRNEK BİR ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ UYGULAMASI . The Journal of Social Science , 3 (6) , 625-641 . DOI: 10.30520/tjsosci.616919