Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 275 - 283 2020-02-28

ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Metin BOZKURT [1]


Bu araştırmada YÖK(Ulusal Tez Merkezi) veri tabanına kayıtlı olan çocuk dergileriyle ilgili hazırlanmış lisansüstü tezler incelenmiştir. Bu tezlerin incelenmesinde doküman incelemesi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucuna göre yıllara göre yapılan yüksek lisans tezlerinin sayısı doktora tezlerinin üç katı olduğu, en fazla doktora tezinin Ankara Üniversitesinde, yüksek lisans tezinin Sakarya Üniversitesinde ve enstitü olarak ise en fazla tezin sosyal bilimler enstitülerinde hazırlandığı tespit edilmiştir. Araştırmacıların cinsiyetine göre çoğunlukla erkeklerin doktora tezleri, kadınların ise yüksek lisans tezleri hazırladığı, en fazla tezin eğitim öğretim alanında, doküman incelemesi yönteminden yararlanarak belli bir döneme ait çocuk dergileriyle ve belli bir çocuk dergisinin yayımlanan farklı sayılarıyla ilgili yapıldığı saptanmıştır.

Çocuk, dergi
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni (2. baskı) (Çev. S.B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dedeoğlu, H. (2015).İlkokullarda çocuk kitapları ve dergileri, M. Gönen (Editör) Çocuk edebiyatı (ss.285-303)(3. baskı) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Demiryürek, G.(2012). TRT çocuk dergisi’nin yapısal özellikler bakımından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 1017-1034. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/48698/619580.
 • Karaman, S., & Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 94-114.
 • Kırcaali, İftar, G. (2005). “Sosyal Bilimler Araştırmalarını Değerlendirme Ölçütleri”. Yayımlanmamış Araştırma Raporu.
 • Kolaç, E. (2008). İlkokuma yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2008, Çanakkale.
 • Oğuzkan, A. F.(2000). Ülkemizde çocuk dergiciliği ne zaman başlamış ve nasıl gelişme göstermiştir? M. R. Şirin (Hazırlayan), 99 soruda çocuk edebiyatı (ss. 243-245)(3. Baskı), İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Oğuzkan, A. F.(2006). Çocuk edebiyatı: yerli ve yabancı yazarlardan örnekleriyle, Ankara: Anı Yayınları.
 • Tanrıkulu, F. (2014). Medya okuryazarlığı bağlamında çocuk dergileriyle zenginleştirilmiş Türkçe dersinin etkililiği: Bir eylem araştırması. (Yayınlanmamış doktora tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • T. D.K. (2019). Güncel Türkçe sözlük. http://tdk.gov.tr/
 • Yılar, Ö.(2011). Çocuk yayınları. Ö. Yılar ve L. Turan (Editör) Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. (ss.37-52)(3. baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. & Yılmaz, Y. (2010). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi, (3. baskı)Ankara: Pegem A.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7988-1685
Author: Metin BOZKURT (Primary Author)
Institution: ZONGULDAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { tjsosci649350, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {275 - 283}, doi = {10.30520/tjsosci.649350}, title = {ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Metin} }
APA Bozkurt, M . (2020). ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ . The Journal of Social Science , 4 (7) , 275-283 . DOI: 10.30520/tjsosci.649350
MLA Bozkurt, M . "ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ" . The Journal of Social Science 4 (2020 ): 275-283 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/52625/649350>
Chicago Bozkurt, M . "ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ". The Journal of Social Science 4 (2020 ): 275-283
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ AU - Metin Bozkurt Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.649350 DO - 10.30520/tjsosci.649350 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 283 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.649350 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.649350 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ %A Metin Bozkurt %T ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ %D 2020 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 4 %N 7 %R doi: 10.30520/tjsosci.649350 %U 10.30520/tjsosci.649350
ISNAD Bozkurt, Metin . "ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ". The Journal of Social Science 4 / 7 (February 2020): 275-283 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.649350
AMA Bozkurt M . ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. TJSS. 2020; 4(7): 275-283.
Vancouver Bozkurt M . ÇOCUK DERGİLERİYLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. The Journal of Social Science. 2020; 4(7): 275-283.